Kabinet: emancipatie van etnische minderheden volbracht

In opinie op 09-06-2011 | 12:18

Het kabinet-Rutte zal zich niet in gaan zetten voor de emancipatie van etnische minderheden. Dat betekent een breuk met vorige kabinetten die juist veel belang hechten aan de emancipatie van minderheden.

In de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid die minister Van Bijsterveldt onlangs naar de Tweede Kamer stuurde wordt voor het eerst sinds tijden geen woord meer gewijd aan etnische minderheden. Gisteren werd daarover gedebatteerd.

Het kabinet geef nog wel volop aandacht voor homo's, lesbiënnes en transgenders. De Tweede Kamer zet wel vraagtekens bij het standpunt van het kabinet dat ambtenaren mogen weigeren homostellen te trouwen.

Onder andere Ahmed Marcouch (PvdA) maakte hier bezwaar tegen. Zo "geef je het signaal dat homo's mogen worden gediscrimineerd. En wat als er straks een ambtenaar zegt gewetensbezwaren te hebben als hij een vrouw met een hoofddoek moet trouwen?'

Ook wordt vanuit de Tweede Kamer gepleit voor het toestaan van bloeddonatie door homo's. Tot nu toe bestond die mogelijkheid niet, uit angst dat er het hiv-virus op die manier zou worden overgebracht.

Bron: Volkskrant

Link

de notitie over vrouwen- en homoemancipatie van de staatssecretaris

het verdwijnen van etnische minderheden uit de nota sluit aan bij eerdere initiatieven van het kabinet om doelgroepenbeleid af te schaffen, zie Kabinet wil einde maken aan doelgroepenbeleid

P.S. De titel boven dit bericht dekt uiteraard de lading niet helemaal, maar is bewust wat scherp gesteld 


Meer over doelgroepenbeleid, integratie, kabinet, Rutte 1.

Delen: