HTIB: email van Turkse consulaat doet denken aan voetstappen van het fascisme

In opinie op 21-04-2016 | 14:52

De Turks- Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft zich in een verklaring in felle bewoordingen uitgelaten over een email van het Turkse consulaat in Rotterdam, waarin Turkse Nederlanders worden opgeroepen om namen door te geven van personen die de Turkse president Erdogan, Turkije en/of het Turkse volk beledigen.

Het doet de HTIB denken aan "de voetstappen van het fascisme in Turkije". Ook roept de HTIB alle Turken in Nederland op naar het consulaat protest e-mails te sturen. Hieronder de gehele verklaring van de HTIB.

Voetstappen van verklikken en onderdrukking ..

Mensen die hadden gedacht dat het fascisme, waaronder de mensheid zwaar heeft geleden en dat de dood van miljoenen en het leed van nog eens miljoenen op zijn geweten heeft, voorgoed uit het leven van de mensheid verdwenen was en nooit meer terug zou keren, zullen nog eens bedrogen uitkomen. Want een e-mail van het Consulaat-generaal te Rotterdam van Republiek Turkije doet ons denken aan de voetstappen van het fascisme in Turkije.

Wat vraagt men in deze slecht geschreven e-mail?
 

"Aan de bevoegde persoon,

Wij verzoeken met klem de namen en geschreven uitingen van personen die zich van laatdunkende, kleinerende, haatdragende en lasterlijke uitingen hebben bediend jegens de Turkse president, Turkije en de Turkse samenleving in het algemeen, welke de leden en verwanten van uw non-gouvernementele organisaties of medeburgers uit uw omgeving via hun sociale media-adressen (zoals Twitter of Facebook) of het officiële adres en e-mailadressen van uw non-gouvernementele organisatie hebben bereikt, vast te stellen en uiterlijk morgen, donderdag 21 april 2016, voor het einde van de werkdag, per e-mail naar het Consulaat-generaal in Rotterdam te sturen.
E-mailadres: info.cgrotterdam@mfa.gov.tr

Hoogachtend,
Republiek Turkije, Consulaat-generaal te Rotterdam"

Weet u wat dit betekent?

Dit betekent dat nu iedereen iedereen kan verklikken. Want zich laatdunkend, kleinerend, haatdragend en lasterlijk uitlaten zijn zeer ‘rekbare’ begrippen en iedereen kan een eigen draai geven aan deze uitdrukkingen.

Als u bijvoorbeeld zegt ‘Erdogan gedraagt zich als een dictator’, ‘Erdogan leeft als een Sultan’, ‘Hij is zeer autoritair’, ‘Hij respecteert de democratie niet’, ‘Hij houdt zich niet aan de grondwet of de wetten’, ‘Zijn familie en omgeving laten zich in met duistere praktijken’, dan heeft u een ernstig probleem omdat u zich laatdunkend, kleinerend, haatdragend of lasterlijk heet uitgelaten. Dit soort rekbare uitingen en beschuldigingen horen niet thuis in een demoactie of een rechtsstaat; ze horen thuis bij een fascistisch systeem. Men moet snel tot inkeer komen.

Daarnaast is het schandelijk dat het consulaat burgers meesleurt in een sfeer van elkaar verklikken, aangeven, haten en verafschuwen. Bovendien is dit een openlijke overtreding van de diplomatieke regels in een vreemd land. Wij veroordelen dan ook ten zeerste deze ongelukkige verklaring van het Consulaat-generaal.

Wij zullen het niet alleen bij een veroordeling door onze vereniging laten. Wij roepen alle Turken in Nederland op om naar het bovengenoemde e-mailadres (info.cgrotterdam@mfa.gov.tr )protest e-mails te sturen en een halt toe te roepen aan deze antidemocratische actie.

Ook zullen van iedereen vragen dit bekend te maken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, de Tweede kamer, politieke partijen en de media en passende acties te ondernemen.

Laat dit duidelijk zijn. Iedereen die, gebruikmakend van de mogelijkheden van de staat, zijn eigen antidemocratische wil denkt op te leggen vergist zich deerlijk.

Mensen die opkwamen voor democratie, vrijheden, het volk en onderdrukten hebben altijd gezegevierd en zullen altijd zegevieren.

Dit hebben wij de sympathisanten van het onderdrukking altijd laten zien en zullen dit blijven doen.


Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over erdogan, htib, turkije, turkse nederlanders, vrijheid van meningsuiting.

Delen:

Reacties


Hakan - 21/04/2016 15:37

Inderdaad het brengt veel onrust, ik merk al bij de Turkse jongeren op hababam.nl dat ze al te keer gaan en dat ze hun zorgen maken zie : http://forums.hababam.nl/showthread.php?t=197063