Gemiddeld vertrekken er dit jaar 5 jihadisten per maand en komt er niemand terug

In opinie op 02-09-2015 | 07:51

Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Dat schrijft de minister van Justitie in de Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De jihadgang naar Syrië gaat gestaag door. Gemiddeld vertrekken er nog vijf mensen per maand naar Syrië. Het aantal terugkeerders stagneert al een tijdje.

Op 1 augustus waren ongeveer 210 personen vertrokken. Het aantal terugkeerders is circa 35, het aantal gesneuvelden bij de strijd in Syrië en Irak is zeer waarschijnlijk 38. Het totaal aantal Nederlandse jihadisten aanwezig in Syrië en Irak bedraagt circa 130. Turkije blijft vooralsnog het belangrijkste transitland van waaruit uitreizigers Syrië en Irak bereiken.

Geen geweldsdreiging van terugkeerders

Bij de meeste Nederlandse terugkeerders lijkt geen sprake te zijn van een geweldsdreiging. In de eerste helft van 2015 was er overigens geen sprake van terugkeerders. De NCTV vermoedt omdat het moeilijk is om toestemming te krijgen het ‘kalifaat’ te verlaten en mogelijke strafrechtelijke vervolging in het thuisland afschrikwekkend werkt.

Er gaat mogelijk een geweldsdreiging uit van de groep die wel zou willen uitreizen en mogelijk gefrustreerd raakt wanneer dit verhinderd wordt.

Geen jihadisten via asielprocedure

Op basis van de beschikbare informatie zijn er geen aanwijzingen dat jihadistische groeperingen via de asielprocedure handlangers naar Europa willen laten reizen, maar in ndividuele gevallen zou dit wel mogelijk zijn. 

Afname radicale predikers

De recente hardere aanpak van radicale salafistische predikers leidt tot een afname van het aantal radicale predikers in Nederland preekt, maar kan volgens de NCTV ook als effect hebben dat een aantal salafisten zich zichtbaarder en mogelijk radicaler zal manifesteren.

Extreemlinks en extreemrechts

De NCTV ziet op sociale media veel xenofobe uitingen tegen moslims en asielzoekers, maar, in tegenstelling totin  Duitsland, nog geen fysiek geweld tegen deze groepen. Wel vond er in Gouda een bezetting van de locatie van een geplande moskee plaats door de extreemrechtse groep Identitair Verzet en voelden enkele raadsleden in die plaats  zich door deze actiegroep geïntimideerd.

Bij extreemlinkse kringen ligt de focus volgens de NCTV nog steeds hoofdzakelijk gericht op verzet tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid. Ook is er veel aandacht voor politiegeweld en "vermeend etnisch profileren door de politie".

Na de beruchte pro-ISIS-demonstraties vorig jaar er geen sprake meer van fysieke jihadistische manifestaties in Nederland. Ook online is de openlijke jihadistische manifestatie afgenomen. 

Bron en meer lezen: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over nctv, radicalisering, terrorisme.

Delen: