Komst asielzoekers leidt tot tsunamie aan xenofobe incidenten

In opinie door Ewoud Butter op 12-11-2015 | 15:23

Sinds Geert Wilders acht weken geleden, op 16 september, tijdens de Algemene Beschouwingen opriep om geweldloos en democratisch in verzet te komen, zijn er ruim 40 incidenten geweest die te maken hadden met protest tegen de opvang asielzoekers. In enkele gevallen ging het om zaken die met orde-handhaving te maken hadden, maar in de meeste gevallen hadden de incidenten een duidelijk xenofoob of racistisch karakter. Ook zijn er meerdere dreigementen geuit aan bestuurders, politici of aan burgers die zich uitspraken voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit de inventarisatie die door Republiek Allochtonië is gemaakt. In de periode voor 16 september lag het aantal incidenten aanmerkelijk lager.

In veel gemeenten verloopt de opvang van asielzoekers probleemloos. Er zijn veel berichten te vinden waaruit blijkt dat vele Nederlanders zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen en dat andere Nederlanders zich hier op beschaafde en democratische wijze tegen verzetten.

Dat neemt niet weg dat het aantal incidenten met een xenofoob, racistisch of gewelddadig karakter erg hoog is.

Hieronder een overzicht van incidenten.

Niet vermeld zijn de vele nepbrieven die in meerdere gemeenten zijn verstuurd waarin bewoners zogenaamd door hun gemeente worden geinformeerd over een AZC bij hun in de buurt of waarin zij schrijven dat van bewoners wordt verwacht dat ze vluchtelingen in huis moeten opnemen. Het is onduidelijk wat de motieven van de schrijvers van deze nepbrieven zijn.

Opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn van harte welkom. Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl

 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Volg Ewoud op Twitter: @ewoudbutter   of bezoek zijn blog

Tip:
Volg de tweets van de Vluchtkrant om alle berichten over vluchtelingen in Nederland te volgen.

Meer artikelen over vluchtelingen op Republiek Allochtonië hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over asielzoekers, ewoud butter, kominverzet, vluchtelingen.

Delen: