Integratienota zonder toekomstperspectief

In opinie op 18-07-2011 | 08:38

"Het kabinet heel weinig laat zien om integratie, binding en burgerschap te verbeteren (..) Sterker nog, de regering neemt genoegen met symboolpolitiek en bepaalde wetsvoorstellen die gedoemd zijn om te mislukken omdat het kabinet geen ruimte creëert voor een effectieve integratie en doorwerking van die maatregelen op een breder vlak. (..) Er zijn weliswaar nieuwe maatregelen opgesomd die een knieval betekenen voor de PVV, maar vele aspecten die in deze nota te lezen zijn, zoals aanpak van huwelijksdwang en boerka-kwestie, stammen in principe voort uit besluiten van eerdere kabinetten en zijn voortzetting van een bestaand beleid. " Dat concludeert de Federatie van Nederlands-Turkse Jongerenorganisaties (HTGF) in een reactie op de recent gepubliceerde integratienota van minister Donner.

De HTGF vindt het terecht dat subsidies aan migrantenorganisaties ter discussie staan omdat sommige organisaties de subsidies die ze ontvangen hebben niet goed kunnen verantwoorden of odat ze niet bekend zijn bij de groepen die ze verklaren te vertegenwoordigen.

De HTGF signaleert een mix van factoren, die tot radicalisering kan leiden onder de moslimjongeren. Deze factoren liggen volgens de organisatie op  religieus, politiek en sociaal vlak. 

De gehele reactie kunt u hier (pdf) lezen.

Zie ook over dit onderwerp:

Cultuur, identiteit en gedoogsteun. De valkuilen voor minister Donner

Echt integratiebeleid met kwantificeerbare doelen

Integratienota integratie, binding, burgerschap (pdf)

Bas Heijne: Hollandse waarden

Stoppen met integratiebeleid is historische vergissing

Integratienota negeert bestaande waarden

Integratiebeleid Rutte I mist onderbouwing

De zin en onzin van minderhedenbeleid


 

 


Meer over donner, htgf, integratiebeleid, turken, turkse jongeren.

Delen: