GroenLinks Amsterdam pleit voor keiharde aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

In opinie door Simion Blom op 26-03-2015 | 11:10

Discriminatie bij sollicitatie en op de werkvloer komt nog steeds veel voor in Amsterdam. GroenLinks Amsterdam vindt dat we alles op alles moeten zetten om de aanpak te verbeteren en presenteerde vorige week haar Actieplan “Amsterdam, een Werkvloer voor Iedereen”, met acht verstrekkende maatregelen.

Het Actieplan van GroenLinks is geschreven op basis van vele gesprekken met organisaties en jongerenplatforms naar aanleiding van een debat over jeugdwerkloosheid en arbeidsdiscriminatie bij de Turkse Arbeidersvereniging HTIB. Raadsleden Jorrit Nuijens en Simion Blom spraken met veel jongeren zelf en hoogopgeleide arbeidsgehandicapten.

In het Actieplan “Amsterdam, een Werkvloer voor Iedereen” stelt GroenLinks onder andere voor dat Amsterdam zelf ingrijpende maatregelen neemt om zo snel mogelijk voor een diverse eigen organisatie te zorgen. GroenLinks vindt dat alles op alles moet worden gezet om over zeven jaar wél een diverse organisatie te zijn en stelt daarom voor om wanneer over 3,5 jaar de organisatie niet ontegenzeggelijk op weg is naar afspiegeling, 50% van de vacatures die de gemeente uitzet standaard gereserveerd worden voor doelgroepen.

GroenLinks pleit voor een hardere aanpak van bedrijven die discrimineren. Zo stelt de partij voor dat Amsterdam alle contracten met bedrijven en organisaties beeindigt die strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie. Deze bedrijven moeten gedurende vijf jaar worden uitgesloten van aanbestedingen.

Ook wil GroenLinks dat bij gemeentelijke aanbestedingen de eis wordt gesteld dat bedrijven een diversiteitbeleid hanteren waarbij binnen een aanzienlijke termijn aantoonbaar wordt gewerkt aan een diverse organisatie.

Tot slot pleit GroenLinks voor het inzetten van mystery sollicitanten, wil de partij dat de vijf grootste werkgevers van Amsterdam samen 500 vacatures volledig anoniem gaan invullen en wordt voorgesteld meer geld te geven aan  het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (voor bemiddeling, trainingen en campagnes).

Het gehele voorstel is hier te lezen.

Meer over discriminatie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

/p>


Meer over arbeidsmarkt, discriminatie, groenlinks, jorrit nuijens, simion blom.

Delen:

Reacties


Freek - 30/03/2015 14:35

@faatje Kop, spijker Faatje. Goede voorstellen van de heren inderdaad, maar wat ontzettend jammer dat hun partij op dit vlak zo slecht scoort.
Ik hoor of zie GroenLinks sinds het vertrek van Tofik Dibi nog maar zelden over diversiteit of aanpak discriminatie. In de Kamer schittert de partij vaak door afwezigheid wanneer deze onderwerpen aan de orde komen. Alleen bij kinderpardon of bij vluchtgaragesvluchtelingen zie je GL nog wel eens.
In de eigen organisatie geeft Groenlinks er op geen enkele manier blijk van diversiteit belangrijk te vinden. Pas wanneer dat gaat veranderen, ga ik die partij weer serieus nemen.

Faatje - 30/03/2015 11:36

Goede plannen hoor.

Toch 2 opmerkingen: waarom extra geld voor het MDRA? Dit discriminatiebureau is volstrekt onzichtbaar in Amsterdam. Ik hoor ook bij migrantenorganisaties vaak klachten over ze.
Het is volgens mij ook een tamelijk wit clubje. Is het dan geen goed idee alleen extra geld aan het MDRA te geven wanneer die club wat diverser wordt?
En, beste GroenLinksers, hetzelfde gaat voor jullie op: in jullie fractie zit 1 persoon (vd 6) met een niet-westerse achtergrond, in jullie bestuur zit er ook 1 (van de 10) en jullie fractiebureau (3 medewerkers) is helemaal autochtoon. Een zeldzaam homogeen gezelschap - zoiets zou in een dorp in de provincie nog kunnen, maar voor een stad als Amsterdam en een partij als GroenLinks is dit gewoon uitermate gênant. Misschien wordt het tijd zelf eens aan diversiteit te gaan doen voordat je anderen de maat gaat nemen?
Dat zou het verhaal van Nuijens en Blom in ieder geval een stuk geloofwaardiger, sympathieker en wat minder gratuit maken.
Dan heb ik liever de PvdA, die op sommige onderdelen voor waardeloos beleid staat, maar het meer dan andere partijen aandurft om - met vallen en opstaan - echt diversiteitsbeleid te voeren.