Moslimkoepel regio Haaglanden: "Wij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor escalatie"

In opinie op 07-05-2015 | 10:02

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden in oprichting heeft een brief gestuurd aan de minister van Justitie waarin om een duidelijker stellingname van de overheid wordt gevraagd tegen de "hetze tegen moslims".

In de brief, waarvan een cc onder andere naar de ministers Asscher en Koenders is gestuurd, uiten de bestuurders van de koepel van 23 organisaties hun zorgen over  "de gerichte media aanvallen op onze Islamitische geleerden, die in Rijswijk, Utrecht, Eindhoven en momenteel ook in Groningen wilden spreken en ook de kwetsende posters in ’t Gooi. Dit zijn zeer ongezonde ontwikkelingen en wij maken ons zorgen om de Nederlandse samenleving, het leefklimaat en ook onze godsdienstvrijheid. Wij vragen ons af waar dit naartoe leidt."

Ze schrijven verder: "Wij moeten helaas constateren dat het ‘moslim zijn’ en de godsdienst ‘Islam’ in onze ogen onnodig en onterecht wordt besmeurd. Tegelijkertijd doen terminologieën als ‘haatimam’, ‘haatpredikers’, ‘haatbaard’ en ‘jihadgezinnen’ gretig hun intrede in ons ‘normaal’ taalgebruik. Dit is voor moslims zeer kwetsend en niet te tolereren.

De hetze jegens moslims wordt volgens de koepel in oprichting niet alleen gevoed door "bepaalde media", maar ook door "het ontbreken van duidelijkheid van de Nederlandse overheid. " Op eerdere breiven aan minister Asscher en de NCTV (waarin werd gevraagd aan welke criteria gastsprekers getoetst moeten worden, ontving de koepel geen antwoord. 


Achterban

De moskeebestuurders schrijven dat het "steeds moeilijker om onze achterban te overtuigen dat zij als volwaardige Nederlandse burgers kunnen participeren in onze samenleving."

Ze schrijven:

Wij zien dan ook geen mogelijkheid om onze achterban continu voor te houden dat deze gebeurtenissen niet gericht zijn op moslims en de Islam. Het is voor ons onduidelijk wat de grens is tussen vrijheid van meningsuiting, discriminatie, belediging van groepen en aanzetten tot haat. Wij kunnen in deze discussie niet uitsluiten dat er met twee maten wordt gemeten en dat moslims als tweederangs burgers worden neergezet zonder dat hun overheid het voor hen opneemt. Door het achterblijven van een stellingname van de overheid, bevordert dat de legitimiteit om moslims te blijven stigmatiseren en te beledigen. Immers ook hier geldt het motto “wie zwijgt stemt toe”. Wij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke vorm van escalatie.

De gehele brief is hier te lezen.

Amsterdam

In de Amsterdamse Nasr-moskee sprak gisteren de islamprediker Sheikh Adel al-Kalbani die in het verleden intolerante uitspraken had gedaan over joden en christenen. AT5 meldt dat er volgens een woordvoerder van de gemeente  'niets onwettigs gezegd of gedaan' is. Volgens de woordvoerder is er ook niets gezegd dat niet strookt met 'Nederlandse normen en waarden'. Eerder werden lezingen van de prediker, in Groningen en Eindhoven afgezegd. 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over moskee, moskeeën, moslimhaat, polderislam, predikers, Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 07/05/2015 21:05

Op 26 november 2014 verscheen er een aardige post op de Republiek over de “PVV in 60 standpunten: verbieden, verbieden en verbieden”.
Nu dus weer deze brief van SMH aan de overheid met de vraag om in te grijpen want wat er gebeurt in Nederland kunnen we niet “tolereren”. Zijn die posters in Huizen dan niet stigmatiserend? Ja, natuurlijk zijn die stigmatiserend. Maar doe nu toch eens een fatsoenlijke poging om dat in een vrij en open debat aan de kaak te stellen. Zo steekhoudend zijn de argumenten waarmee wordt betoogd dat je gewoon reclame moet kunnen maken, echt niet. Of wat dacht je van de rechter? Maar nee, verbieden, verbieden en nog eens verbieden en dat vraag je dan aan de overheid.
Daarmee wordt een stukje politieke cultuur van de herkomstlanden van onze Moslims, in Nederland geïntroduceerd.
En dat willen we niet.
Net zo goed als we ook geen PVV willen.
Maar wie doet er mee met die SMH? Is dat niet Arnoud van Doorn, ex-PVV’er?
Alles valt op zijn plek.

Patricia Kersbergen - 07/05/2015 12:40

Er is veel gaande in/met en rond de islam in binnen- en buitenland. Niet allemaal positieve ontwikkelingen. Dat kan ook u niet zijn ontgaan.

Het is goed als alle Nederlanders (gelovigen en niet-gelovigen) hierop reflecteren (in brede maatschappelijke debatten) én hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent concreet: godsdienstvrijheid, ja; geweld, dreigementen, onderdrukking en stigmatisering van bevolkingsgroepen, nee. Dit geldt uiteraard voor alle partijen, moslims niet uitgezonderd.

Respect voor andersdenkenden in de Nederlandse samenleving houdt ook expliciet in respect voor de vrijheid van meningsuiting (incl. spot en satire, die een lange traditie kennen in de Nederlandse literatuur en cultuur; een traditie waaraan veel Nederlanders terecht grote waarde hechten en die vooral levend moet worden gehouden).

In het licht van de zorgelijke ontwikkelingen wereldwijd, waarin radicale, extreem gewelddadige, extreem intolerante moslims helaas een hoofdrol spelen en die grote aantrekkingskracht blijken uit te oefenen ook op moslims in Nederland, lijkt het mij persoonlijk zeer onverstandig en zelfs absoluut onverantwoordelijk om buitenlandse radicale imams (beter bekend als haatimams, vanwege hun weinig tolerante ideeën over vrouwen, Joden, homo's en andersdenkenden) uit te nodigen. Dit bevordert de maatschappelijke cohesie in Nederland niet. Sterker, het bevordert zichtbaar segregatie en polarisatie.

Het is een groot goed om altijd de hand in eigen boezem te steken, en niet slechts te wijzen naar de 'slechte ander'. Nederlanders moeten moslims hun hun geweldloze religie gunnen en hen niet stigmatiseren. Omgekeerd moet dit uiteraard ook voor Nederlandse moslims gelden. Homo's, vrouwen en Joden onder meer hebben in Nederland namelijk precies dezelfde rechten als moslims. Precies hetzelfde recht op een (ander) geloof of op atheïsme, en het recht op behoud van hun cultuur, zonder te hoeven vrezen voor hun leven of voor hun veiligheid, omdat moslims meer waarde hechten aan respect voor hun geloof ten koste van anderen. Het is een schande dat er mensen zijn die zich niet meer vrijelijk over straat kunnen begeven zonder beveiliging, en dat openbare debatten en bijeenkomsten alleen nog kunnen plaatsvinden onder het toeziend oog van een heel politiekordon.

Het is zeer de vraag of een imam uit Saoedie-Arabië, waar vrouwen en homo's geen enkele vrijheid kennen en waar de democratie – het grootste goed in onze westerse samenleving - slechts wordt beschouwd als haram, de aangewezen persoon is om hier een verantwoordelijke levenswandel te prediken aan de Nederlandse jeugd. Sterker, dit is gedoemd om volledig te mislukken.

Moslimjongeren zijn gebaat bij richtlijnen waarmee ze in Nederland – hun land – met behoud van hun geloof (of met hun zelfgekozen atheïsme) een gelukkige toekomst kunnen opbouwen. Zij zijn niet geholpen met een Saoedische hadith, die hen leert zich juist af te keren van de Nederlandse samenleving.

Ik ben ervan overtuigd dat het moslimgeloof kan samengaan met een leven in een westerse samenleving, maar die zal hun dan wel onderwezen moeten worden door imams die het Westen door en door kennen en die ook weten te waarderen.

De sleutel voor een vreedzame samenleving, voor moslims en niet-moslims, ligt naar mijn idee momenteel grotendeels in handen van de moslims: van hun vermogen tot zelfreflectie en hun wil en toewijding om zich zelf ook aan te passen aan het leven in een westerse samenleving, zonder de hoop dat hier ooit een land ontstaat waarin de democratische rechtsstaat vervangen wordt door de sharia. Dat kan slechts een droom zijn van Saoedische imams.