Moslimhaat

In opinie door Ewoud Butter op 02-09-2014 | 08:37

Tekst: Ewoud Butter

Terecht is er de laatste tijd veel aandacht voor het antisemitisme/jodenhaat dat de kop opsteekt. Antisemitisme is strafbaar en moet worden aangepakt. Altijd. Het is dan ook goed dat de media en de politiek hier extra aandacht aan besteden. Op Republiek Allochtonië zullen we dat ook blijven doen.

De laatste weken wordt er ook op verschillende plekken gepleit voor meer aandacht voor moslimhaat/moslimdiscriminatie/islamofobie. Ook dat is terecht. Omdat in dit geval media en politiek maar in geringe mate aandacht besteden aan moslimhaat, zullen we dat op Republiek Allochtonië wat extra gaan doen. In hoeverre is er in Nederland sprake van moslimhaat/moslimdiscriminatie en wat zijn de gevolgen?

Islamofobie of moslimhaat
Eerst iets over definities. De term islamofobie zullen we niet vaak gebruiken. De ervaring is dat het gebruik van de term islamofobie vooral leidt tot oeverloze semantische discussies. Dat komt vooral door het gebruik van 'fobie', dat angst betekent en bijvoorbeeld ook gebruikt wordt in termen als xenofobie of homofobie.  Meer over de definiering van de term islamofobie hier of hier

Islamkritiek?
We zijn, voor alle duidelijkheid, niet voor het verbieden van kritiek op de islam. Iedere religie, ideologie of levensovertuiging, mag, nee, moet kritisch benaderd worden.
Hetzelfde geldt voor humor en spot. Soms is humor leuk, relativerend en smaakvol, soms is het minder smaakvol. Daarover kun je van mening verschillen.
En we snappen ook dat mensen bang worden van de islam wanneer ze de gruwelijke beelden van IS(IS) zien en vervolgens horen dat er in Nederland moslims zijn die het fantastisch vinden wat IS(IS) doet.

We zijn niet geïnteresseerd in een semantische discussie. Wat we wel willen is verkennen in hoeverre en op welke manier moslims in Nederland worden buitengesloten of gediscrimineerd vanwege hun religie en wat hiervan de gevolgen zijn. Daarvoor zullen we vooral termen als moslimhaat en moslimdiscriminatie gebruiken.

Omvang van het probleem

Wat de omvang van het probleem is, weten we niet. Moslimdiscriminatie wordt door lang niet alle discriminatiebureaus niet apart geregistreerd, en moslimhaat wordt niet geregistreerd zoals met antisemitisme bijvoorbeeld wel het geval is. Het komt dan ook niet of amper terug in rapportages als deze
Los hiervan kun je de vraag stellen in hoeverre de cijfers van antidiscriminatiebureaus een betrouwbaar beeld geven van discriminatie

Wat weten we wel?

  • Bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar. Inclusief degenen die twijfelen of het om discriminatie ging gaat het zelfs om driekwart van de moslims.
  • In de periode 2005 - 2014 is er minimaal 132 keer sprake geweest van geweld tegen moskeeen
  • Eén tot anderhalf miljoen Nederlanders stemmen op een partij, de PVV, die pleit voor een kopvoddentax, een verbod op de koran en andere specifieke (discriminerende) maatregelen gericht tegen moslims.
  • Volgens een peiling van Maurice de Hond is een meerderheid van de Nederlandse bevolking – 55 procent – voor een immigratiestop uit islamitische landen en wil 63 procent van de Nederlanders geen nieuwe moskeeën. Beide zijn vormen van moslimdiscriminatie.
  • De Noor Breivik, verschillende PVV'ers en diverse 'islamcritici'  zijn aanhanger van de Eurabia complot-theorie van Giselle Littman (aka Bat Ye’or). Zij stelt dat er een geheim project bestond tussen Europese politici en de Arabische wereld om zo Europa te islamiseren met als uiteindelijke doel om Amerika en Israel te vernietigen. Volgens Bat Ye’or leidt dit project tot het culturele uitsterven van Europa dat slechts zou overblijven als een islamitische kolonie: Eurabia. Europeanen zouden daarbij onderworpen worden aan moslims als ‘dhimmi’; de status die in de islam gegeven zou worden aan ‘volkeren van het boek’. Het is een theorie die doet denken aan de Protocollen van Sion die terecht als antisemitisch worden bestempeld. 
  • En ten slotte wemelt het op het internet van allerlei vormen van onversneden moslimhaat, die met 'islamkritiek' weinig meer te maken hebben. Kijk bijvoorbeeld op het blog Moslimhaat (van @meerliefde), waar je een verzameling weinig subtiele, soms bijzondere gewelddadige en schokkende uitingen kunt vinden van alleen al de afgelopen twee weken. Door verschillende mensen wordt opgeroepen tot het doden of afslachten van mosims. Het gaat om uitingen van mensen met soms vele volgers op twitter of facebook.  

Reacties in de vorm van een artikel of voorbeelden van moslimhaat/moslimdiscriminatie zijn van harte welkom. Mail ons: info@republiekallochtonie.nl

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer over Ewoud op zijn site

Meer over moslimhaat op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 


Meer over ewoud butter, islamofobie, moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Delen:

Reacties


jvantilt - 04/09/2014 23:06

Noem me één islamitische staat waar democratische vrijheden bestaan zoals in het westen. Ik ken er geen een. De islam is per definitie autocratisch van aard. Geef Molsims eens de volgende vraagstelling: als de islamitische bevolking een meerderheid zou vormen, zou de sharia dan ingevoerd moeten worden? Ik denk dat de overgrote meerderheid 'ja' zou zeggen.

Bert Klompen - 03/09/2014 15:56

Ik heb de Koran er eens bij gepakt om te kijken wat er allemaal in staat. Sommige passages kun je gewoon niet anders uitleggen als pure ophitserij tegen alles wat niet-moslim is. De doelstelling van dat schrijven is zo pijnlijk duidelijk dat het niets dan logisch is dat men een parallel trekt met nationaal socialisme, hetzij gestoeld op religieuze zuiverheid in plaats van raciale. Dat deze denkbeelden geen plaats verdienen in ons land is niet meer dan logisch, dat men bepaalde individuen als dhimmy bestempeld evenmin.

redactie - 02/09/2014 11:05

@ Niels, nee, niet iedere PVV-stemmer is een moslimhater.
Er zijn ook andere redenen om op de PVV te stemmen.

Neemt niet weg dat de PVV zich wel degelijk schuldig maakt aan moslimdiscriminatie met voorstellen die specifiek voor moslims gelden en een inperking zijn van grondwettelijke vrijheden als de vrijheid van godsdienst. Voor de PVV zijn dit belangrijke onderdelen van het programma. Iedereen die PVV stemt kan dit weten.

Kritiek op de islam maakt je geen moslimhater. We hebben dat duidelijk expliciet gesteld. Met religiekritiek is niets mis, dus ook niet met kritiek op (stromingen binnen) de islam.

Niels Scholten - 02/09/2014 10:54

Wat mij opvalt:

Onder het kopje 'Wat weten we wel?' wordt een opsomming gedaan van zogenaamde voorbeelden waaruit blijkt dat er 'moslimhaat' zou bestaan in Nederland. U stelt hier dus letterlijk dat een stem op de PVV altijd staat voor moslimhaat. Een kromme aanname en u geeft hiermee niet aan dit vraagstuk niet objectief te benaderen. U stelt hier immers mee dat de kritiek die de PVV uit op de islam altijd onjuist is en daarmee direct gelijk staat aan moslimhaat.

Ik heb kritiek op een aantal stromingen binnen islam, op haar fanatieke aanhangers en stem geen PVV. Ben ik nu een moslimhater volgens uw definitie?