IS onislamitisch noemen is een feit, niet een excuus

In opinie door Youssef Ikhlaf op 15-12-2015 | 11:56

Tekst: Youssef Ikhlaf namens Moslim Schrijvers Gilde

El Madkouri stelt in zijn artikel, ‘IS is in niets strijdig met de Islam’ van dinsdag 1 december in de Volkskrant dat de wereld “terecht” een inbreng van de moslims verwacht als het gaat om de religieuze wortels te doorgronden die IS beweegt om te doen wat ze doen. Maar El Madkouri schrijft dat wij als moslims niet mogen zeggen dat de IS niets met de Islam te maken heeft.

Als wij als moslims gehoor zouden geven aan deze oproep dan zouden wij ons of bij IS moeten aansluiten of afstand moeten nemen van de Islam. In deze fuik loopt de moslim als de theorie van El Madkouri gepraktiseerd wordt.” Want” zo stelt hij: “de bronnen van IS zijn wel degelijk Islamitisch”. En: “het heeft dus geen zin om te zeggen dat het niet Islamitisch is”. Aangezien niet alle moslims of alle mensen wat dat betreft zich goed kunnen uiten of niet geleerd of geletterd genoeg zijn om zich verdiept uit te spreken, roep ik bij deze alle moslims op om vooral te zeggen dat wat IS doet niet Islamitisch is!!

En mijn andere oproep gaat uit naar de media om moslims met een geluid van vrede en harmonie een platform te geven. Zodat inderdaad gehoor gegeven kan worden aan de oproep van El Madkouri om de ideologie van IS te doorgronden of liever gezegd te ontmaskeren. En dan beginnen we natuurlijk met de Koranverzen: “Er is geen dwang in godsdienst” (2:257) en: “Laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven die niet wil”(18:30). De basisliteratuur van de Islam is nog altijd de Koran en niet de haatdragende boeken van auteurs die ver na de tijd van de profeet Mohammed leefden.

El Madkouri pleit tevens om de wortels van de Islam te doorgronden alsof de Profeet Mohammad een gewelddadige Jihad voerde en dit later door IS is opgevolgd. De werkelijkheid is dat de Profeet Muhammad en de vroege moslims 13 jaar lang werden vervolgd, zonder dat zij iets terug deden. Zo emigreerden zij vervolgens in de hoop de Islam in vrede te kunnen praktiseren. En toen bleek dat zij in hun nieuwe verblijfplaats nog steeds met uitroeiing werden bedreigd moesten zij zichzelf verdedigen onder een strikte morele gedragscode.

Het is schandalig hoe El Medkouri valselijk en daarom ook zonder argumenten beweert dat volgens de Islam alles wat de vijand angst kan inboezemen is toegestaan en dat onthoofding geliefd is bij Allah, integendeel. Allah is volgens de Islam juist de bron van alle liefde en genade voor alle werelden. Allah heeft volgens de Koran zelfs medelijden met degenen die Zijn profeten bespotten, zo zegt Allah in de heilige Koran: “Helaas voor mijn mensen, er komt geen boodschapper tot hen of zij bespotten hem” (3:30/31). Ook de vroege moslims die onvermijdelijke zelfverdedigingsoorlogen moesten voeren hadden liever vrede dan oorlog. Zo zegt Allah in de Koran hierover: “Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt” (2:216/217). En in deze onvermijdelijke zelfverdedigingsoorlogen die de moslims moesten voeren, golden de meest beschaafde en vredelievende regels denkbaar. Zo mochten ze geen vrouwen, kinderen, ouderen en niet-strijders doden of gevangen nemen. Zij mochten zelfs geen bomen omhakken. En het kwam voor dat de moslims hun krijgsgevangen te eten gaven, terwijl zij zelf honger leden en dat de moslims hun krijgsgevangen te paard lieten gaan, terwijl zij zelf te voet gingen.

Als bewijs voor zijn statement haalt onze 'islamoloog' drie boeken aan van grondleggers van de extremisten. Hij gaat hier voorbij aan het feit dat dit interpretaties zijn van mensen die een eigen agenda hebben. Jammer dat hij dit niet doorziet (of juist wel) en op een populistische manier van beargumenteren heel plat de link legt met de Islam. We zijn de laatste die zullen zeggen dat er niets mis is met hoe de Islam nu wordt beleefd door de extremisten, maar de link tussen de Koran en onthoofding is klinkklare onzin.

Ik zal u uitleggen waarom we IS niet Islamitisch moeten noemen. Omdat geweld geen basis heeft in de Koran, de Sunnah en de Hadith. En omdat, als we niet uitkijken met de formulering, we een slordige miljard volledig vreedzame moslims zouden bestempelen als potentiële terroristen. En daarmee zouden we nog veel meer gefrustreerde moslims in de armen van IS drijven.

Het is natuurlijk één grote verzinsel als hij pro-IS boeken gaat aanhalen als “bewijs” dat geweld door de Islam goedgekeurd wordt. Als hij iets zou willen bewijzen, dan zou hij de “link” tussen de handelingen van IS en de voorschriften van de Koran met argumenten moeten onderbouwen, maar El Madkouri slaat feitelijk de hele discussie over.

Wat overblijft is dat El Madkouri erop wijst dat IS erg zijn best doet haar religieuze verantwoording kloppend te krijgen. Het onjuiste aan het verhaal wordt door de schrijver zelf geleverd maar blijkbaar heeft hij dat niet door. El Madkouri zegt over één van de auteurs, Al Muhajir, wiens boek door IS gebruikt wordt: “Het verbod op het doden van vrouwen, bejaarden en priesters weet hij vakkundig te omzeilen door in de Koran, de Hadith en de geschiedenis van de islam voldoende bewijs te vinden waaruit blijkt dat ook deze groepen niet hoeven te worden uitgezonderd”. Al Madkouri geeft hier zelf toe dat er sprake is van herinterpretatie van de Koran, Sunnah en Hadith! De schrijver kan dus nooit concluderen dat het islamitisch is. Zo kan ik de bijbel ook herinterpreteren en roepen dat ik christelijk handel.

Ook in fiqh is er sprake van meerderheid en minderheidsopinies, van historische- en contextafhankelijkheid. El Madkouri weet dat maar weigert het te noemen. Dat er een precedent voor iets bestaat of dat een bepaald verschijnsel besproken is door juristen maakt het bovendien niet bindend of rechtsgeldig. We hebben de Koran meermalen doorgespit, objectief en in de context, en we hebben niets kunnen vinden waaruit blijkt dat IS handelingen op de Islam zijn gebaseerd.

Youssef Ikhlaf namens Moslim Schrijvers Gilde. Schrijvers: Latief Verhagen, Tom van der Steen en Youssef Ikhlaf.
Moslim Schrijvers Gilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Djamaat die tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam en de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. Vanuit een bescheiden begin is de Ahmadiyya Moslim Djamaat uitgegroeid tot een dynamische kracht in de huidige wereld van de godsdienst. Zij heeft vestigingen in meer dan 200 landen en haar tientallen miljoenen aanhangers vormen een positief en bijzonder element in de Islam wereldwijd. Ons motto is: Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Link:

IS is in niets strijdig met de islam (Halim el Madkouri)

Zie ook de discussie die ontstond naar aanleiding van een artikel van Frits Bolkestein eerder dit jaar.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over halim el madkouri, islam, moslim schrijvers gilde, radicalisering, youssef ikhlaf.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 20/12/2015 05:58

Beste mensen,
Hou op met dit gekift. Het ligt veel simpeler dan je denkt. Ahmadiyya worden door andere Moslims niet als Moslims erkend en dus kunnen de laatsten deze losse flodder gewoon negeren.
Geeft wel weer een typerend inkijkje: het stukje richt zich op mensen die niet "geletterd genoeg" zijn en daarom volgt een paternalistisch lesje.
Wanneer komt toch die dag dat Moslims zelf gaan denken, lezen en kiezen, zonder angst en vrees?
Met zo'n onmondige doelgroep is het wel heerlijk preken en wij maar dom verbieden als we vinden dat de "verkeerde" prediker zijn kansen grijpt.

Wim Heitinga - 16/12/2015 11:15

Beste Youssef,

Ui t je reactie maak ik op dat je het filmpje van David Wood niet hebt bekeken. Het gaat niet over terrorisme maar over IS, en de versen die hij bespreekt zijn anderen dan Fred Leemhuis noemt. Wood legt ook uit waarom veel van de slachtoffers van IS moslims zijn. Hij heeft juist veel aandacht voor context.

Youssef - 16/12/2015 07:01

Beste Wim Heitinga,

Ik zal z.s.m. inhoudelijk reageren op uw reactie waarin u aangeeft dat David Wood enkele teksten uit de Koran aanhaalt om te bewijzen dat terrorisme gebaseerd is op de Koran. Dit is onjuist.

Ik kan u voorlopig in ieder geval deze video aanraden:

https://www.youtube.com/watch?v=88RGphEdaUU&feature=youtu.be

In de video laat Fred Leemhuis, hoogleraar Koran wetenschappen, verschillende verzen van de Koran zien die gewoonlijk door Islamcritici worden aangehaald. Hij legt heel duidelijk uit hoe de Koranverzen uit hun context worden gehaald. Vervolgens laat hij de hele context zien en wordt het al snel duidelijk hoe ISIS en de Islamcritici te werk gaan om de Islam een negatieve imago te geven en om hun eigen agenda te dienen.

Terrorisme kent geen religie. De meeste slachtoffers van ISIS zijn moslims zelf.

Met vriendelijke groeten.

Likoed Nederland - 15/12/2015 19:20

Als het kwaakt als een eend ….

http://likud.nl/2014/10/isis-en-de-eendentest/

Wim Heitinga - 15/12/2015 15:40

"Ik zal u uitleggen waarom we IS niet Islamitisch moeten noemen. Omdat geweld geen basis heeft in de Koran, de Sunnah en de Hadith"

Met alle respect, maar dit is simpelweg niet waar. In onderstaand filmpje laat islamkenner David Wood aan de hand van een aantal koranteksten zien waarom IS doet wat het doet en hoe ze daarbij letterlijk de Koran volgen. Daarna laat Wood aan de hand van vers 2:106 zien hoe we moeten omgaan met teksten die elkaar tegenspreken en waarom vers 2:257 ten onrechte, ook in dit stuk, zo vaak wordt aangehaald om te bewijzen dat de islam vreedzaam is.

https://www.youtube.com/watch?v=LXBgqa-xQwY