Meedoen aan de internetconsultatie burgerschapsonderwijs

In opinie door Emma Zwart op 01-07-2018 | 10:07

Onlangs heeft minister Slob een wetsvoorstel gepubliceerd over het burgerschapsonderwijs in Nederland. De aanleiding hiervoor was onderzoek dat aantoont dat Nederlandse leerlingen weinig kennis hebben van onze democratische rechtsstaat. Op sommige scholen zijn bepaalde onderwerpen, zoals de Holocaust en homoseksualiteit taboe, omdat leerkrachten bang zijn om leerlingen voor het hoofd te stoten. Het wetsvoorstel is bedoeld om meer structuur en sturing te brengen in het burgerschapsonderwijs op Nederlandse scholen. Zo zal wat de minister betreft aandacht moeten worden besteed aan onderwerpen als de gelijkheid van man en vrouw, homo-emancipatie en mensenrechten. De minister wil zo zorgen dat het vak beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Maar het is maar de vraag of het wetsvoorstel van de minister wel zo goed aansluit bij die samenleving anno 2018. Die wordt namelijk gekenmerkt door diversiteit, maar daaraan wordt in het wetsvoorstel weinig aandacht besteed. Zo wordt er in de Memorie van Toelichting bijvoorbeeld een opsomming gegeven van belangrijke gebeurtenissen en feestdagen van Nederland, maar de feestdagen van een van de grootste geloven in Nederland ontbreken, namelijk: het Suikerfeest en het Offerfeest. Ook gaat het wetsvoorstel uit van ‘integratie’ in de zin van aanpassing, ook voor Nederlanders met een migratieachtergrond die hier zijn geboren en getogen. 

De minister heeft voor zijn wetsvoorstel een internetconsultatie opengesteld. Dit betekent dat iedere inwoner van dit land suggesties kan doen en commentaar kan geven op de plannen van de minister. Vandaar dat ik een campagne begonnen ben om zoveel mogelijk mensen aan te sporen hun visie op het burgerschapsonderwijs te geven. Op www.internetconsultatieburgerschap.com, de site die ik speciaal heb gemaakt voor dit initiatief, staan de tekst van het wetsvoorstel van de minister en worden de stappen beschreven die je moet zetten om je mening te geven. Om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken heb ik ook een paar amendementen op de wettekst en Memorie van Toelichting voorbereid die kunnen worden ingediend. 

Zo stel ik voor om in te zetten op het ontwikkelen van wederzijdse acceptatie en respect, op basis van gelijkwaardigheid, in plaats van integratie. Ook vraag ik meer aandacht voor het bijbrengen van het besef van het bestaan van diversiteit. Ik dring er ook op aan om bij het burgerschapsonderwijs in Caraïbisch Nederland zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale cultuur en waarden om te voorkomen dat Europese Nederlanders hun mening gaan opdringen, wat al snel als kolonialisme wordt gezien. En ik stel voor om het Suikerfeest en het Offerfeest toe te voegen aan de opsomming van gebeurtenissen en feestdagen. Maar eigen amendementen indienen kan natuurlijk ook. 

Ik heb deze campagne mogen presenteren op een bijeenkomst met moskeekoepelbesturen en bij de politieke partij DENK, die de campagne inmiddels steunt. Ik zou willen vragen om deel te nemen aan de internetconsultatie op dit wetsvoorstel, zodat de minister tijdens de behandeling van zijn wetsvoorstel niet meer om de diversiteit van Nederland heen kan. Je hebt nog tot dinsdag 3 juli om je reactie te geven, en er op die manier voor te zorgen dat het burgerschapsonderwijs er voor iedereen is.

Meedoen en meer informatie, kijk hier: https://www.internetconsultatieburgerschap.com


Emma Zwart, scholiere en campaigner voor de internetconsultatie burgerschapsonderwijs


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over burgerschap, diversiteit, inclusiviteit, onderwijs.

Delen:

Reacties


Sara - 27/11/2019 12:59

Een hele goede blog!