Meer aandacht voor migratie en slavernijverleden in Rotterdams onderwijs

In opinie op 02-04-2015 | 14:06

De gemeente Rotterdam zal zich inspannen om in het Rotterdamse onderwijs meer aandacht te besteden aan de eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis tussen Rotterdam en landen als Suriname, de Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko. Ook zal er in het onderwijs in Rotterdam meer aandacht worden besteed aan het slavernijverleden. Dit vloeit voort uit een motie van NIDA Rotterdan die door de Rotterdamse raad werd aangenomen tijdens de behandeling van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont (2015-2018) .

“Begrip van ons gedeeld verleden, is van essentieel belang om te bouwen aan een gezamenlijke toekomst in onze stad. Goed dat er nu eindelijk aandacht is voor onze gedeelde handels- en migratiegeschiedenis, waaronder ook ons slavernijverleden,” verklaarde Nourdin El Ouali, NIDA-voorman en tevens woordvoerder onderwijs in de gemeenteraad.

Meer op de site van NIDA Rotterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over onderwijs, slavernij, slavernijverleden.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 03/04/2015 16:36

Het NIDA is een politieke partij geïnspireerd door de Islam en past als type in het Nederlandse politieke landschap waar we misschien met enige spijt denken aan de SGP.
Eigenlijk is het vooral oppassen geblazen met voorstellen die zich niet uitsluitend op de Islam beroepen maar teruggrijpen op de politieke mores van door de Islam geheel beheerste landen. Die zijn in hoofdzaak gelegen in de regio van het Midden Oosten.
Aparte waakzaamheid dus voor het “misbruik” van de scheiding tussen kerk en staat, voor de “bezinning” in de openbare ruimtes en voor onderwijs met door overheden ingevulde lesprogramma’s.
Voor het overige moet iedereen moties kunnen indienen die, aangenomen, moeten worden uitgevoerd. Het NIDA hoopt natuurlijk dat aandacht voor de migratiegeschiedenis tot begrip zal leiden en er zijn zeker elementen aan te wijzen waar de rol van Nederland niet groots was maar het valt wel op dat we het niet gaan hebben over onze Chinezen want, geheel conform de spectaculaire opkomst van China zelf, zijn dat – en dat is wereldwijd zo – de meest ijverige en succesvolle migranten die snel de taal leren en vrijwel altijd bewoners van het ontvangende land voorbijstreven.
Maar ja, zo’n verhaal vertellen, bederft alles weer.

Marnix - 03/04/2015 14:31

Nogal oneerlijk tegenover alle westerse allochtonen die geen speciale onderwijs erbij krijgen over 'relaties tussen Nederland en land van afkomst van westerse allochtonen'. Ik bedoel, migratie tussen Marokko en Nederland vóór 1950.... bestond dat uberhaupt? Nu krijgen ze speciaal lessen over banden tussen landen die eigenlijk vóór een bepaalde tijd in de 20ste eeuw eigenlijk totaal bestond. En nu moeten ze doen alsof ze wel een band hebben omdat er nu grote groepen Marokkanen ergens wonen? Doen alsof Marokko en Nederland eeuwen lang al migreerden tussen elkaar? Waarom geen les geven over elk willekeurig land dan en de band die dat land toevallig heeft met Nederland als die band ooit bestond heeft, zeker in de geschiedenis? Ik snap dat er migratie verleden zit tussen Suriname, Antillen en Indonesië omdat het voormalige koloniën zijn maar om er speciaal Turkije en Marokko bij te doen omdat er toevallig NU wel mensen uit dat land hier wonen maar eigenlijk vroeger totaal niet het geval was? Dat noem ik bekrompen onderwijs. Zouden gemeentes met een hoger aantal allochtonen van land X nu ook maar verplicht aangepaste geschiedenis lessen moeten geven? Over hoe in de 18de eeuw Somaliërs en Nederlanders met elkaar om gingen? Alsof ze uberhaupt wisten van elkaar dat ze bestonden in de 18de eeuw. Ik zie meer legitimiteit over geschiedenis lessen waar Nederland WEL daadwerkelijk bestaande banden heeft gehad en migratie die over de eeuwen heen: Duitsland, Frankrijk, Amerika, Jodenmigratie in de gouden eeuw etc. Maar dat past natuurlijk niet in het plaatje van 'geschiedenis lessen om diversiteit te vieren die vroeger niet bestaand was van die bevolkingsgroep'. En over het slavernij verleden, prima, maar wordt er dan ook ELK slavernij verleden verteld en niet alleen de Europese trans-atlantisch? DAT zou pas een evenwichtig beeld scheppen.