Mag alleen illegale MBO'er stage lopen?

In opinie door Pieter Hilhorst op 10-12-2012 | 07:43

Mbo-leerlingen die illegaal in het land zijn, kunnen voortaan zonder problemen stage gaan lopen. Dat liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het programma Nieuwsuur weten. Onduidelijk is nog of leerlingen van bijvoorbeeld praktijkscholen en hbo-instellingen ook stage mogen lopen.

Nadat de Amsterdamse gemeenteraad dit voorjaar een voorstel van Fenna Ulichki (GroenLinks) had aangenomen om illegalen in Amsterdam stage te laten lopen, was Asscher (PvdA), toen nog Amsterdams wethouder,  de strijd aangegaan met de toenmalige VVD-minister op Sociale Zaken, Kamp. Volgens Kamp zijn stages in strijd met de Wet Arbeid Vreemdelingen. HIj dreigde Asscher met boetes als hij daarmee door zou gaan. Een meerderheid van de Kamer steunde daarop de lijn-Asscher.

In mei oordeelde een rechter in Den Haag dat een illegale mbo-scholier recht heeft op stage. Daarop ging de Staat in hoger beroep. Asscher zei dit weekend dat hij dat beroep zal intrekken.

De opvolger van Asscher, toenmalig ombudsman Pieter Hilhorst en het Stoutfonds hadden aandacht gevraagd voor de positie van illegale scholieren. Er lijkt nu een einde te komen aan het Stoutfonds. Dit fonds, een initiatief van sociaal investeerder Start Foundation, werd in september 2011 opgericht. Aanvankelijk vooral was het fonds bedoeld om de boetes te betalen die scholen en stageaanbieders kregen wanneer zij jongeren zonder geldige verblijfsdocumenten toch stage lieten lopen. Later hielp het fonds ook diverse jongeren aan stages, omdat binnen het netwerk van Start Foundation veel bedrijven waren die deze stages aanboden. Er is tot op heden, laat het fonds weten,  nog geen enkele boete betaald, maar werden wel vijf garantverklaringen afgegeven om in geval van boete te betalen. Zo’n twaalf jongeren werd via het netwerk een stage aangeboden.

Het Stoutfonds laat weten wel een kleine slag om de arm te houden. In een verklaring laat het fonds weten: "In de berichtgeving wordt benadrukt dat de stages alleen mogelijk zouden zijn voor mbo-leerlingen die een zogeheten BOL-opleiding volgen. Dat impliceert dat leerlingen van bijvoorbeeld praktijkscholen en hbo-instellingen buiten de ‘vrijstellingsregeling’ gaan vallen. Dat is een ongelijke behandeling, waarvan maar de vraag is of die houdbaar is. Het Stoutfonds is van mening dat alle stages die opgenomen zijn in het onderwijscurriculum, hieronder zouden moeten vallen. Dat de stages onbezoldigd dienen te zijn en dat leerlingen voor hun 18e aan de opleiding gestart moeten zijn, is begrijpelijk en te rechtvaardigen vanuit de wet."

Zie ook: Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. 


Meer over fenna ulichki, illegalen, lodewijk asscher, ongedocumenteerden, pieter hilhorst, stages.

Delen: