Herrie om een stilteruimte

In opinie op 20-10-2015 | 13:29

Op de Universiteit van Amsterdam is in Universiteitsblad Folia een heftige discussie gaande over de afwezigheid van een stilteruimte op de universiteit. Dat schrijft het Parool.

Afgelopen zomer riep een groepje studenten een ruimte op de Roeterseilandcampus uit tot 'stilteruimte'. Ze willen die ruimte niet alleen gebruiken voor gebed, meditatie of - zoals de studenten zelf meldden - om rek- en strekoefeningen gebruiken. Volgens de studenten kan de stilteruimte helpen tegen burn-out, overprikkeling of om je gewoon iets beter te concentreren.

In de daarop volgende discussie werd het stilteruimte door voor- en tegenstanders vooral als een religieuze boehoefte gdefinieerd.

De UvA vond het niets. De universiteit is een openbare universiteit en dus seculier, stelt het bestuur.

Volgens student politicologie Kiza Magendane doet de UvA te weinig aan diversiteit. 'Het is niet verwonderlijk dat er procentueel meer studenten met een migratieachtergrond naar de VU gaan,' schreef hij. En ook Iris Kooreman, lid van de centrale studentenraad vindt dat de UvA, net als de (seculiere) Erasmus Universiteit in Rotterdam, in het kader van diversiteitsbeleid ruimte moet bieden voor een stilteruimte. 

Hoofddocent staatsrecht Carla Zoethout liet in Folia juist optekenen dat het beter is niet de fundamentele principes van een seculiere instelling op te geven: 'Contemplatie, meditatie, aanbidding van God valt eenvoudigweg buiten het mandaat van een universiteit.'

Bron: Het Parool

 


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over parool, stilteruimte.

Delen: