Marcouch vraagt openheid over subsidies tegen radicalisering en pleit voor religieuze vorming

In opinie op 24-11-2014 | 09:45

Laten alle gesubsidieerde activiteiten tegen radicalisering op één publiek toegankelijke website worden geplaatst. Dat helpt de sociale controle, want de organisaties checken elkaar dan en spreken elkaar daarover aan. Dat stelt Ahmed Marcouch voor in een opiniestuk in Het Parool.

Hij pleit verder voor religieuze vorming: kinderen die religieus gevormd worden bij moskeeën als Alkabir aan de Weesperzijde en organisaties als Al Maarif in Watergraafsmeer zijn volgens hem weerbaarder tegen invloeden van kwaadaardige religieuze bewegingen dan kinderen die geen religieuze vorming hebben gehad.

Hij pleit onder andere voor samenwerking tussen imams en reguliere basisscholen. Marcouch: "Daarmee creëer je een perfecte driehoek: basisscholen brengen imams didactische technieken bij, waarbij kinderen aangezet worden tot vragen stellen en tot zelfstandig denken. Ouders hoeven niet langer te zoeken naar modern islamonderwijs, dat nu bijna niet te vinden is. En scholen helpen mee tegen radicalisering."

Tot slot pleit hij voor de inzet van ex-radicalen: "Dure consultants en inhuurkrachten moeten worden vervangen door doorgewinterde experts, deskundigen die weten hoe de wedloop om de zuiverste leer zich ontwikkelt, die de verleidingen van extremiteit hebben ondervonden én overwonnen. Ze spreken Berbers of Arabisch en hebben aan een half woord genoeg. Gemeenten doen er goed aan deze ervaringsdeskundigen een baan aan te bieden bij de politie, in het onderwijs en bij de leerplicht.
Als ze de juiste uitvoerders in dienst hebben, geworven onder bijvoorbeeld moslims die gewend zijn om te corrigeren en om deradicalisering uit te dragen, hoeven burgemeesters niet langer wanhopig te schreeuwen om met staatssteun veranderingen in gang te krijgen. We hebben niets aan tijdrovende brainstorms en power points, het gaat om de kwaliteit van de uitvoering."

Lees meer hier


Meer over (de aanpak van) radicalisering op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over ahmed marcouch, el kabir, islam, islamdebat, radicalisering.

Delen: