Hirsi Ali's fatwa: Wilders goed voor Nederland? (Huib Riethof)

In opinie door Huib Riethof op 17-03-2010 | 13:28

Ayaan Hirsi Ali heeft een nieuw boek geschreven en geeft raad aan de politieke elite van Nederland. Ze laat onder andere weten dat Wilders goed is voor Nederland en dat het christendom het medicijn is om radicalisering onder moslims tegen te gaan. Huib Riethof reageert.

Een fatwa van de pasionaria van de anti-islam in: nrc.nl – Binnenland – Hirsi Ali: Wilders is goed voor Nederland. Ook overgenomen in De Belgische “De Morgen” van 16 maart.

Geen interview, maar een afgewogen column met raadgevingen aan heel Nederland, althans aan de politiek van dat landje.

Aan de politieke elite, wel te verstaan. Het neoconservatieve denken, dat Ajaan zich in de afgelopen jaren in het American Enterprise Institute in Washington heeft eigen gemaakt, wil politiek bedrijven vanuit de hoogte van een filosofische elite. Ik kwam deze nieuwe wending in Hirsi Ali’s gedachtegoed voor het eerst tegen ter gelegenheid van de “Collapse Of Europe” conferentie in juni 2007 in Malibu, Californië. Ik meldde:

Ayaan Hirsi Ali introduces a new concept. Suppression of Muslims is no more a Government task, in her eyes. She has ‘learned’ in the US, that a “popular upsurge” will be a better way.

Daarom kenschetst Hirsi Ali de heer Wilders niet als een groot politicus, maar als een nuttige idioot met “onuitvoerbare ideeën”, van wie de serieuze grote partijen CDA, VVD en PvdA gebruik zouden moeten maken, om gezamenlijk een programma door te voeren. Dat programma zou “assimilatie” moeten inhouden (geen sprake meer van “integratie”, want dat gaat over tweezijdige aanpassing en tolerantie) van de inwoners van moslim-afkomst, die afstand zouden moeten doen van hun (blijkbaar) ingeboren islamitische- en (dat is nieuw!) “tribale” gebruiken.

Hirsi Ali erkent dus nu, dat sommige aanstootgevende tradities eigenlijk niets te maken hebben met de Islam, maar voortkomen uit pre-islamitische-, dan wel stam- en clan-gebonden gebruiken. Nog een stapje verder, en we komen tot de erkenning, dat Mohammed’s hervormingen “met de kennis van nu” eigenlijk een grote stap vooruit hebben betekend in de Arabische wereld van de zevende eeuw na Christus. Maar zo ver zijn we nog niet, wat Hirsi Ali betreft.

Nemen we een geliefd onderwerp van “the caged virgin”, de vrouwenbesnijdenis.

Niemand bestrijdt, dat het daarbij gaat om een mensonterend gebruik, dat om één of andere reden in Noord-Oost Afrika en later in Westelijk Afrika lang voor de geboorte van zowel Christendom als Islam ingang heeft gevonden.

Daar het in Arabië nooit bestaan heeft, wordt er in de Koran en bijbehorende geschriften geen enkele melding van gemaakt. Het is dan ook een rite, die zowel bij animisten, als bij christenen (Kopten in Egypte, in Soedan) en bij moslims voorkomt. Blijkbaar is nu ook Ajaan Hirsi Ali tot de slotsom gekomen, dat we hier te maken hebben met een “tribaal” bepaald cultureel gebruik van gemeenschappen met een specifieke historie. Kijk, zoiets haalt natuurlijk een goed deel van de Wilders-redenering, dat alles de schuld van de “fascistische ideologie” van de Islam zou zijn, onderuit. Allemaal demagogie. Heeft niets met de realiteit te maken.

Maar het gaat de neoconservatieven in de USA helemaal niet om het zoeken van de “waarheid”. Die hebben ze zelf in pacht. Eén van hun ideologen, een inmiddels gestorven Duitse filosoof uit Chicago, aanhanger van Heidegger, meent, dat het gerechtvaardigd is, om zijn werkelijke gedachten te verbloemen. Ik ken die Trotskistische tactiek vanuit m’n eigen ervaringen met de destructieve “intrede”-politiek in de “massabeweging”, van lang geleden, in de vijftiger- en zestiger jaren. Maar bij “ons” ging het nog om het bewerkstelligen van een “terugkeer” van de massabewegingen naar hun socialistische idealen. Bij de ex-trotskistische neocon-leiding is een en ander verder geperverteerd naar een, omzeggens, op Plato en Aristoteles gebaseerde aristocratische machtspolitiek.

Vanuit een “hogere politiek”, die ontstegen is aan het “sociale”, (dus de bemoeienis van de staat met het welzijn van de massa van de bevolking), kan men dan “popular upsurges” (zie de term van AHA in 2007) aanwenden tot het bereiken van echt belangrijke doelstellingen, zoals die van een blijvende Amerikaanse overheersing van de wereld (in diens eigen belang, natuurlijk!) gedurende de 21ste eeuw. (For a New American Century, 1993).

Een belangrijke “popular upsurge” in de VS, waarop de absoluut niet christelijke leden van het Centraal Comité van de neocons een free ride hebben genomen, is het christelijke integrisme van miljoenen, voornamelijk niet-stadse-, Amerikanen. Een menigte christelijke sekten leeft in afwachting van de door Johannes voorspelde “Rapture”, die, wanneer diens voorspellingen ten aanzien van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem vervuld zullen zijn, de gelovige Christenen definitief en met terugwerkende kracht ten Hemel opgenomen zal doen worden. Anderen zullen eeuwig in de Hel moeten zuchten.

Neoconservatieven geloven daar natuurlijk geen barst van, maar in hun lijfblad, The Weekly Standard (in Nederland geïmiteerd door de “Dagelijkse Standaard”, maar die wordt nu juist beheerst door een bepaald soort gereformeerden, waarover een andere keer, HR), worden, onder vermijding van ideologische en theologische discussies, wekelijks adviezen en suggesties gegeven aan de leiding van de Amerikaanse Conservatieve Partij, hoe ze slim gebruik kunnen maken van deze “upsurge” van het “gewone volk”, de “echte Amerikanen”, om hogere politieke en economische doelstellingen zeker te stellen.

Na G.W. Bush, van wie naar verluidt de WS de enige lectuur was, is het uiteraard behoorlijk bergafwaarts gegaan met de neocons. Maar wat ons hier vooral interesseert, is de verhouding van hun werkneemster Ajaan Hirsi Ali tot hun gedachtegoed. (Het American Enterprise Institute wordt, anders dan de echt-conservatieve American Heritage Foundation, helemaal gecontroleerd door de neocons.)

Welnu, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Hirsi Ali’s omhelzing van het aristocratische denken der neocons iets “tribaals” heeft. Immers, Ajaan Hirsi Ali, toen ze op schandelijke manier ten volle was uitgebuit door de VVD en vernederd werd in verband met leugentjes over haar vluchtelingenstatus, hield een persconferentie, waarin ze trots verklaarde, dat zoiets een “Darod” nooit mocht worden aangedaan. (Den Haag, mei 2006).

Wat is een Darod? De Darods zijn een Somalische stam die lang geleden uit Arabische verbanning terugkeerde naar het thuisland en aldaar (nog steeds) een adellijke status hebben. Op Amerikaanse Somalische websites maakt men zich nog altijd vrolijk over de Darods, die zich uitsluitend door steppe en woestijn voortbewogen, gedragen op de rug van ondergeschikten. Eén van de vroegere presidenten van een door het Westen en Ethiopië gesteunde regering zonder macht in Somalië, was dan ook een Darod. Maar: Oppassen! Er zijn zuidelijke- en noordelijke Darods. De eersten zijn anti-islamistische (maar moslim-gelovige) leden van de bourgeoisie in de zuidelijke steden van Somalië. De tweeden hebben een gebied in het Noorden in handen, waarover ze permanent strijden met de nog noordelijker protagonisten van Puntland, een feitelijk onafhankelijke staat ten Oosten van Djibouti op formeel Somalisch grondgebied.

De machtspretentie van de Darod-clans lijkt onbewust overgeërfd door hun rebelse nakomeling Ajaan. Je vindt het terug in Ajaan’s artikel in de NRC. Het is een poging tot strategisch denken tegen de achtergrond van onuitgesproken doelstellingen. Zoals haar broodheren van de WS, poogt ze vanuit de hoogte van haar filosofische waarheid, adviezen te verkopen aan de Nederlandse gevestigde partijen, die in haar ogen nu voldoende “gek gemaakt” zijn door Wilders.

Strategisch doel van de neocons en de Israel-lobby AIPAC, is, Europa permanent te verzwakken door het aanstoken van een conflict met de Islam, vertegenwoordigd door immigranten en ook door de midden-oosterse vijanden van Israël. Een “collapse” (ineenstorting) van Europa zou goed uitkomen. Vandaar onzin-verhalen over de noodzaak voor christelijke Europeanen om meer kinderen te maken en zodoende de Agia Sophia in Constantinopel te ont-islamiseren. Het gebouw is in 1939 al door de Turkse overheid van zijn moskee-hoedanigheid ontdaan en functioneert tot de dag van vandaag als cultureel monument van zowel de christelijke- als de islam-geschiedenis.

Ajaan Hirsi Ali, haar neerzetten als tribaal-gestoorde persoon is niet bedoeld als demonisering. Anders dan Wilders, staat zij open voor de waarden van een moderne, vrijheidslievende samenleving. Ik ben nog altijd behept met een plaatsvervangende schaamte, als ik denk aan de manier waarop deze moedige vrouw verjaagd is geworden door de VVD-aanhangers die die andere appartementen in haar Haagse flatgebouw bewoonden. Met behulp van de rechter, nota bene!

Ik ben er dan ook trots op, dat linkse vrienden en kennissen, opgekomen zijn voor haar recht op een veilig tehuis in Nederland (tevergeefs). Zoals ik ook vind, dat, als de VVD niet wil betalen voor de brokken die ze met Hirsi Ali gemaakt heeft, de Nederlandse Staat Ajaan overal moet beschermen waar dat nodig is.

Het is, lijkt mij, van een fijnzinnige ironie, die je bij Wilders vergeefs zult zoeken, dat Ajaan in de NRC verklaart, dat ze ervan overtuigd is, dat zelfs de boze Wilders-kiezers zich radikaal anders zullen gedragen dan haar vroegere boze buren in Den Haag:

Maar ook de boze kiezers van Wilders moeten iets doen om te helpen. Om van de achterstandswijken af te komen, moeten islamitische en zwarte scholen moeten [sic!] worden gesloten. Een spreidingsbeleid zou wonderen doen. Als dat beleid wil werken, moeten de autochtone Nederlanders bereid zijn de deuren van hun scholen te openen voor de volgende generatie, zodat die kan worden geleerd de Nederlandse waarden te accepteren. Bovendien zou het helpen als ze bereid zouden zijn moslims, die uit de achterstandswijken worden overgeplaatst, als hun buren te aanvaarden, zodat ze hen kunnen helpen veel sneller te assimileren.

Achterstandswijken hebben natuurlijk niets te maken met de Islam. Er is gewoon een overschot aan stadsbewoners met weinig economische kansen. Dat kun je overal zien, islam of niet (denk aan Tsjechië, Slowakije, Hongarije – waar in plaats van de -afwezige- moslims zigeuners en joden (HU: Jobbik) de schuld krijgen.

“Spreidingsbeleid”: Er is niets tegen, als immigranten of ethnisch-culturele groepen een of twee generaties lang samenwonen en elkaar stimuleren tot emancipatie. Zo is het steeds weer gelukt in de VS (Joden in New Jersey, Italianen in New York, Ieren in Boston, Afro-Americans in Chicago, Latinos in Los Angeles). Het weren van bepaalde bevolkingsgroepen uit delen van de stad, zoals via de “Rotterdam-Wet”, die inkomenscriteria hanteert en etnische discriminatie rechtvaardigt, is een garantie voor het opkomen van racisme.

“Aanvaarding als buren” die “geholpen moeten worden om ‘snel’ te assimileren”: Als de “eigen” elite-groep van Hirsi Ali’s buren in haar Haagse flatgebouw (met koopwoningen) al alles heeft gedaan (en met succes) om, wegens de dreigende “waardedaling” van hun bezit een kennelijk totaal “geassimileerde” medebewoonster te verjagen, hoe kan Ajaan dan serieus veronderstellen, dat “ongeassimileerde” moslims liefderijk begeleid zouden worden door banggemaakte autochtonen?

Ik mag die hautaine ironie van Hirsi Ali wel. Ik zou alleen nooit in een land willen wonen waar zij en haar neoconservatieve suprematisten het voor het zeggen hebben.

 Deze blog is van Huib Riethof en eerder verschenen op het weblog Krapuul en met toestemming van Riethof op het Allochtonenweblog geplaatst. Riethof studeerde sociale geschiedenis en woont en werkt in Brussel als onafhankelijk expert voor achterstandswijken in Europa. (e-urban xe2x80" European Urban Solutions). Was ooit (1970-75) raadslid en wethouder van de PSP in Amsterdam. Blogt in 4 talen (NL, EN, FR en DE) over Europa en heeft een eigen blog. Over Nederland en Vlaanderen schrijft hij in De Lage Landen.


Meer over ayaan hirsi ali, huib riethof, islam.

Delen: