LHBT-prijs voor lesmethode Gelijk = Gelijk? van Diversion

In opinie op 18-05-2015 | 09:06

Het antidiscriminatieprogramma Gelijk = Gelijk? van Diversion heeft gisteren van minister Bussemaker de LHBT- Innovatieprijs 2015 ontvangen. De prijs voor het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaar krijgt 10.000 euro en een kunstwerk.

Met Gelijk=Gelijk? van Diversion leren basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 over vooroordelen en discriminatie en hoe je dit kunt voorkomen. Joodse, islamitische en homoseksuele peer educators maken gezamenlijk religieuze, culturele en seksuele diversiteit bespreekbaar op scholen waar dit doorgaans een lastig onderwerp is. Deze jongeren doen dat niet alleen door kennis over te brengen, maar vooral door als rolmodel op te treden en met hun eigen ervaringen discriminatie, vooroordelen en verantwoordelijkheid nemen bespreekbaar te maken. Het programma  bestaat uit vijf lessen van 90 minuten en een eindpresentatie op school. De eerste en de laatste les worden gegeven door de reguliere docent, de overige drie lessen worden gegeven door peer educators,. Aan het slot presenteren de leerlingen in groepjes hun plannen om discriminatie en/of pesten te voorkomen of te verminderen en wordt er gestemd welk plan daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Ouders krijgen informatie over het project en worden uitgenodigd voor de afsluiting.

Het programma werd positief geevalueerd door Amy-Jane Gielen en Eva Klooster (Lees: Noodzaak en effect van antidiscriminatieprogramma's in het primair onderwijs

Volgens de jury is het belangrijk dat kinderen beseffen dat het oké is als iemand afwijkt van de norm. De jury waardeert de inzet van de rolmodellen, die kinderen een spiegel voorhouden.

Andere genomineerden waren de film I Am Gay and Muslim van Chris Belloni (Stichting Art. 1) en de makers van de Genderbread Kit. 

Meer over homo-emancipatie op Republiek Allochtonië hier

Meer over homo-emancipatie op dit blog hier. Meer over discriminatie hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over discriminatie, diversion, gelijk = gelijk, homo, homoemancipatie, lubt.

Delen: