Lespakket Sinterklaas en Zwarte Piet online

In opinie op 18-10-2016 | 10:22

De stichting Nederland wordt Beter heeft een lespakket ontwikkeld voor een inhoudelijk gesprek met kinderen over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. De lessen gaan in op het leven en de legendes rond Sint Nicolaas en de geschiedenis van (de viering van) het feest. Daarnaast wordt ingegaan op karikaturen en de bezwaren die tegen de figuur Zwarte Piet bestaan.

Het niveau is geschikt voor leerlingen die niet meer in Sinterklaas geloven; groep 7 en 8. Het taalgebruik is eenvoudig, echter de inhoud is net zo goed geschikt voor oudere kinderen en volwassenen.

Het pakket bestaat uit vier onderdelen van elk ongeveer 20 minuten: ‘De Geschiedenis van Sinterklaas’, ‘De Geschiedenis van Zwarte Piet’, ‘Karikaturen’ en ‘Leuk?’

Nederland Wordt Beter werkt al sinds 2014 met dit lespakket; de lessen zijn al op diverse basis- en middelbare scholen gegeven. Omdat  er op scholen – en ook bij sommige bedrijven – grote vraag is naar een hulpmiddel waarmee de discussie over Zwarte Piet op school gevoerd kan worden, is het lespakket en een docentenhandleiding vrij beschikbaar gemaakt. 

Kijk voor de lessen en de docentenhandleiding op de website van Nederland wordt Beter.

Stichting Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Zij is van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving, en de invloed die dat nog steeds heeft op alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over nederland wordt beter, onderwijs, racisme, sinterklaas, zwarte piet.

Delen: