It's not your passport, it's you stupid!

In opinie door Fouad el Haji op 05-11-2010 | 12:21

Tekst: Fouad el Haji

De discussie over het dubbele paspoort is terug van weggeweest. Vooral op sociale media woedt een felle discussie over de zin en onzin van een dubbel paspoort en de vermeende bemoeienis door de landen van herkomst. Die bemoeienis bestaat inderdaad. De problemen die daarvan het gevolg zijn, zijn reëel. Er is door betrokken burgers de afgelopen jaren veelvuldig om steun vanuit Den Haag gevraagd, ook bij de VVD, maar helaas tevergeefs.

Het gemak waarmee de kersverse minister-president het argument van bemoeienis door het land van herkomst met huid en haar erbij haalt om vervolgens een volstrekt ongeoorloofd onderscheid tussen Nederlandse burgers te rechtvaardigen, is voorbij het betamelijke. Vooral als je bedenkt dat het hem helemaal niet om het paspoort is te doen.

Aan iedereen die denkt dat het Rutte en Wilders echt om het paspoort gaat: het is tijd om wakker te worden want het heeft er niets mee te maken. Het stomste wat je nu kunt doen, is Marokko of Turkije ten onrechte erbij halen. De discussie rond "de anderen"- lees niet-westerse allochtonen- is de laatste jaren vooral een typisch Europees fenomeen. Lees voor de zekerheid de even onwelkome als snoeiharde kritiek van Ban Ki Moon van medio oktober in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij zei dat de manier waarop Europa met migranten de laatste jaren omgaat onacceptabele vormen begint aan te nemen. Al eerder klonk de kritiek op het hoge tempo waarin de Europese cultuur assimileert.

Rutte en Wilders zullen altijd een reden vinden om, zoals zij het zelf zijn gaan noemen niet-westerse allochtonen anders te behandelen. Hoeveel Marokkaanse Nederlanders hebben in het kader van de kritiek op de lange arm en bemoeienis door Marokko en Turkije, die nu met huid en haar erbij wordt gehaald, niet keer op keer om Haagse steun gevraagd. Het onthutsende resultaat mocht het niveau van goede bedoelingen nooit ontstijgen.

Stelliger nog; juist het feit dat deze groep Nederlandse burgers de afgelopen jaren zijn ongenoegen over de lange arm en de over de bemoeienis kenbaar maakte bij onder anderen Madeleine van Toorenburg van het CDA en Paul de Krom van de VVD, heeft er nu alle schijn van dat dit keihard tegen hen wordt gebruikt. Maxime Verhagen beloofde stellig om zijn Marokkaanse ambtgenoot tijdens zijn reis door Marokko stevig aan de tand te voelen. Het enige stevige bleek een week later zijn handtekening onder een gasleveringsovereenkomst.

Niet alleen Turken en Marokkanen hebben overigens ongewild een dubbele nationaliteit. Alle in het buitenland geboren maar in Nederland geadopteerde kinderen staan bij de burgerlijke stand ongewild te boek met twee nationaliteiten achter hun naam. Volstrekt immoreel, vooral als je bedenkt dat de geadopteerde mensen het zelf vaak niet weten. Maar dit terzijde.

Kortom, als ik ook maar één seconde zou denken dat het de Minister-president oprecht om het paspoort is te doen, zou ik het misschien in m’n hoofd halen om weer boos in de richting van Rabat te kijken, en niet voor het eerst. Maar Rabat heeft er in dit geval niets mee te maken. Zo eerlijk moet je ook durven zijn. Tot nu toe was het zoeken van een zondebok in een ver buitenland iets dat we vooral bij schurkenstaten zagen. Waarom Marc Rutte zich van deze tactiek bedient, mag Joost weten. Ik mag hopen dat dit geen teken aan de wand is, al houd ik m’n hart vast voor wat er nog komen gaat. Lees voor de zekerheid het gedoogakkoord. Het bestaat voor 60% uit anti-niet-westerse-allochtonenretoriek. Nou, dan moet je je als geboren en getogen Nederlander van heel veel dingen ontdoen, wil je er niet meer onder vallen. Kortom: it's not your passport, it's you stupid!

Fouad el Haji is politicus en schrijver. Hij is voor de PvdA lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij neemt zaterdag 6 november deel aan de bijeenkomst Erkenning autonomie en ruimte voor diversiteit onder Marokkaanse Nederlanders die georganiseerd wordt door het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders


Meer over dubbel paspoort, dubbele nationaliteit, fouad el haji, marokko, vrijzinnige marokkanen.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 16/11/2010 12:50

Merkwaardige logica, via kronkelige wegen slaagt de schrijver erin zijn gemeenschap toch weer als slachtoffer af te schilderen. Geloofwaardig is dit echter niet.

Het maken van onderscheid is hier wel degelijk gerechtvaardigd. Marokko kent de allégéance perpétuelle. Men wordt als Marokkaan geboren en durft daar geen afstand van te doen omdat het Marokkaans zijn een koppelverkoop is met het geboren moslim zijn.

De islam kent geen gewetensvrijheid. De Marokkaanse overheid erkent niet het recht om afstand te doen van het Marokkaans zijn.
Weliswaar staat in de code de la nationalité een keurig nette procedure, maar geen Marokkaan durft een aanvraag in te dienen.

In NL hebben we wel gewetensvrijheid en dit botst met het Marokkaanse systeem. Terecht dat dhr Rutte hierop wees.

Zo eerlijk moet de auteur van dit stuk ook durven zijn.