GroenLinks Amsterdam vraagt onderzoek naar isolement Turkse Jongeren

In opinie op 13-01-2011 | 14:11

Deze week verscheen er een manifest in de Volkskrant waarin Turks-Nederlandse professionals hun zorg uitspreken over de positie van Turkse jongeren in de Nederlandse samenleving. Auteurs van het manifest signaleren een toename van maatschappelijke problemen en isolement onder Turkse jongeren. GroenLinks Amsterdam vindt de geschetste problematiek zeer zorgelijk en wil van het College weten in hoeverre deze problemen ook in Amsterdam spelen. Groenlinkswoordvoerder Fenna Ulichki: Als blijkt dat deze problematiek in Amsterdam speelt wil ik dat het College op korte termijn maatregelen presenteert om deze problemen op te lossen.”

GroenLinks Amsterdam vindt dat er serieus gehoor moet worden geven aan het verzoek van de auteurs van het manifest om ons ook om deze jongeren te bekommeren. Het maatschappelijk debat en klimaat is zo verhard en gefocust op Marokkaanse jeugd dat er geen oog is voor maatschappelijke problemen van alle jongeren. Daarom heeft de fractie, naar aanleiding van het manifest, schriftelijke vragen ingediend.

In het manifest worden onder meer discriminatie, voortijdig schoolverlaten en een achterstand op autochtone jongeren genoemd Ulichki: “Sterker nog, mij bereikt herhaaldelijk het signaal dat Turkse Amsterdammers de behoefte hebben om te remigreren. Ze hebben het gevoel dat ze extra hun best moeten doen om hetzelfde benaderd te worden als autochtone medestudenten of collega`s. Ik krijg eerder het idee dat ze niet terug willen, maar hier ook niet willen blijven. Aan die situatie moeten we iets veranderen en de gemeente Amsterdam speelt hier een belangrijke rol in. Iedereen moet zich hier thuis voelen.”

Bron: persbericht Groenlinks

Link: Turkse Nederlanders slaan alarm


Meer over Fenna Ulichki, GroenLinks, Turken, Turkse Nederlanders.

Delen: