Migrantenorganisaties solidair met Mustafa Ayranci die werd bedreigd na persbericht over Armeense genocide

In opinie op 28-04-2015 | 16:59

Verschillende Turkse organisaties, het Inspraakorgaan Turken Amsterdam en enkele Marokkaanse organisaties hebben een persbericht uitgegeven waarin zij zich solidair verklaren met Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB.

Ayranci ontving afgelopen week dreigementen nadat zijn organisatie een verklaring had uitgegeven over de Armeense genocide. 

Hieronder de verklaring van de migrantenorganisaties:

Gezamenlijke Persverklaring

De verklaring die de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland – HTIB, heeft gedaan aangaande het honderdste jaar van de Armeense kwestie 1915 heeft geleid tot verschillende discussies binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. Dit is in principe niet een negatieve, maar juist een positieve ontwikkeling. Dit omdat het onmogelijk is het als negatief te kwalificeren dat er eindelijk openlijk over een onderwerp wordt gesproken. Na jarenlang niet vrijuit te kunnen spreken en het eenzijdig reflecteren van een onderwerp welke haast als taboe werd gezien, voelt dit als opluchting.

De vooruitgang van een samenleving is niet mogelijk indien er geen ruimte is voor een vrije discussie en zonder het openlijk kunnen bespreken van onderwerpen. Democratie stijgt op basis van de vrije meningsuiting van de verschillende meningen en iedereen moet de expressie van verschillende meningen, zelfs weigering om de ander te accepteren respecteren. In dit verband verwelkomen en steunen wij het idee dat de 1915 gebeurtenissen binnen verschillende kringen worden besproken.

Echter, de vrije discussie betekent niet het in de weg staan van anderen om hun mening te uiten noch om anderen te bedreigen vanwege hun mening. Helaas blijkt er toch weer een groep te zijn die het fundament van de democratie niet lijken te snappen en andermans mening niet kunnen tolereren. Deze groep heeft zijn ware aard laten zien door de heer Mustafa Ayranci, de algemeen voorzitter van HTIB, als doelwit te nemen, hem te beledigen en zelfs een stapje verder te gaan door hem te bedreigen. Deze kringen en personen hebben wederom door middel van hun ruwe nationalistische retoriek, met zeer lelijk taalgebruik, laten zien hoe intolerant zij zijn voor meningen en standpunten die verschillen van die van hen.

Uiteraard is dit niets nieuws voor ons. Omdat wij al jaren lang te maken hebben gehad met deze personen en groepen. Echter vergissen deze personen zich zeer als zij denken dat ze zo door kunnen gaan. Moge het duidelijk zijn dat de HTIB, eveneens als de heer Mustafa Ayranci zelf niet alleen staat. De HTIB is een organisatie met een unieke plek binnen de migranten beweging in Nederland. Daarnaast is de heer Mustafa Ayranci een dierbare vriend, een voortrekker binnen de migranten arbeiders beweging vanuit Turkije. De heer Ayranci is in de veertig jarige geschiedenis binnen de migranten arbeiders bewegingen in Nederland altijd op de voorhoede geweest.

Om deze redenen, willen wij die hieronder hebben getekend, onze afkeur laten blijken jegens hen die HTIB en de heer Ayranci bedreigen. Wij willen een ieder op het hart drukken dat wij ons met zijn allen zullen verzetten tegen de beledigingen en bedreigingen jegens HTIB en de Algemeen Voorzitter Mustafa Ayranci.

Het verdedigen van de democratie en de vrijheid van meningsuiting is de eerste plicht van alle democraten.

De vrijheid van gedachte en meningsuiting staat niet onder curatele van iemand, en kan niet worden beperkt.
Een voor allen, allen voor een.
Leve de vrijheid van meningsuiting.
Leve de solidariteit.

HTIB Turkse Arbeiders Vereninging in Nederland
HAK – DER Federatie van Alevitische Verenigingen in Nederland
DSDF Federatie van Sociaal Democratische vereningingen
DIDF Federatie van Democratische verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland
FED-KOM Federatie Koerden in Nederland
VEK – SAV Vardiya Enternasyonal Kültür Sanat Vakfi
HTIF Hollanda Türkiyeli Isçiler Federasyonu
ADHK Avrupa Demokratik Halklar Konfederasyonu
SDO Samenwerkende Democratische Organisaties Enschede
ATIB Turkse Arbeiders Vereniging Almelo
OTDIB Oldenzaal Turkse Democratische Arbeiders Vereniging
HTIB Den Haag
HTIB Leiden
DHD Democratische Volks Vereninging Nijmegen
ETÜD Turkse Arbeiders Vereniging Eindhoven
HTIB Amsterdam
ITA Inspraakorgaan Turken Amsterdam
KULSAN Stichting Kulsan
Theater RAST
AKM Alevitische Cultureel Centrum Amsterdam
EMCEMO Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
LBM Landelijk Beraad Marokanen
Aknarij Stichting Marokaanse Jongeren Amsterdam

Meer over de Armeense genocide hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over ADHK, AKM, Aknarij, armeense genocide, ATIB, DHD, DIDF, DSDF, EMCEMO, ETÜD, FED-KOM, HAK – DER, htib, HTIF, ITA, KULSAN, LBM, mustafa ayranci, OTDIB, SDO, Theater RAST, VEK – SAV.

Delen:

Reacties


Rolf Uhlhorn - 02/05/2015 15:40

Prima dat een anoniem persoon, 'faatje', mij met naam en toenaam noemt, incl. perceptie, en naar mij verwijst, maar dit gebeurt aan de hand van selectief citeren waardoor de context verandert. Da's wat minder.

ben - 30/04/2015 11:48

ironisch als je na dit bericht gelijk het volgende stuk leest:
http://www.republiekallochtonie.nl/vrijheid-van-meningsuiting-vs-de-dictatuur-van-de-vrije-universiteit

John Dubbelboer - 29/04/2015 23:21

Als iemand aangeeft een ander niet te accepteren en die ander stelt dat ware democratie betekent dat je zelfs deze abjecte mening zou moeten respecteren, is de laatstgenoemde dan een hyperdemocraat of laat je daarmee de ondermijning van de democratie onder je ogen gebeuren?
Met andere woorden: gaan we eerst eisen dat de non-acceptatie van tafel is? Een van de grondregels van de democratie is gelijkheid maar is een ander pas gelijk als hij mij accepteert?
Het is juist tamelijk grootmoedig om het spel van de democratie niet afhankelijk te laten zijn van acceptatie maar uitsluitend en alleen van die middelen in de uitwisseling van gedachten die ongeoorloofd zijn en dat is dus het bedreigen van de ander.
Voor de moralistische Nederlander is het niet accepteren van een ander natuurlijk het ultieme kwaad maar dit ultieme kwaad doet er in de context van de democratie heel weinig toe. Geweld en bedreiging, daar moeten we op letten.
Mooie brief dus eigenlijk.

faatje - 29/04/2015 00:10

Eens met Ewoud. Het is inderdaad een bijzonder ongelukkig opgestelde verklaring. Ik las net een meneer Rolf Uhlhorn op twitter die zich heel druk over deze verklaring maakt en zelfs concludeert: "Een zeer kwalijke zaak, dat de migrantenorganisaties stellen dat mensen het recht hebben om 'anderen' niet te accepteren, +" https://twitter.com/RolfUhlhorn/status/593124149817679872
Hij concludeert zelfs dat de organisaties afstand van Mustafa Ayranci nemen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze organisaties.
Dat geloof ik ook niet voorzover ik de organisaties ken. Maar misschien is het wel goed de volgende keer nog iemand de verklaring te laten checken zodat er ook geschreven wat bedoelt wordt?

Ewoud - 28/04/2015 18:03

Prima om solidair te zijn met Ayranci en geweld en bedreigingen ten stelligste af te keuren, maar hier heb ik moeite mee:

"Democratie stijgt op basis van de vrije meningsuiting van de verschillende meningen en iedereen moet de expressie van verschillende meningen, zelfs weigering om de ander te accepteren respecteren."

Ik snap deze zin niet. Wanneer de 'weigering om de ander te accepteren respecteren' als democratisch gezien moet worden, dan haak ik af. Het lijkt me ook niet passen in de filosofie van Ayranci.