Kabinet spreekt met koepelorganisaties over moslimhaat

In opinie op 09-01-2015 | 19:10

Vicepremier Asscher en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie hebben vandaag gesproken met vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen.
Aandacht is gevraagd voor toenemende moslimhaat. Er is overeengekomen om tot concrete afspraken te komen om moslimhaat beter te registreren. Daar wordt de komende periode door de betrokken organisaties en de overheid gezamenlijk vorm aan gegeven.
Dat laat het kabinet vandaag weten.

Er waren afgevaardigden van het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO), de Raad van de Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), het Inspraak Orgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), en de Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON). De aanvankelijke aanleiding voor dit overleg vormde de bedreigingen aan het adres van Nederlandse moskeeën. De actualiteit maakt het overleg nog urgenter.

De aanslag in Parijs heeft in Nederland tot grote afschuw en verbijstering geleid. Tijdens het overleg werd dit breed gedeeld. Er was waardering voor de warme reacties vanuit onze samenleving, waarbij saamhorigheid de boventoon voert. Tegelijkertijd is er zorg rond de oplopende spanningen naar aanleiding van de aanslag in Parijs, de incidenten in Zweden en de anti-islam-demonstraties in omringende landen.

Ook in Nederland zijn de afgelopen periode diverse incidenten geweest richting moskeeën, zoals gisteren in Vlaardingen. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken gezamenlijk te strijden tegen elke vorm van terrorisme, moslimhaat, anti-semitisme en oplopende spanningen. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof zijn een groot goed. De Nederlandse overheid en de moslimgemeenschap zetten zich gezamenlijk in voor bescherming van deze waarden. Daarbij is aangedrongen op een scherpe bestrijding van de politieke ideologie van ISIS door een vrij en open debat over de fundamenten van een menswaardig bestaan: vrijheid.

Het kabinet houdt de veiligheidssituatie nauwlettend in de gaten en er wordt, waar nodig, extra bescherming geboden. Uitingen van moslimhaat zijn niet acceptabel. Vernielingen van moskeeën worden niet getolereerd. De daders zullen verantwoording moeten afleggen voor het Openbaar Ministerie en de rechter.

Bron: rijksoverheid.nl

Geert Wilders: moskee moet veilige plek zijn

PVV-leider Geert Wilders vindt dat de moskee een veilige plaats moet zijn, brandstichters mogen wat hem betreft jaren achter de tralies. Dat zegt hij in een interview met het Parool.

“Ik vind ook dat hun moskeeën veilige plaatsen moeten zijn. Iemand die het in z’n hoofd haalt om een moskee in brand te steken, mag van mij jaren achter tralies. Ik zeg dus niet dat al die moslims niet deugen, maar ze brengen een cultuur mee die niet de onze is.”

Meer over moslimhaat op Republiek Allochtonie hier

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over CMO, IOT, moslimhaat, RMMN, SMN, VON.

Delen: