Hoe praat je een terreuraanslag goed?

In opinie door Stefan Paas op 24-06-2017 | 12:58

Tekst: Stefan Paas

Stel: er vindt een terroristische aanslag plaats. Hoe praat je die dan goed? Niet doen, zou ik zeggen. Maar er zijn mensen die dat toch proberen.

Als het om islamistische terreur gaat. noem je zulke mensen haat-imams. Voor goedpraten van extreernrechtse terreur hebben we nog niet echt een naam.

Maar ook al is er geen naam voor, je kunt ook zoiets prima goedpraten. Hoe doe je dat? En liefst niet al te opzichtig? Immers, het gaat erom dat je je lezers en volgers opstookt (die koppen het balletje wel in). Jij als opiniemaker hoeft alleen maar een vmrzet te geven.

Dat doe je dan zo:

1. Suggereer dat het niet de schuld is van die arme terrorist, maar van de overheid. 

Maak duidelijk dat de aanslagpleger eigenlijk niet anders kon. want de overheid maakt er zo'n potje van dat burgers het recht in eigen handen gaan nemen. Dan gaan ze doen wat de overheid zou moeten doen, namelijk ingrijpen. Vertel bijvoorbeeld dat de overheid 'niet nadenkt" over massa•immigratie, dat zij 'onbeperkt' vreemdelingen "importeert en tolereert', dat zij eist dat de 'oorspronkelijke burgers inschikken' en dat zij 'aanslagen uit naam van de islam rnoeten ondergaan?' Benadruk dat de overheid ons zomaar een 'burgeroorlog' in stuurt... En ja, als het oorlog is, kun je lijken verwachten, toch? Zo help je gekken die zelf weleens een busje willen inrijden op een menigte mensen: 'Het is niet mijn fout; het is de overheid'. Of: 'ik ben geen terrorist' ik ben een soldaat die strijdt voor het recht dat de overheid Iaat liggen". Kortom: spui elke wansmakelijke, feitenvrije gedachte die je maar kunt verzinnen om de overheid de schuld te geven, en die weg te halen bij het individu dat de aanslag pleegt. Terroristen zullen je dankbaar zijn.

2. Verlaag de drempel voor goedpraten van terreur door te suggereren dat je gewoon hetzelfde doet als 'linksen' bij terreur van de andere kant.

Praat een moordaanslag goed, door hem als jij-bak te verpakken. Leest u even mee: 

"In Engeland sloegen de stoppen door bij een Brit —je kunt het hem niet eens kwalijk nemen. Waarschijnlijk wilde hij gewoon een buurthuis. Of respect. Of een Miele. Of gratis geld. Of een huis. Of een einde aan de waanzin die islamitische terroristen herbergen heet". 

Natuurlijk bedoel je dat ironisch. Je wilt niet zeggen dat moordaanslagen best prima zijn. Nee. je suggereert dat 'links' met dat soort argumenten begrip vraagt voor iemand die een rugzak met spijkers laat ontploffen op een station. Kwaadaardige nonsens natuurlijk, maar dat zal je lezers niet deren. Vervolgens help je je lezers stiekem toch wat meer begrip te krijgen voor zo'n moordenaar, want zeg nou zelf: wie zou niet woest worden bij de praatjes van dat linkse gespuis? Nee, natuurlijk is niet echt goed wat die man deed. maar iedereen die kritiek op hem heeft, moet gauw zijn mond houden, want kijk eerst rnaar even naar jezelf, links gespuis. Enzovoort. 

Kortom, mix een bak leugens door elkaar over migratie en de overheid. Negeer het feit dat we in Nederland in onze hele geschiedenis en schrijve één dode door moslim•terreur hebben gehad (Theo van Gogh), en stel niet de vraag of dit misschien betekent dat we misschien best aardige moslims hebben of toch niet zo'n heel beroerde overheid... Negeer dat allemaal en klets een eind weg. Want het enige dat je wilt, is dat mensen begrip gaan krijgen voor een moordenaar van moslims. Of in elk geval net zcweel begrip als 'links' volgens jou heeft voor moslims als moordenaars. Maak je lezers boos op die vreselijke overheid en op links en dan gaan ze vanzelf begrip krijgen voor andere woedende burgers die op een kwade dag in een busje stappen en op moslims inrijden. Of een brandbom bij een AZC naar binnen gooien.

Wil je weten hoe dat werkt? Lees dan de column van Ebru Umar in De Metro. met de titel Burgeroorlog, geschreven enkele uren na de aanslag op rnoskeegangers in Londen. Daarbij een dode en een aantal gewonden.

Tot zover maar. 

Stefan Paas is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over ebru umar, stefan paas, terrorisme.

Delen: