Navelstaren

In opinie door Martijn Tonies op 29-07-2015 | 11:03

Alle moslims wegzetten als leugenaars is niet “islamkritisch”, dat is discriminatie. Geen enkele moslim willen ontmoeten of weten wat mensen beweegt is niet “islamkritisch”, daarmee onttrekt je jezelf aan de maatschappij. Zeggen dat jij beter weet hoe iemand zijn geloof beleeft dan die persoon zelf is niet “kritisch”, dat is gewoon heel erg dom. Dat schrijft Martijn Tonies.

De eerste aflevering van Zomergasten met Aboutaleb heeft heel wat losgemaakt. Het leek wel alsof heel Nederland over hem heen viel, positief en negatief: hij was te veel politicus, te veel mens of te veel moslim, tegelijkertijd te weinig mens, of juist te weinig moslim. Zelfs de mensen die opzettelijk niet keken hebben er een mening over: want moslims liegen, allemaal. En dus was alles wat Aboutaleb zou gaan zeggen op voorhand toch al verkeerd.

“Alle moslims liegen”

Het idee dat alle moslims liegen om de islam verder te verspreiden komt de discussie binnen via het theologische concept “Takiyya“, in het kort: je mag je geloof verbergen als je vanwege je geloof bedreigd of vervolgd worden. Zoals nagenoeg bij alle religieuze regels, is er onenigheid over de interpretatie en gebruik van dit concept. Vreemd genoeg wordt dit idee door bepaalde mensen toch veelvuldig gebruikt om alle moslims weg te zetten als leugenaars, als “wolven in schaapskleren”, als achterbakse niet te vertrouwen figuren. En dus weigeren deze mensen om naar Zomergasten met Aboutaleb te kijken. Ze hebben op voorhand geen interesse, geen enkel idee wat de man beweegt en geen geloof in zijn eerlijkheid. Om vervolgens op Facebook groepen zoals “PVV Aanhangers” lekker af te geven op alles wat anders is.

Islamofascisme

Laten we elkaar geen mietje noemen: islamofascisten bestaan wel degelijk. Moslims die met geweld hun (politieke) interpretatie van islam willen opleggen aan anderen. Volgens hen is er geen enkele andere interpretatie mogelijk en dient alles en iedereen onderworpen te worden aan die interpretatie. Deze islamisten zijn gevaarlijke figuren. Vooralsnog maken zij vooral slachtoffers in andere werelddelen, veelal onder moslims die hun interpretatie van de islam niet delen en hun geloof op een andere manier invulling geven. Voor mensen die menen dat alle moslims liegen is het duidelijk: moslims horen hier niet thuis, verdienen niet dezelfde regels als anderen en zijn geen volwaardig mens met eigen mening en leven. Ze moeten geen andersdenkenden, geen mensen met een kleurtje en zeker geen moslims. En zo hebben ze meer gemeen met fascisten dan ze zelf willen toegeven, ze zijn als twee handen op één buik en samen onderdeel van het probleem.

Kritisch?

Ja maar, mag je dan geen kritiek hebben? Natuurlijk wel. Elk idee moet je kunnen bekritiseren en bespotten. Zorg er dan wel voor dat je kritiek hout snijdt. Alle moslims wegzetten als leugenaars is niet “islam kritisch”, dat is discriminatie. Geen enkele moslim willen ontmoeten of weten wat mensen beweegt is niet “islam kritisch”, daarmee onttrekt je jezelf aan de maatschappij. Juichen bij dode asielzoekers is niet “kritisch”, dat is ongehoord onbeschoft. Extreme gebeurtenissen uit het buitenland projecteren op mensen uit onze maatschappij is niet “kritisch”, dat is pijnlijk bevooroordeeld. Zeggen dat jij beter weet hoe iemand zijn geloof beleeft dan die persoon zelf is niet “kritisch”, dat is gewoon heel erg dom. En oproepen tot het in brand steken van asielzoekerscentra of moskeeën is niet “kritisch”, maar een verregaande oproep tot terreur, waarmee je islamisten en anderen die ons willen opdelen in “wij” versus “zij” mooi in de kaart speelt. Ik schreef het al eens eerder: laten we een vuist maken tegen de intoleranten, laten we verbinden en er samen voor zorgen dat onze maatschappij niet onbruikbaar wordt. Laten we elk fascistisch getint gedachtengoed onaantrekkelijk maken en laten we samen onderdeel uitmaken van de oplossing. Weg met elk geweldadig extremisme!  

Martijn Tonies is onder andere SP-raadslid in de gemeente Oss. Dit stuk verscheen eerder op zijn blog en is in overleg ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Martijn Tonies is te volgen op twitter.

Zie ook:

Zomergasten met Ahmed Aboutaleb in 5 minuten en 5 fragmenten

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over islamdebat, islamkritiek, islamofobie, martijn tonies, moslimhaat, zomergasten.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 09/08/2015 00:59

Zowel Christenen als politiek links menen dat er waardevolle en bedenkelijke bijdragen zijn aan het publieke debat. Christenen hadden hun godslastering in het strafrecht en links weet uitspraken te duiden als discriminatie. Bedenkelijke uitspraken moeten geweerd worden. Maar er zijn meer spelers op dit veld. Zegt een imam iets over homoseksuelen, dan komt authentiek links ( dus niet de wegkijkers) en anti-moslim in actie. Men sleept de imam zelfs voor de rechter alsof Nederland in een streek ligt waar men andersdenkenden weliswaar niet afslacht maar de rechter als strijdmiddel hanteert. Noemt iemand Moslims leugenaars, dan is dat discriminatie. Klaar, lekker gemakkelijk. Wij zeggen: steek liever energie in een superieur weerwoord! Donner wilde godslastering terug in het Wetboek van Strafrecht, notabene bijna daags na de moord op van Gogh. Gevoelloos machiavellisme waarbij de heimelijke greep naar de macht die Moslims zouden willen doen, verbleekt.
En nu dus Tonies die via het concept van discriminatie een duit in het zakje van beperking en betutteling wil doen.
CDA en SP schudden elkaar de hand. Christelijk en links moralisme samen in de slag tegen foute uitspraken en niet tegen foute structuren. Denken over foute structuren is inderdaad niet gemakkelijk, ook al beschik je over een mooi kant en klaar model van antikapitalisme of de "Schrift".

Laat de imam en de PVV'er toch hun verschrikkelijke dingen zeggen. We geven die imam en die PVV'er heus wel van katoen: het zijn allebei uiteindelijk simpele mensen.
En die oproep om een azc in brand te steken dan?
Ach dat is dus de grens die evident overschreden is. Het is de grens tussen vrijheid van meningsuiting en strafbaarheid.
Doortrapt is de stelling van Tonies dat het in brand steken van een asz echt geen islamkritiek is. De associatie is intussen wel gelegd ook al is de uitspraak van Tonies verder correct.
Houd op met dit moralisme over andermans uitspraken. Aan het werk voor de echte problemen: migratie en milieu. Om te behouden wat ons dierbaar is. Ook de vrijheid van meningsuiting is ons dierbaar.

Martijn Tonies - 04/08/2015 15:28

Hallo John,

"Moslims denken daarbij aan het geweld van niet-Moslims en niet-Mosims aan het geweld van Moslims. "

Waarom? Waarom is het niet mogelijk om aan alle vormen van geweld te denken?

"Het gaat dus om daden."

Je vindt een bepaalde groep mensen wegzetten als leugenaars geen daad? Geen kwalijke daad?

"De bedoeling van Tonies was natuurlijk om islamkritiek even lekker een kwalijke reuk mee te geven. "

Ook daar sla je de plank mis, waarom meen je dat te moeten beweren?


John Dubbelboer - 30/07/2015 20:43

Jammer van deze bijdrage in het doorgaans zo evenwichtige en goed gedocumenteerde Republiek Allochtonie.
De pathetische slotzin komt beter tot zijn recht op straat dan in deze opiniewebsite. Het betekent bovendien niets: Moslims denken daarbij aan het geweld van niet-Moslims en niet-Mosims aan het geweld van Moslims.
Islamofascisme bestaat kennelijk wel en ook is het belangrijk dat we “elk fascistisch getint gedachtegoed onaantrekkelijk maken”. Helaas blijven we in het ongewisse over hoe dat uitpakt bij het islamofascisme.
“Alle Moslims wegzetten als leugenaars, wordt discriminatie” genoemd. We citeren maar weer eens art. 1 Grondwet, het kroonartikel over discriminatie”
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’
Het gaat dus om daden. Men zegt ook wel treffend dat discriminatie is het omzetten van vooroordelen in daden.
Wat is het voorbeeld van Tonies dan wel? We noemen dit liever een onterechte generalisering. Fout dus maar geen discriminatie.
“Liever geen Moslims willen ontmoeten” Dat heet volgens Tonies jezelf onttrekken aan deze maatschappij. Een veel te hard oordeel. Gereformeerden wilden decennialang geen katholieken ontmoeten. Gereformeerden hebben zich bepaald niet onttrokken aan onze maatschappij.
Mislukt is de passage over de oproep om asielzoekerscentra in brand te steken. Dat is geen islamkritiek, volgens Tonies. Het is een verregaande oproep tot terreur.
De schellen vallen ons van de ogen!
De bedoeling van Tonies was natuurlijk om islamkritiek even lekker een kwalijke reuk mee te geven.
Wie wil verbinden moet geloofwaardig en integer zijn.