Maak Nederlandse burgers weerbaarder tegen buitenlandse inmenging

In opinie door Habib el Kaddouri op 11-03-2022 | 13:18

De oorlog die nu in Europa plaats vindt, maakt opnieuw pijnlijk duidelijk dat autoritaire regimes alle middelen kunnen aangrijpen om hun heerschappij in stand te houden. Het maakt duidelijk dat ze daarbij heel gemakkelijk, letterlijk en figuurlijk, over grenzen gaan. Het is de oogste tijd dat Nederland meer doet om de weerbaarheid van Nederlandse burgers te vergroten tegen de ondermijnende invloeden van Rusland, China, Turkije, Iran en Marokko. Dat betoogt de Alliantie tegen Buitenlandse inmenging.

Woensdag is met een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement het voorstel aangenomen om strenger op te treden tegen buitenlandse inmenging. Door de invasie van Poetin in Oekraïne en zijn oorlogsdreiging aan het adres van Europa was de timing zeer opportuun.

Een speciale onderzoekscommissie concludeert na anderhalf jaar werk dat Europese instituties en democratische besluitvorming zo lek zijn als een mandje. Autoritaire staten zoals Rusland, China, Iran, Turkije en Marokko vormen een grote bedreiging. Met het kopen van politieke lobby, toe-eigening van wetenschappelijke kennis, desinformatie en propaganda op sociale media, cyberaanvallen en misbruik van de diaspora staan Europese waarden en stabiliteit onder druk. Actie is hard nodig aldus de samenstellers van het rapport.

Volgens de onderzoekscommissie dient de EU een alomvattende strategie te ontwikkelen om de weerbaarheid in alle sectoren van de samenleving te vergroten. Dit kan onder andere door meer bewustzijn van buitenlandse inmenging, desinformatie tegengaan door mediawijsheid, de mazen in de wet dichten voor buitenlandse financiering van politieke partijen, nauwere samenwerking met EU-landen en meer sancties tegen buitenlandse actoren die verantwoordelijk zijn voor inmenging.

Het is goed dat Europese politici een langgekoesterde naïviteit van zich proberen af te schudden en de ondermijning van de democratische rechtsorde door autoritaire staten snel willen aanpakken. De oorlog die nu in Europa plaats vindt, maakt opnieuw pijnlijk duidelijk dat autoritaire regimes alle middelen kunnen aangrijpen om hun heerschappij in stand te houden. Het maakt duidelijk dat ze daarbij heel gemakkelijk, letterlijk en figuurlijk, over grenzen gaan.

Het is goed dat Europa doorpakt met de aanpak van buitenlandse inmenging door niet rechtsstatelijke regimes, die zich niks aantrekken van democratische spelregels. Ook via de diasporapolitiek zien wij een zorgwekkende ontwikkeling, die we eerder hebben aangekaart.

Hoewel wij positief zijn gestemd over de stappen die het Nederlandse kabinet maakt om de ondermijnende invloeden van Rusland, China, Turkije, Iran en Marokko tegen te gaan, zijn we sceptisch over het uitblijven van concrete maatregelen om de weerbaarheid van burgers te vergroten.

Helaas horen wij nog te vaak dat bedreigde medeburgers, die opkomen voor de democratische waarden niet serieus worden genomen, dat hun vrijheid en veiligheid moet uitwijken voor de andere belangen en deals met de autoritaire regimes. Het is hoogste tijd dat Nederland zijn burgers en democratische waarden op de eerste plaats zet.

Alliantie tegen buitenlandse inmenging: Vereniging Free Uyghur in Nederland, Dutch Uyghur Human Rights Foundation (DUHRF), Monitor Lange Arm Rabat, Campaign Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), Vluchtelingen Organisatie Nederland (VON), en Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB).

 

Meer artikelen over ongewenste buitenlandse beinvloeding 

Vond u dit artikel waardevol?

Als u dit artikel waardeert, dan kunt u dat laten blijken met een (kleine) donatie. Daarmee blijft het mogelijk dit werk onafhankelijk te blijven doen. 

Je kunt met iDeal doneren via deze link: https://bunq.me/republiekallochtonie

 


Meer over Alliantie tegen buitenlandse inmenging, lange arm.

Delen: