Hypocrisie in het integratiedebat (3): Meten met 2 maten (over de verboden lezing)

In opinie op 23-04-2011 | 10:07

Tekst: Klaas Breunissen, Klaas Gunster en Maud Knook zijn leden van de Statenwerkgroep Willem Arondéus Lezing

In 2004 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland op initiatief van GroenLinks en het CDA de Willem Arondéus Lezing ingesteld. Als doel daarvan hebben de Staten toen geformuleerd: ‘De jaarlijkse lezing en het daarbij behorende debat bieden een forum voor burgers en politici om vrij van gedachten te wisselen over actuele, voor de provincie relevante maatschappelijke en politieke thema’s. De controverse mag hierbij niet worden geschuwd.’ De eigenzinnigheid van Willem Arondéus ‘is de inspirerende leidraad voor de keuze van spreker en onderwerp’.

Eind vorig jaar heeft de werkgroep van Statenleden, die de jaarlijkse lezing organiseert, unaniem besloten cultuurhistoricus Thomas von der Dunk te vragen de Willem Arondéus Lezing van 2011 te verzorgen. Alle werkgroepleden waren blij dat Von der Dunk toezegde.

Vorige week stuurde Von der Dunk de tekst van zijn lezing aan de werkgroep, zodat deze kon worden gebruikt ter voorbereiding op het debat na de lezing. Twee werkgroepleden (van CDA en VVD) vonden de tekst echter ‘sterk (partij-)politiek van aard’ en dat mocht van hen niet. Op eigen houtje hebben zij toen, na overleg met hun fractievoorzitters en met de fractievoorzitter van de PVV, besloten de lezing af te gelasten.
De andere drie werkgroep leden (van GroenLinks, SP en PvdA) zijn niet betrokken in dat besluit tot afgelasting en zijn het bovendien niet eens met de bezwaren van de twee. Immers, een lezing over actuele maatschappelijke en politieke thema’s gaat natuurlijk ook over politiek en dat daarbij namen van partijen worden genoemd is logisch. Volgens ons drieën past de lezing van Von der Dunk dan ook prima in het bedoelde karakter van de lezing.

Opmerkelijk was dat een van de eerste reactie op de bekendmaking van de afgelasting van de lezing kwam van de voorzitter van de Noord-Hollandse Statenfractie van de PVV. Hij twitterde “Willem Arondéus Lezing gaat niet door. Von der Dunk wilde, in strijd met afspraken, ouderwets PVV bashen. Hulde bestuur. Afgang Van der Dunk!”
Dat is wel een heel curieuze tweet. De PVV zegt altijd de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel te hebben en vindt dat je niet kinderachtig moet doen als kritiek soms een beetje pijn doet. Nu juicht de PVV het afgelasten van een lezing toe, omdat een spreker zich kritisch wilde uitlaten over de PVV. Dat is niet consequent, maar meten met twee maten. Het was toch veel logischer geweest als PVV-fractievoorzitter had gedurfd met Von der Dunk het debat in te gaan.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, waarvoor het waard is op te komen. Het afgelasten van de Willem Arondéus lezing doet daar afbreuk aan en is een aanslag op een open en stimulerende debatcultuur in de provincie Noord-Holland.

Klaas Breunissen, Klaas Gunster en Maud Knook zijn leden van de Statenwerkgroep Willem Arondéus Lezing namens GroenLinks, SP en PvdA. Dit stuk is ook in de Volkskrant verschenen en met toestemming van de auteurs op Republiek Allochtonië geplaatst.

Links

De geweigerde lezing van Von der Dunk: rechts popuplisme is terug
(Volkskrantsite)

Dit artikel is een onderdeel van een nieuwe serie getiteld hypocrisie in het integratiedebat. Heeft u voorbeelden van hypocrisie in het integratiedebat? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl . U kunt ook een column of artikel schrijven en mailen. Eerder verschenen:

deel 1: de schietpartij in Alphen

deel 2: vlees


Meer over vrijheid van meningsuiting hier


Meer over hypocrisie, pvv, vrijheid van meningsuiting, willem arondeus lezing.

Delen: