Kabinet: geen dubbele nationaliteit meer

In opinie op 03-03-2012 | 22:42

Het kabinet wil dat iedereen in het vervolg over één nationaliteit beschikt. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is wordt een uitzondering mogelijk gemaakt. De wet heeft alleen werking voor toekomstige gevallen. Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen. Wie wil naturaliseren tot Nederlander moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben.

Daarover werd vrijdag overeenstemming bereikt in de ministerraad, meldde minister Opstelten in de persconferentie na afloop van die ministerraad. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel over deze strengere eisen voor nationalisatie binnenkort naar de Tweede Kamer.

Het voornemen van het kabinet heeft tot veel protest geleid, onder andere van Nederlandse expats die straks niet langer een dubbele nationaliteit kunnen hebben. Omdat veel expats VVD stemmen, ligt het voorstel gevoelig bij deze partij.

Voor de PVV is het afschaffen van de dubbele nationaliteit een belangrijk onderdeel van het gedoogakkoord. De wet is voornamelijk gericht op allochtonen met de Turkse en Marokkaanse nationaliteit. Omdat zij geen afstand doen van hun nationaliteit, worden er aanvullende eisen gesteld zoals voldoende inkomsten en opleiding.

Bron: NRC

Meer artikelen over dubbele nationaliteit op dit blog hier


Meer over cda, dubbele nationaliteit, gedoogakkoord, nationaliteit, opstelten, pvv, spies, vvd.

Delen: