Gezamenlijk statement van moslims, joden en homoseksuelen tegen discriminatie en geweld

In opinie door Roemer van Oordt op 29-09-2012 | 10:18

Op zondagmiddag 30 september zullen organisaties van minderheidsgroepen als homoseksuelen, moslims en joden een Veiligheidspact ondertekenen tegen discriminatie en geweld. Ook christelijke, andere religieuze en niet-religieuze organisaties tekenen mee. Daarnaast worden individuele personen uitgenodigd om het Pact te ondertekenen. In onderstaand persbericht maken de initiatiefnemers duidelijk waarom.

Homo’s, moslims, joden, christenen en seculieren nemen gezamenlijk stelling tegen discriminatie op 30 september. Dat zal gebeuren in de Amsterdamse Westerkerk. Voorafgaande aan de ondertekening vindt een ronde plaats waarbij bloemen worden gelegd bij het Homomonument en het Anne Frankbeeldje. In de Westerkerk worden bloemen aangeboden aan christenen (vanwege bedreigingen in het buitenland) en moslims.

Eén van de meest fundamentele beginselen van de Nederlandse rechtstaat is de gelijkwaardigheid van burgers. Daarom staat in artikel 1 van de Grondwet dat in gelijke gevallen ingezetenen gelijk behandeld dienen te worden en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Ondanks dit grondwettelijk uitgangspunt worden leden van minderheidsgroepen in Nederland vanwege hun anders-zijn nogal eens gediscrimineerd en soms zelfs met fysiek of verbaal geweld bejegend. Dit legt een hypotheek op de vrede en veiligheid in de samenleving. Organisaties van moslims, joden, christenen, seculieren en homo’s nemen daarom scherp stelling tegen alle vormen van discriminatie en geweld.

Door ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie verklaren bovengenoemde organisaties en individuen bereid te zijn om voor elkaar op te komen en - naar vermogen - elkaar bescherming te bieden.

In de Westerkerk zijn er toespraken en zullen onderzoekers een beeld presenteren van het geweld dat plaats vindt. Henk Krol (voorheen van de Gay Krant) zal de bijeenkomst afsluiten.

13.00 uur: start bloementocht vanaf Westermarkt
14.00 uur: start bijeenkomst in de Westerkerk
16.00 uur: sluiting gevolgd door koffie en thee tot 17 uur

Voor nadere informatie:
Mohamed Rabbae (één land één samenleving): 06 30159220
Joke Jongejan (Protestantse Diaconie Amsterdam): 06 13785908
Harry Polak (Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam): 06 41286611
Mohamed Echarrouti (Al Kabir moskee/UMMON): 06 22558975

link: veiligheidspact tegen discriminatie

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like onze facebookpagina. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over discriminatie, homoseksuelen, joden, minderheden, moslims, roemer van oordt, veiligheidspact.

Delen:

Reacties


sonja schussheim - 30/09/2012 08:25

Beste mensen,
Fantastisch initiatief! Een hele goede middag en Ik denk aan jullie.
Sonja Schussheim

Gavi Mensch - 29/09/2012 12:22

Hier ben ik zo blij mee, dit is mijn land weer, mijn multiculturele en verdraagzame Nederland, mijn met zijn allen theedrinken na schooltijd Nederland, mijn Suikerfeest bij de buren Nederland en mijn Kibbesoeb Nederland. Mijn 16 miljoen musketiers Nederland!