Nationaal Integratiefonds voor onderzoek naar diversiteit en integratie op arbeidsmarkt

In opinie op 15-04-2015 | 07:29

Uit een analyse van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en het Europees statistiekbureau Eurostat bleek dat slechts 49,5% van de allochtonen in Nederland betaald werk heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking ligt dit percentage op 77,1%.

Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger ligt dan in Nederland – zoals Frankrijk, Italië en Spanje – hebben meer allochtonen betaald werk dan in Nederland. Zweden vormt een uitzondering, daar komen allochtonen nog moeilijker aan een baan, maar dat kan worden verklaard uit het gegeven dat Zweden drie keer zo veel asielzoekers opneemt als Nederland. Voor asielzoekers is het meestal veel moeilijker om werk te vinden dan voor arbeidsmigranten.

Eén van de redenen voor deze cijfers is volgens vakbond CNV de discriminatie op de arbeidsmarkt. Om personeelsdiversiteit meer te stimuleren, is onlangs het Nationaal Integratiefonds opgericht. 

Het fonds is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer. Het Nationaal Integratiefonds wil door onderzoek achterhalen wat er nodig is om integratie op de werkvloer te verbeteren en werkgevers concrete oplossingen aanreiken.

U kunt uw organisatie aanmelden als partner van het Nationaal Integratiefonds en zo ook uw bijdrage leveren aan het onderzoek.

Bron

Vice-premier stuurde onlangs een brief naar de kamer over arbeidsmarktdiscriminatie

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over arbeidsmarkt, discriminatie.

Delen: