Islamitisch terroristisch geweld leidt tot forse toename moslimhaat

In opinie op 07-07-2015 | 08:53

Niet echt verrassend: iedere keer nadat extremistische moslims een aanslag in West-Europa plegen, leidt dit tot een flinke toename van geregistreerde moslimhaat. Eerder bleek dat er ook een direct verband is tussen het oplaaien van het conflict tussen Israel en Palestina en geregistreerde antisemitische uitingen in Nederland.

Het Britse Faith Matters en Tell Mama UK hebben 7 infographics gemaakt over moslimhaat tien jaar na de aanslagen van 7 juli in Londen die aan 52 mensen het leven kostte. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat er na de aanslagen van 7 juli 2005 in Londen, de dodelijke aanslag op Lee Rigby en de aanslagen ip Charlie Hebdo direct sprake was van een toename van hate crime.

Nederland

Over moslimhaat in Nederland is minder bekend, omdat dit nog maar mondjesmaat apart wordt geregistreerd. Toch valt aan de hand van geregistreerde geweldsincidenten rond moskeeen een vergelijkbare conclusie te trekken. Uit cijfers van Ineke van der Valk (pagina 77) wordt duidelijk dat in 'normale' jaren er 7-25 van dergelijke incidenten worden geregistreerd, maar na de aanslagen van 11 september 2001 waren moskeeën vijftig keer doelwit van diverse vormen van geweld, waaronder elf keer van brandstichting of pogingen daartoe. Iets vergelijkbaars gebeurde na de moord op Theo van Gogh in november 2004. Toen vonden er in twee maanden 45 geweldsincidenten tegen moskeeën plaats waarvan 18 gevallen van brandstichting of pogingen daartoe. Een recente update van Republiek Allochtonië met incidenten rond moskeeen vindt u hier.

De cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet, de enige organisatie in Nederland die moslimdiscriminatie al langere tijd registreert, laten over 2001 een opvallend laag aantal meldingen zien, maar vertonen pieken na de moord op Theo van Gogh (2004-2005), de rellen rond de Deense Mohammedcartoons en de komst van de PVV (beiden in 2006).  Bij de presentatie van haar jaarverslag schreef het MDI dat de eerste twee maanden van 2015 weer een forse stijging laten zien. In januari en februari 2015 heeft het MDI al 103 meldingen over haat tegen moslims ontvangen. Het MDI brengt dit in verband met de aanslagen in Parijs dit jaar en de oproepen begin januari die aanzetten tot geweld tegen moslims en moskeeën, o.a. op Twitter en Facebook. Op Facebook gebeurde dit volgens het MDI voornamelijk op Pro- PVV pagina’s. Het blog moslimhaat geeft een indruk van dergelijke uitingen.

Bron: Republiek Allochtonië

Vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken over antisemitische uitingen. Die nemen vooral toe wanneer het conflict tussen Israel en Palestina oplaait. Zo werden de meeste antisemitische uitingen door het CIDI aan het begin van deze eeuw geregistreerd ten tijde van de tweede intifada. Toen het conflict vorig jaar opnieuw oplaaide, was er wederom sprake van een toename van incidenten.

Bron: Republliek Allochtonië

Het beleid van de Israelische regering ten aanzien van Palestina/Gaza of het optreden van het Israelisch leger in Gaza wordt blijkbaar gemakkelijk als excuus gebruikt om sluimerende haat ten opzichte van alle joden in Nederland te uiten. Dat noemen we antisemitisme. Evengoed wordt het geweld van groepen extremistische moslims gebruikt als excuus om sluimerende haat ten opzichte van alle moslims in Nederland te uiten. Dat wordt moslimhaat genoemd of islamofobie.
 

Link

De 7 infographics van Tell Mama en Faith Matters

Een overzicht van instellingen waar u melding kunt maken van moslimhaat vindt u hier

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Onder moslimhaat verstaan wij het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens kunnen niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' zijn, maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. 

Meer over moslimhaat op dit blog hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over engeland, faith matters, islamofobie, moslimhaat, tell mama, verenigd koninkrijk.

Delen:

Reageer