Grote subsidie voor onderzoek naar elite tweede generatie Turken

In opinie op 29-11-2011 | 13:08

Onderzoeker dr. Maurice Crul heeft een prestigieuze individuele Europese subsidie van 1,25 miljoen euro binnengehaald. De European Research Grant, onderdeel van het 7th Framework Program, is bedoeld voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar de opkomende Turkse tweede generatie elite die in Europa is geboren. Crul stapt voor de coördinatie van dit onderzoek over van de Universiteit van Amsterdam naar de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het daarin ondergebrachte onderzoekscentrum voor Citizenship, Migration and the City (CIMIC).

Onder leiding van Maurice Crul gaat een team van onderzoekers in het nieuwe ELITES onderzoek (Emerging Leaders In the European Second Generation) de opkomende Turkse elite interviewen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden. Het doel van het vierjarig onderzoek is om te kijken of het pad naar een elitepositie verschilt per land en welke hulpbronnen en netwerken van belang geweest zijn op de weg naar boven.
Nu richt het meeste onderzoek naar de tweede generatie Turken in Europa zich op voortijdig schoolverlaten, werkloosheid of het gebrek aan integratie onder deze groep.

De belangrijkste reden voor Maurice Crul om naar Rotterdam te komen is dat CIMIC, door de toenemende concentratie van onderzoekers, momenteel de belangrijkste plek in Nederland is voor onderzoek op het terrein van de stad, burgerschap en migratie. Crul heeft zich in de afgelopen twintig jaar vooral bezig gehouden met studies naar succesvolle groepen. Hij deed dat eerst door onderzoek te doen naar succesvolle tweede generatie jongeren in het onderwijs in Nederland en daarna vooral in internationaal verband. In het door hem gecoördineerde TIES project (The Integration of the European Second generation) werden tienduizend jongeren geïnterviewd in acht Europese landen om te onderzoeken in welke landen Turkse en Marokkaanse jongeren het meest succesvol waren. Hiermee werd vooral het belang van de nationale integratie context beschreven.

Bovenstaand artikel is afkomstig van de Erasmus Universiteit en is met toestemming van de auteur op Republiek Allochtonië geplaatst.

Lees ook:

-Tweede generatie Turken gaat voor huwelijkspartner uit Turkije door Kemal Rijken. 
-Turken in Nederland (de feiten), door Ewoud Butter.


Meer over elite, integratie, Tweede generatie Turkse Nederlanders.

Delen: