Met een boerkaverbod tast je de grondrechten van iedereen aan

In opinie door Haseena Bakhtali  op 11-08-2018 | 17:01

Zou het, in het vrije rechtstatelijke westen, niet moeten gaan over Vrijheid versus Onvrijheid? Over de autonomie van de vrouw in het patriarchaat?

Op 5 augustus schreef Eva van Vugt in het Parool een opiniestuk waarin zij uitlegt dat met een boerkaverbod de grondrechten van een minderheid (in Nederland kleden naar schatting 400 vrouwen zich in een nikab) worden aangetast.
Op 6 augustus schreef Rudy Schneiders in een ingezonden brief dat je seksuele vrijheid in een blote jurk uit drukt, niet in een nikab.
Netty van Lookeren wil concessies van de nikabdraagsters aan ‘onze’ leefgewoonten, als tegenprestatie voor het mogen wonen in Nederland. Zij verwijt Eva het gebruik van te grote woorden.  

Een interessante opstelling: grondrechten versus onderbuik, ons westerlingen versus de ‘barbaren’, de oorspronkelijke bewoners versus de immigranten. 
Zou het, in het vrije rechtstatelijke westen, niet moeten gaan over Vrijheid versus Onvrijheid? Over de autonomie van de vrouw in het patriarchaat? 

In een rechtsstaat gelden grondrechten. De hardnekkige vergelijkingen met het Midden-Oosten gaan daarom alleen al mank. En geef je blijk van weinig verstand en/of respect voor de rechtstaat en voor de verworvenheden van het vrije Westen. 

Opmerkelijk in deze discussies is dat mannen vaak de boventoon voeren. Mannen, die kennelijk vinden dat zij in de positie zijn om de kleding van vrouwen te bepalen en te vertalen. 
Daarbij komt dat ik nog niet de westerse man heb ontdekt die zijn seksuele vrijheid uit drukt door zo bloot mogelijk gekleed naar de supermarkt of de kroeg te gaan.

Deze bevrijdingsactie lijkt mij daarom meer een machtsstrijd tussen mannen onderling over de ruggen van ‘hun’ vrouwen: welke mannen hebben meer macht over ‘hun’ vrouwen. Welke mannen winnen het in het bepalen hoe ‘hun’ vrouwen zich kleden en hoe de vrouwen in hun gevlei kunnen komen?  

Vrouwen op hun beurt, de Netty’s, hebben nog te vaak de neiging om elkaar onder controle te houden en zo de culturele identiteit te bewaken. Daarom zijn ze vaak erg kritisch naar mekaar: het bekende krabbenmand-effect, nog altijd aanwezig in alle culturen. 
Dit pakt vaak heel plezierig uit voor de mannen. Wie kent niet de qua kleding vrijgevochten vrouwen, die met elkaar wedijveren in onderdanigheid en gedienstigheid om de mannen in hun kring te pleasenen die vrouwen die daar niet aan wensen mee te doen uitschelden voor feminist? Of de zogenaamde vrije vrouwen die mishandelingen van hun partner lijdzaam dulden? 

Vrouwen kijken is een geliefde hobby van veel mannen uit alle culturen. En nog steeds vinden veel vrouwen, uit alle culturen, het belangrijk om gewaardeerd te worden door hun omgeving (lees: ‘hun’ mannen) en passen hun kleding, uiterlijk en gedrag daarop aan. Door het decolleté diep uit te snijden, blote benen te tonen, chirurgische ingrepen te ondergaan, het lichaam conform de al dan niet religieuze regels te bedekken of door het in het gareel krijgen van vrouwen die afwijken van “de norm”. Waarmee ik niet wil beweren dat alle vrouwen die zich bloot kleden of die zich juist maximaal bedekken dat doen om de man te behagen, begrijp me goed. Maar vrijheid is relatief en er is overal veel sociale druk. Dat heeft #metoo ons wel geleerd.

Seksuele vrijheid kun je op vele manieren uitdrukken. Maar dat kun je de Rudy’s waarschijnlijk niet wijsmaken. De Rudy’s bepalen namelijk dat het alleen via blote kleding mogelijk is. Zouden het de Rudy’s wat waard zijn om uit te zoeken of de gesluierde vrouwen in huiselijke kring misschien veel vrijer over seks praten en of ze mogelijk meer genieten van seks? Zou dat de Rudy’s interesseren? 
Zou Rudy Schneider in de gaten hebben dat het in zijn reactie vooral draait om het seksuele genot en de macht van de man? Hij wil ook die gesluierde vrouwen ‘zien’. Hij wil niet dat ze alleen ‘toebehoren’ aan hun eigen man. Gaat het dan nog over de vrijheid van vrouwen? 

Grondrechten zijn een groot en niet inwisselbaar goed. Met reden de belangrijkste verworvenheid van het vrije westen. Dan mag je grote woorden gebruiken. En of je het fijn vindt of niet, de grondrechten staan boven je eigen onderbuik en persoonlijke mening en gevoel, met hoeveel medestanders je die ook deelt. 

Het perspectief vanuit de Grondwet is hard nodig als we het principieel oneens zijn met elkaar. Als de discussie boven het niveau van de eigen angsten, gevoelens en overtuigingen moet worden getild. Als het opleggen van regels niet gebaseerd mag worden op het groepsdenken of genderdominantie of gelegenheidsargumenten, zoals Rudy en Netty dat met kleine woorden beschrijven. 
Want is dat niet precies wat zij de ander verwijten: dat een dominante groep regels onderdrukkend oplegt aan een andere groep?

Het opleggen van geboden en verboden aan anderen beperkt per definitie de vrijheid van die anderen. Dat geldt voor de man die bepaalt dat de vrouw vanwege fatsoen zich van top tot teen bedekt en voor de man die bepaalt dat je uitsluitend via blote kleding je seksuele vrijheid kan demonstreren. Beide mannen treden de vrijheid van de vrouw met voeten, beide mannen remmen de vrouw af in het ontwikkelen van eigen gevoel van vrijheid.

Wil je de vrouw onderdrukkende man aanpakken pak hem dan aan, niet de vrouw.

Ik heb zo ook mijn eigen voorkeuren over hoe ik mij kleed en hoe ik een ander graag gekleed wil zien. En bij welke uiterlijkheden ik mij veilig of minder veilig voel. Maar dat is precies wat in dit vraagstuk niet relevant is. 
Meer dan alles heb ik mijn vrijheid lief en wens ik daarin niet te worden beperkt, bijvoorbeeld dooreen kledingvoorschrift. 

Daarom zal ik ook voor de vrouwen opkomen die ervoor kiezen, om welke reden dan ook, zich in lange gezicht bedekkende gewaden te hullen.  Want een boerkaverbod is een vrijheid beperkendkledingvoorschrift en met een dergelijk verbod worden niet alleen de grondrechten van een minderheid aangetast maar ook mijn grondrechten en de grondrechten van iedere Nederlandse burger. 

Beste Rudy en Netty, hebben jullie Vrijheid lief, vier die vrijheid vooral uitbundig, leef het voor en bescherm die met hand en tand. Demonstreer de waarde van vrijheid. 
Het zijn de goede voorbeelden die volgen doen. 
Dat is de enige manier om de door de man onderdrukte (bloot geklede, in nikab gehulde en overige) vrouwen te bevrijden.


Meer over boerkaverbod, Emancipatie, niqaabverbod, rechtstaat.

Delen:

Reacties


Ad Verduijn - 09/12/2018 13:40

Met verbazing lees ik dit stuk. Als je zoals ik in Irak en Afghanistan heb gewoond, dan begrijp je waarom deze vrouwen dergelijke kleding dragen. Niet uit vrije wil, maar door druk opgelegd vanuit de tribale structuren die in dergelijke landen heersen. Er is geen godsdienst in de wereld die zo intolerant is als de islam. In landen waar de islam de godsdienst is die door de meeste mensen beleden wordt, worden o.a. christenen gedood of tenminste daarmee bedreigd. Wanneer ik besluit naakt door Amsterdam te lopen is dat wel mijn kleding keuze, maar toch zal ik gearresteerd worden. Waarom? Omdat ik daarmee andere mensen kwets. Dus zal ik dat niet doen. Gisteren kwam ik iemand ( ik weet niet of het een man of een vrouw was) tegen. Ik voelde mij bedreigd, omdat ik geen gezichtbcontact kon maken en de doelstelling van de benadering tot mij kon inschatten. Deze persoon kwetst mij door mij niet open tegemoet te treden en geen rekening te houden met de hier in nederland heersende culturele normen en waarden, maar wenst zich niets aan te trekken van mijn gevoelens. Vrouwen die zich verbergen binnen hun kleding doen dit niet uit vrije wil, maar doen dit om de familie eer niet te beschadigen. Maar zijn zullen altijd beweren dit wel uit vrije wil te doen. Als zij anders beweren en dit wordt binnen de familie bekend zullen zij ongenadigd gestraft worden. Wellicht goed om dit te realiseren.