Moslimkoepels en antidiscriminatiebureaus bundelen krachten

In opinie door Roemer van Oordt op 21-09-2016 | 23:00

Vanmiddag tekenden het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie in de Anwar e Quba moskee in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst. Primaire doel is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de bij het CMO aangesloten moskeeën en daarmee het aantal meldingen van discriminatie te vergroten. Daarnaast wil het CMO samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden.

De ondertekening vond - symbolisch genoeg - plaats op de Internationale dag voor de Vrede en de Europese dag tegen Islamofobie, waar in de disussie dan ook aan werd gerefereerd.   

Halil Karaaslan, bestuurslid van het CMO, stelde dat de strijd tegen discriminatie een strijd voor vrede is en dat daarbij ook een belangrijke rol is weggekegd voor 'de moslimgemeenschap'. Dat geldt wat hem betreft niet alleen voor de strijd tegen moslimdiscriminatie, maar ook die tegen bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie. Daar valt volgens hem nog een wereld te winnen, Het gaat volgens Karaaslan hierbij expliciet niet om het stimuleren van een klaagcultuur maar om het bevorderen van actief burgerschap, vooral ook bij de latere generaties, 

Frederique Janss, voorzitter van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, gaf aan dat het gaat om Artikel 1 van de Grondwet tussen de oren van iedereen te krijgen. Daarbij is samenwerking volgens haar onmisbaar. Met het convenant met het CMO wordt volgens Janss weer een belangrijke stap in gezet. En dat is nodig, zei Janss, want er is nog lang niet overal sprake van gelijke behandeling.
  
Antropoloog Sinan Çankaya (Vrije Universiteit Amsterdam) had in zijn verhaal zowel aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten als in Nederland.  Hij sprak over een gebrek aan solidariteit bij het vluchtelingenvraagstuk, over uitsluiting en invechten, over de claim van 'de eerste bewoners van het Nederlandse huis' om de normen en waarden te bepalen, over aanpassen en 'witwassen'. Maar ook is er wat hem betreft dringende behoefte aan interne gesprekken over thema's als categoriseren, stigmatiseren en uitsluiten door, binnen en tussen 'de groepen' zelf.     

CMO-voorzitter Rasit Bal ziet dat de koepels en de daarbij aangestoten moskeën zich steeds meer maatschappelijke thema's eigen aan het maken zijn. Dat is een proces. Discriminatie is daar een belangrijk voorbeeld van. Het gaat er volgens Bal om dat  de bezoekers van moskeeën zich (meer) eigenaar gaan voelen van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Juist daarom is het CMO van plan om bij de aangesloten moskeeën samen met onder meer de antidiscriminatievoorzieningen laagdrempelige bijeenkomsten te organsiseren die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Jongeren moeten daar, zei Bal, intensief bij worden betrokken.


Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonie en doet onder meer (actie)onderzoek naar processen van radicalisering en uitsluiting. 
Meer van Roemer op dit blog: hier


Meer over moslimdiscriminatie; hier en over islamofobie: hier
 
Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 

 


Meer over CMO, Frederique Janss, Halil Karaaslan, islamofobie, Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, moslimdiscriminatie, Rasit Bal, Roemer van Oordt, Sinan Çankaya.

Delen: