Marokkaans Netwerk tegen Racisme: rechter maakt grote vergissing

In opinie op 07-04-2011 | 09:15

Het Volendamse Don Bosco College mag leerlingen verbieden om een hoofddoekje te dragen op school. Aldus oordeelt de kantonrechter in Zaandam.
Het Marokkaans Netwerk tegen Racisme en voor Sociale Cohesie denkt dat de rechter een grote vergissing maakt als hij zegt dat dit verbod geen inperking is van vrijheid van meningsuiting of discriminatie op basis van geloof. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen raakt zowel het recht op godsdienstvrijheid en zelfbeschikking, eveneens gaat het in tegen de emancipatie van de vrouw. Dat laat het Marokkaans Netwerk tegen Racisme en voor Sociale Cohesie in een persbericht weten. Hieronder het vervolg van dit bericht.

Door het hoofddoekverbod komen vrouwen in een isolement en worden ze gedwongen hun eigen identiteit te ontkennen en hun geloofsovertuiging te verloochenen.
De katholieke grondslag van de school zou in het geding zijn als Imane, de leerlinge in kwestie, een hoofddoek zou dragen. Wij zijn van mening dat daar geen sprake van is.
Waar is de verdraagzaamheid tussen de geloven? Laat katholieke leerlingen een kruisje dragen, de priester zijn witte boord, laat joodse leerlingen een keppeltje dragen, maar laat moslima’s hun hoofddoek indien zij dit wensen.

Die verdraagzaamheid zou kenmerkend moeten zijn voor alle geloven. Alleen op die manier is een vreedzame samenleving mogelijk, met respect voor elkaars denkbeelden en geloofsovertuiging.
Ook het huidige kabinet spreekt over een samenleving, met weliswaar een gelijke behandeling van alle burgers, maar waarin toch weer niet alle burgers even gelijk zijn. In de plannen van dit kabinet staat immers een hoofddoekverbod binnen bepaalde overheidsorganisaties.

De islamofobie neemt de laatste maanden toe. We willen dat er een einde komt aan deze negatieve ontwikkelingen. We kunnen constateren dat de 2e en 3e generatie Nederlands/Marokkaanse meisjes het goed doen binnen onze samenleving, ze zijn overwegend goed opgeleid en hebben hun plek in de Nederlandse maatschappij. Binnen het Marokkaans meldpunt tegen racisme en discriminatie komen de laatste tijd weer meer klachten binnen van deze groep moslima’s omdat ze gediscrimineerd worden vanwege hun hoofddoek.

Het Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie zal binnenkort een bijeenkomst organiseren met deze meisjes en vrouwen om hun problemen te bespreken. Hun klachten zullen worden vastgelegd en opgenomen in het zwartboek dat met de overige klachten over racisme en discriminatie wordt samengesteld.

Klachten kunnen gemeld worden op telefoonnummer 020-4636222 of per mail: Meldpunt@amforg.nl

(einde persbericht)


Link:

Martijn van Dam; school mag hoofddoek verbieden en de mogelijke gevolgen

Sheik Fawaz: waarom draagt Maria wel een hoofddoek?

Meer over de hoofddoek op dit blog hier


Meer over Don Bosco, hoofddoek, islamofobie, Marokkaans Netwerk tegen Racisme, Volendam.

Delen:

Reacties


joop jansen - 07/04/2011 11:09

Het is toch niet te geloven!! een dorp als volendam die het moet hebben van allerlei toeristen met verschillende culturen hoe kunnen deze mensen zo racistisch zijn.Stop de Islamophobie en laat je niet leiden door Wilders en zijn Joodse opdrachtgevers! Ik schaam me om Nederlander te zijn.

Khadija - 07/04/2011 09:28

Wat een treurigheid. Als Marokkaanse voel ik me niet door deze club vertegenwoordigd.
Ik heb vooral moeite met de dubbele standaarden. Ik ben benieuwd wat dit Netwerk (wie zitten daar eigenlijk in?) vindt van de discriminerende regels van het Islamitisch College, zie:
http://www.islamitischcollegeamsterdam.nl/afsprakenregels.html
Vergeleken bij het ICA is het Dom Bosco nog een oase van tolerantie.