Migrantenorganisaties nemen stelling tegen kabinet met PVV

In opinie op 26-08-2010 | 17:39

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft in verklaring stelling genomen tegen een mogelijk rechts kabinet met de PVV. Eerder vandaag gaven ook de landelijke minderhedenkoepels, verenigd in het LOM, een verklaring uit.

De HTIB schrijft onder andere: "De PVV zal concessies doen door het snoeien in sociale voorzieningen te steunen en zal op haar beurt vrijspel krijgen om moslims de schuld te geven van maatschappelijke problemen. Anderzijds zullen de VVD en het CDA gevolgen van de economische crisis afwentelen op de ruggen van de lagere inkomensgroepen. Het duivelsakkoord met de PVV betekent dat zij een oogje dicht knijpen voor het schelden op de Islam en moslims. Daarom zeggen wij nu uitdrukkelijk “Nee” tegen dit kabinet."

Ook schrijft de HTIB: "Het vormen van een regering met steun van een racistische partij is een schande voor de Nederlandse democratie. (..) Met een PVV regering zal het internationale imago van Nederland beschadigd worden, met als resultaat dat de economische groei verzwakken. Dat zal uiteindelijk onze portemonnee en inkomens aantasten."

De HTIB pleit voor een breed sociaal kabinet en schrijft. "Bij deze maken wij dan ook bekend dat wij alle middelen binnen onze mogelijkheden zullen gebruiken om de totstandkoming van zo’n regering te bevorderen."

Tot slot richt de HTIB zich tot de moslims die lid zijn van het CDA: "In deze context willen wij ons met name richten tot de CDA moslims die waarde hechten aan de vrijheid van Godsdienst. Het is nu de tijd om jullie stem te verheffen tegen een door de PVV gesteund kabinet. Jullie kunnen niet langer voorbij gaan aan het feit dat het bestaan van het CDA, dat rust op de pilaren van geloofsovertuiging en gewetensvrijheid, door de PVV onder de voet wordt gelopen. Als jullie stil blijven zal de geschiedenis dat jullie niet vergeven."

Verklaring Landelijk Overleg Minderheden

Het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) laat in hun verklaring weten:
"Een regeerakkoord van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV houdt, gezien de standpunten van laatstgenoemde partij, het gevaar in zich van een visie en een beleid gebaseerd op stigmatisering, ongelijke behandeling en discriminatie van etnische minderheden in het algemeen en moslims in het bijzonder. Wij vrezen voor de positie van etnische groepen alsmede de verhouding tussen bevolkingsgroepen, als er een regering komt die ruimte biedt aan intolerantie jegens etnische groepen. Wij vrezen het gif van de intolerantie dat zich sluipenderwijs als geaccepteerde mening kan verspreiden. Het is onaanvaardbaar dat hele bevolkingsgroepen op basis van welk onderscheid dan ook worden gestigmatiseerd en als tweederangsburgers worden behandeld. Dit zal bovendien een averechts effect hebben op zowel hun integratie als die van hun kinderen.

Het LOM heeft haar visie hierop verwoord in een memorandum aan de informateur."


Meer over htib, lom, migrantenorganisaties, pvv.

Delen:

Reacties


tien vaN DUINEN - 02/09/2010 01:18

geen pvv want er zijn versluierde berichten ja voor oudere zorg wao maar gore berivchten over islam of homo haat

jessie thuis - 01/09/2010 18:27

IK STA HELEMAAL ACHTER JULLIE.
ER MAG ABSOLUUT GEEN KABINET KOMEN WAT GEDOOGT WORDT DOOR DE PVV OF WAARAAN DE PVV DEELNEEMT.

Harry - 27/08/2010 13:04

De verklaringen van HTIB en LOM zullen door de rgeringspartijen gewoon genegeerd worden.
PVV=Wilders heeft tot nu toe alleen maar successen geboekt en deze regeringsvorm zal voor hem een goede stap zijn om zijn project, VS, EU en Israël te zuiveren van Islam en Moslims verder te bevorderen.
Migranten organisaties zullen gewoon beperkt worden door het inhouden van subsidies en mogelijk ook verboden worden, wegens conecties met familie in het buitenland. Dat wordt gezien als inmenging in het Nederlandse politieke proces vanuit het buitenland.
Wilders weet de "witte"mensen goed te bespelen en krijgt altijd steun vanuit de media en geld van de rijke anti-Islamorganisaties internationaal
Dus een verklaring is goed voor de migranten achterban,maar heeft geen functie in de politieke gebeuren, daarvoor zullen andere en vooral gezamelijke en ondergrondse acties nodig zijn, zoals onderduikadressen regelen,vluchtroutes organiseren en in het begin veel rectszaken aanspannen om wetten tegen te houden via Europees Hof

Heleen Jansen - 27/08/2010 11:38

Eindelijk!!!! laat je protest zien en horen!