GroenLinks doet voorstel voor ruimer kinderpardon

In opinie op 04-06-2014 | 11:21

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman heeft een alternatief voor de huidige regeling voor het kinderpardon gemaakt, omdat door de huidige regels kinderen die in Nederland geworteld zijn, toch uitgezet dreigen te worden. In de Initiatiefnota Rechtvaardig Kinderpardon doet zij concrete voorstellen om de regeling te verruimen.

Linda Voortman op de website van GroenLinks: “Al jaren strijdt GroenLinks voor een kinderpardon waardoor kinderen die hier geworteld zijn, in Nederland kunnen blijven. Nu is er een regeling gekomen, maar die is zo rigide dat sommige kinderen die helemaal Nederlands zijn geworden alsnog het land uit moeten. Door de regels van het kinderpardon te verruimen kunnen deze kinderen gewoon hier blijven.”

Voortman doet in haar initiatiefnota het voorstel om ook kinderen die onder gemeentetoezicht stonden onder het kinderpardon te laten vallen. Nu geldt het kinderpardon alleen voor kinderen die onder Rijkstoezicht stonden. Volgens Voortman zou een verklaring van een burgemeester dat een kind in de betreffende gemeente heeft gewoond voldoende moeten zijn om onder het kinderpardon te kunnen vallen.

Verder stelt Voortman in de initiatiefnota voor om de leeftijdsgrens voor het kinderpardon op te rekken van 21 jaar naar 25 jaar. Tot slot stelt ze voor dat ook kinderen die geen asielaanvraag hebben gedaan, maar een reguliere aanvraag volgens artikel 14 van de vreemdelingenwet, onder het kinderpardon moeten kunnen vallen.

PvdA-leider Samsom beloofde drie weken geleden dat hij erop gaat toezien dat staatssecretaris Teeven zijn discretionaire bevoegdheid gaat inzetten voor honderd kinderen, maar dat  is volgens Voortman onvoldoende. Door concrete voorstellen te doen voor verruiming voor de regels, hoopt zij dat meer kinderen kunnen blijven.

Linda Voortman: “Er zijn ongeveer 600 kinderen die wel hier horen, maar van VVD en PvdA niet mogen blijven. Het is onvoldoende als Teeven voor een aantal van hen met zijn hand over zijn hart strijkt. De regels zijn nu onrechtvaardig en dus moeten die worden aangepast.”

Bron: GroenLinks

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks is hier te lezen. 

Meer over het kinderpardon op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over groenlinks, kinderpardon, linda voortman.

Delen:

Reacties


Antoine Berben - 10/06/2014 11:54

Begrijp het nu eens, het is genoeg, mensen hebben al te vaak gehoord dat er geen nieuwe of andere regelingen meer komen. Alle regelingen die nu nog komen hebben geen ander doel dan mensen die aantoonbaar logen en bedrogen alsnog via hun kinderen aan een vergunning te helpen en dat strijkt in tegen zo ongeveer elk rechtvaardigheidsgevoel bij de mensen in di land.
Het is voorbij en behoort voorbij te zijn.