Hoogste rechter gebiedt opvang gedumpte asielzoekers

In opinie op 16-06-2012 | 17:21

Vanaf 1 januari 2010 mogen gemeenten van het rijk geen noodopvang bieden aan asielzoekers. Deze maatregel was opgelegd in de hoop dat uitgeprocedeerde asielzoekers sneller terug zouden keren naar hun land van herkomst. Maar in de praktijk blijkt uitzetten vaak niet mogelijk, waardoor de uitgeprocedeerden op straat belanden. Een aantal gemeenten houdt, tegen de wens van het kabinet in, alsnog opvangplekken voor uitgeprocedeerden beschikbaar.

De hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), heeft nu besloten dat gemeenten op basis van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verplicht zijn uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken laat weten dat Leers structurele opvang 'onwenselijk' en 'onnodig' vindt.

In dagblad Trouw wordt advocaat Pim Fischer geciteerd. Hij vertegenwoordigt tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij wijst op de uitspraak van het CRvB dat gemeenten de verplichting hebben kwetsbare personen een vangnet te bieden en dit vangnet ook te organiseren. Fischer:

"Gemeenten bieden die opvang als een soort barmhartigheid, ze speelden voor kerk. Maar ze zijn de staat. Het is geen liefdadigheid, maar hun verantwoordelijkheid […] Dit zijn mensen die tussen wal en schip vallen. Leers doet alsof ze niet bestaan, maar ik heb er toch echt tientallen als cliënt. Je kunt ze niet aan hun lot overlaten. Je hoeft iemand die terug naar het land van herkomst moet als dat nog even niet lukt, natuurlijk geen huis aan te bieden. Maar je kunt ze wel verder laten gaan met hun opleiding, medische zorg bieden, en iets te eten? Noem het zorgplicht. Ik noem het beschaving."

Bron: joop.nl


Meer over illegalen, leers, ongedocumenteerden, uitgeprocedeerden.

Delen: