HakDer: Nederlandse alevieten hebben geen behoefte aan geestelijk leiders van Diyanet

In opinie op 02-10-2016 | 10:22

HakDer, de federatie van Alevitische gemeenschappen in Nederland, roept de Turkse overheid op zich niet te bemoeien met de Nederlandse alevieten.

Dat laat de federatie weten in een bericht dat op facebook is gedeeld. Aanleiding voor de verklaring vormt een bericht in de Turkse pers (de regeringsgezinde krant Yeni Safak van 30 september 2016) dat Diyanet, het ministeriele departement voor Religie Zaken in Ankara, in de komende dagen 96 alevistische dede's (geestelijke leiders) naar zal Europa sturen.

Naar aanleiding hiervan heeft HakDer de volgende verklaring uitgegeven:


In het artikel staat dat door Diyanet 96 dedes, geestelijke voorgangers voor Alevieten en Caferi, naar 12 landen in Europa worden gezonden. Dit zou op verzoek van de Alevieten gebeuren. Maar HakDer heeft Ankara niet om dit bezoek gevraagd. HakDer heeft hier niet met Diyanet over gesproken.

Diyanet heeft HakDer niets gevraagd en/of ons geïnformeerd, terwijl een deel van het gezelschap misschien al uit Turkije is vertrokken. De handelswijze van Diyanet is op zijn zachts gezegd raar. Er bestaat daarnaast een sterk vermoeden dat deze dedes hier komen met een politieke Islamitische agenda, die niet past bij de humanistische en seculiere Alevitsche geloofsovertuiging.

HakDer is de federatie van Alevitische gemeenschappen in Nederland met 11 bij ons aangesloten verenigingen, Alevitische vrouwen- en jongerenorganisaties. HakDer is ook verbonden met de overkoepelende confederatie in Duitsland, waarbij federaties uit andere Europese landen zijn aangesloten. HakDer heeft dus onder de Alevitische gemeenschap in Nederland en in Europa een grote achterban.

Voor HakDer zijn democratische beginselen belangrijk. Het bestuur van HakDer en de verenigingen wordt democratisch gekozen. Juist omdat wij democratische beginselen, waaronder de scheiding van religie en staat, als onmisbaar achten, spreken wij onze afkeuring uit over het feit dat de regering in Ankara de vrije keuzes van onze leden waaronder de keuze voor een geloof niet respecteert en ons ongevraagd ‘religieuze leiders’ opdringt. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Waarom vaardigt men geestelijke voorgangers voor Alevieten uit zonder overleg met HakDer? De vraag wat de regering Ankara echt beweegt komt hierbij naar boven. Voor ons is duidelijk dat dit door Diyanet en de regering in Ankara aangestuurde bezoek, niet zuiver religieuze ondersteuning betreft, maar de politieke agenda van Ankara dient. Dit is een voorbeeld van wat ‘de lange arm van Ankara’ wordt genoemd.

Als HakDer zijn wij prima in staat om onze eigen dedes (geestelijke voorgangers) te selecteren. Wij, Alevieten in Nederland en in Europa, hebben geen behoefte aan door de regering Ankara geïnstrueerde personen. Het is betreurenswaardig dat Diyanet geen respect toont voor de democratie, de democratisch gekozen (verenigings-) besturen en de vrije keuze van onze leden.
Wij, HakDer, roepen de Turkse overheid op om zich niet te mengen in Nederland. Wij hebben geen behoefte aan uit Turkije geïmporteerde spanningen in Nederland.

Wij spreken de verwachting en het vertrouwen uit dat de Nederlandse regering gepaste stappen zal nemen. Wij spreken tevens de verwachting uit dat Diyanet onze wensen respecteert en zich niet ongevraagd mengt in onze religieuze zaken.
HakDer staat voor de beleving van het Alevitisme in Nederland, voor en door Alevitische Nederlanders. Uiteraard staan de deuren van onze verenigingen open voor ieder gewoon bezoek. Ongeacht geloof en etniciteit.
1 oktober 2016 , HakDer

Bron

Behalve HakDer is er in Nederland nog een alevitische koepel, de Nederlandse Alevitische Federatie.

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 


Meer over alevieten, alevitisme, Diyanet, HakDer, Turkije.

Delen: