'Is dit wit genoeg voor u?' Scholen voeren omstreden actie tegen segregatie

In opinie op 22-05-2015 | 11:24

Twee zwarte basisscholen in Amsterdam-Zuid, De Avonturijn in De Pijp en de St. Catharinaschool in de Rivierenbuurt, sturen vandaag hun leerlingen de straat gekleed in provocerende T-shirts om hun school gemengder te krijgen. Op de T-shirts staat de tekst: 'Is dit wit genoeg voor u?' en op de achterzijde: 'Elk kind heeft recht op integratie.' De websites van de scholen 'gaan op zwart'.

Niet alle ouders steunen de actie, maar Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) wel.

Dat schrijft Het Parool

Volgens Diane Middelkoop, bestuursvoorzitter van de Asko, is bewust gekozen voor een provocerende actie om de school gemengder te maken. Op beide scholen is meer dan 90 procent van de leerlingen van allochtone afkomst. Volgens de bestuurders zijn alle manieren om de school gemengder te maken al geprobeerd.

Niet alle ouders steunen de acties. Zo zegt Fatna El Guebli, moeder van drie kinderen, in Het Parool: 'Mijn maag draaide zich om toen ik dit hoorde. Ik voel me gediscrimineerd. Waarom moeten er witte kinderen bij? Wij zijn toch ook Nederlands?'  Toch doet ze mee. 'Voor mijn part trek ik een witte djellaba aan en doe ik een witte hoofddoek om. Dit is een goede school, ik heb er zelf ook op gezeten, mensen moeten dat weten.'

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (D66) moedigt scholen aan segregatie te bestrijden, maar voert er zelf geen beleid op. 'Keuzevrijheid vinden we erg belangrijk. We willen daar als overheid niet te sturend zij', verklaart zij in Het Parool.

Bron foto: ASKO

Links

Uiteraard zijn ook over dit onderwerp interessante artikelen verschenen op Republiek Allochtonië. Een selectie:

Er wordt meer gepest in etnisch gemengde klassen

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-score

Ons onderwijs selecteert niet op talent, maar op zwakte

Verdere segregatie dreigt in Amsterrdams voortgezet onderwijs

Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

Kabinet geeft geen prioriteit aan tegengaan segregatie in het onderwijs

Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op leerprestaties

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

Betere leerkrachten leiden tot verkleinen onderwijsachtertand allochtone leerlingen

De schaamlap van Van Bijsterveld (Pieter Hilhorst)

Van Bijsterveld geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen (Lodewijk Asscher)

Apartheid in ons schoolsystee is niet de oplossing

De discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over amsterdam, onderwijs, segregatie, zwarte scholen.

Delen:

Reacties


Mieke - 17/11/2015 14:53

Even een aanvulling. Ik kom net dit NOS-nieuwsbericht tegen.
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2024502-toelatingsbeleid-amsterdam-maakt-gemengde-scholen-weer-zwart.html
De gemeente werkt segregatie dus in de hand door het nieuwe toelatingsbeleid op scholen. Wellicht zouden er eens vraagtekens gezet kunnen worden, bij de, in verhouding, (te)grote hoeveelheid 'niet witte' mensen die in een wijk cq stad wonen, waardoor scholen logischerwijs zwart worden/zijn. Hierdoor treedt automatisch segregatie op. Wellicht kan er over nagedacht worden een limiet te stellen aan het aantal niet westerse mensen in een wijk cq stad/dorp. Gewoon vanuit gezond verstand gedacht, dus niet vanwege racisitische motieven, Om integratie te bevorderen. Zoiets moet normaal bespreekbaar zijn.

Mieke - 17/11/2015 09:58

Wat een vreemde aktie. De witte mens moet zich dus weer schuldig voelen. Leg de verantwoordelijkheid voor de verandering eens bij de 'gekleurde' mens. Hun kind heeft idd recht op integratie. Laten zij hun kinderen op andere scholen doen als ze hun eigen school niet 'wit' genoeg vinden. Er is schoolkeuze-vrijheid (tot op zekere hoogte dan). Overigens zijn mijn 'witte'buurkinderen weggepest van de Eloutschool =zwarte school die wérkelijk in Oud Zuid ligt, de Rivierenbuurt is Zuideramstel.