Lodewijk Asscher reageert op open brief van Rabbae en Menebhi

In opinie door Lodewijk Asscher op 14-03-2013 | 22:46

Tekst: Lodewijk Asscher

Eerder deze maand schreven Mohammed Rabbae en Abdou Menebhi namens een onbekend aantal Marokkaanse organisaties een brief aan PvdA voorzitter Spekman. Ze lieten hierin weten Marokkaanse-Nederlanders sterk te zullen adviseren om niet op de PvdA te stemmen, wanneer de PvdA in de Eerste Kamer steun zou geven aan het wetsvoorstel om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.

PvdA minister Lodewijk Asscher die het voorstel aan de Eerste Kamer gaat voorleggen, reageert hieronder.

Geachte heren Rabbae en Menehbi,

Van PvdA-voorzitter Hans Spekman kreeg ik uw brief doorgestuurd die ook gepubliceerd is op verschillende internetsites. Omdat u in die brief aankondigt ervoor te zorgen dat Marokkanen niet meer op de PvdA stemmen vanwege mijn optreden, reageer ik zelf.

Ik moet bekennen dat ik ben geschrokken van uw brief. Niet vanwege het oneigenlijke electorale dreigement: als de PvdA in de Eerste Kamer het wetsvoorstel rondom beperking van export van de kinderbijslag naar landen van herkomst steunt, zorgt u dat Marokkanen geen PvdA meer stemmen bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

Nee, ik ben geschrokken vanwege het beeld dat u blijkens uw brief koestert van Marokkaanse Nederlanders. Het is nogal een bevoogdende stelling om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen.

Ik weet zeker dat veel Marokkaanse Nederlanders zich allerminst vertegenwoordigd voelen door dit soort zelfbenoemd leiderschap van de gemeenschap. Ik ken er vele die zich generen voor het dreigement dat u uit hun naam heeft geuit.

Als partij zetten wij ons met hart en ziel in voor de integratie van Marokkaanse kinderen. Ahmed Marcouch bijvoorbeeld door onverminderd voor veiligheid en homorechten te staan. Of Ahmed Aboutaleb die heeft bewezen hoe je vooroordelen slecht en harten verovert. Of Diederik Samsom, die niet achter zijn bureau bleef zitten maar als straatcoach op straat de confrontatie aanging om het gezagsvacuüm te helpen vullen.

Ikzelf heb er als wethouder onderwijs in Amsterdam aan bijgedragen dat duizenden schoolkinderen, waaronder vele Marokkaanse, nu beter onderwijs krijgen. Niet omdat het Marokkanen waren, maar omdat het om kinderen ging. En niet omdat hun ouders op me gestemd hadden, maar omdat ik geloof dat kinderen het verdienen om hun talenten te kunnen ontplooien.

Vorig jaar ben ik toegetreden tot Rutte-II met het vaste voornemen me samen met mijn collega’s in te zetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de verbetering van de positie van flexwerkers en voor een modern integratiebeleid. Juist in de moeilijke tijd die Nederland nu doormaakt wil ik een bijdrage leveren aan een mooie toekomst van alle kinderen van dit land.

Daarbij verdedig ik ook moeilijke maatregelen. Daarover ga ik geen inhoudelijk debat uit de weg. Ik ga altijd uit van de individuele vrijheid én verantwoordelijkheid van iedere Nederlander en ik kom op voor diegenen die door geweld, groepsdruk of discriminatie geen volwaardig deel uit kunnen maken van de samenleving.

Laten we de handen ineen slaan om de echte problemen aan te pakken. Schrijnende jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren, taalachterstanden in het basisonderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt.

De politieke vrijheid is in ons land wel een van de meest dierbare rechten. Zou het niet een prachtig stemadvies zijn aan Marokkaanse Nederlanders om toch vooral zelf te kiezen aan welke partij zij hun vertrouwen schenken?

Met vriendelijke groet,

Lodewijk Asscher

 

Lodewijk Asscher (PvdA) is vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn brief verscheen eerder op de site van de PvdA en is met toestemming van de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Eerder verscheen van Lodewijk Asscher op Republiek Allochtonië Van Bijsterveldt geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen. . 

Link

De brief van Rabbae en Menebhi: Marokkaanse organisaties dreigen steun aan PvdA in te trekken


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over abdou menebhi, aow, integratie, lodewijk asscher1, mohammed rabbae, pvda, woonlandbeginsel.

Delen:

Reacties


Rita Boëtius - 31/08/2015 00:35

De Marokkanen hebben keihard gewerkt in Nederland. Zij waren zelfs door Nederland aangetrokken om hier te komen werken. Velen hebben toentertijd met asbest gewerkt en zijn nu daardoor voor hun hele leven ziek en
sommigen zijn zelfs daardoor overleden. Zij hebben al die tijd belasting betaald en hebben recht op nabestaande uitkering en kinderbijslag ook al wonen ze nu in Marokko.

Erik Tjallinks - 08/01/2014 12:06

Hij gaat weel in op de goede dingen die hij voor immigranten heeft gedaan, maar niet op de vraag waar het in de brief om ging namelijk het stopzetten van uitkeringen.aan Marokkaanse familieleden. Waarom zegt hij niet gewoon dat elk land verantwoordelijk is voor het welzijn van de eigen inwoners en niet voor dat van degenen die daarbuiten wonen? Marokko stelt zichzelf ook verantwoordelijk voor de inwoners die daarbuiten wonen door hen te verplichten de Marokkaanse nationaliteit te blijven behouden, en zelfs hun nageslacht dat in het buitenland geboren is en zelfs het Marokkaans-Arabisch of het Berber niet beheerst. Voor een uitkering zou je dus bij de Marokkaanse overheid moeten zijn.

Poeske - 17/10/2013 16:53

@Abdel
Het is beslist geen zwaktebod van Asscher dat hij niet inhoudelijk ingaat op de chantage van Rabbea c.s.
Ik weet uit ervaring dat er voor teveel - niet bestaande - kinderen (20 per gezin!) soms kinderbijslag naar Marokko gaat. Bovendien is de euro in Marokko meer waard dan hier. Het is toch van algemene bekendheid dat er complete nieuwbouwwijken worden gebouwd met geld wat op deze wijze naar Marokko gaat. Goed dat dit beperkt gaat worden. En gelukkig werkt dergelijk chantage in een democratie niet! Hulde voor Asscher voor deze repliek.

Ikbentochnietgek - 17/03/2013 15:32

Helemaal gelijk asscher. Het is nog mild. Ik WERK en getaal belasting. Dit maakt men ove naar marokko. Als het zo fijn is daar. Waarom maakt men dan geen gebruik van het sociale netwerk in marokko. Of tip?...GA WERKEN.

Donutz - 16/03/2013 00:36

Prima reactie van Asscher. Stemadvies? De tijd van de verzuiling ligt ver achter ons. En het sociaal stelsel is als vangnet bedoeld. Kinderbijslag in het buitenland is maar vreemd als iemand daar geboren en getogen wordt (min of meer permanent verblijf buiten NL), gaat het om een tijdelijk verblijf van enkele jaren in het buitenland dat is het niet zo vreemd dat je een tegemoetkoming krijgt.
Andere bijzondere uitkeringen idem ditto, fraude valt ook nog eens lastig vast te stellen. Aow en pensioen moet wel volledig zijn, de diverse andere potjes mogen ze van mij in snoeien qua looptijd, omvang etc. Het moet wel een vangnet blijven, het geld groeit niet aan de bomen. Mijn partner komt ook uit het buitenland en wij gaan ook ooit emigreren.

Faatje - 15/03/2013 13:31

Beste meneer Asscher,

Ja, laten we echte problemen aanpakken. Het ontnemen van de kinderbijslag bijvoorbeeld is voor sommige gezinnen een echt probleem.
Goed dat dat door Rabbae en Menebhi aan de orde wordt gesteld, ook namens mij.

Ron - 15/03/2013 13:15

Prachtige brief van Asscher. Zet Rabbae daarmee weg als een figuur die slechts in de marge nog enige betekenis heeft.

Berna - 15/03/2013 09:15

Ik vind het een gotspe dat de man die een participatiecontract wil invoeren en meent normen en waarden te kunnen opleggen, anderen ervan beschuldigt 'bevoogdend' te zijn.
Kom op PvdA: doe wat tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, verruim het kiesrecht voor migranten in plaats van het in te perken en voer geen discriminerende maatregelen zin zoals het ontzeggen van kinderbijslag aan specifieke groepen mensen.

Freek Berndsen - 15/03/2013 07:36

Je kunt je afvragen namens wie Menebhi en Rabbae spraken, maar kennelijk neemt de PvdA ze zo serieus dat ze de Vice premier laten antwoorden.
En 'dreigen' niet meer PvdA te stemmen kun je ook als een normaal onderdeel van onderhandelingen zien. Ik vind het niet sterk dat hij niet inhoudelijk reageert, want inhoudelijk hebben de heren wel degelijk een punt.

Hans - 15/03/2013 02:09

@Abdel

Dat hoeft hij ook niet. Rabbae en Menebhi probeerden hem ook niet te overtuigen, maar door middel van een dreigement onder druk te zetten. Pas als er een gezonde discussie is met argumenten heeft Asscher zich te verantwoorden naar hen.

Abdel - 14/03/2013 23:24

Wat een zwaktebod van Asscher dat hij niet ingaat op het onderwerp dat Rabbae en Menebhi aan de kaak stelden: het stopzetten van kinderbijslag en de uitkering aan nabestaanden in Marokko.
Met deze brief kom ik nog niet terug naar de PvdA.