Nederland waarschuwt Marokko voor de laatste keer

In opinie op 06-06-2014 | 09:53

Marokko krijgt een laatste kans om mee te werken aan het verlagen van de uitkeringen die vanuit Nederland worden verstrekt. Als Rabat in september niet bereid is om hiertoe een verdrag te wijzigen, zal Nederland het verdrag opzeggen. Dat meldt De Telegraaf.

A.s. zondag organiseert Emcemo in de Al Kabirmoskee een voorlichtingsbijeenkomst over de bilaterale verdragen tussen Nederland en Marokko en over het beleid van de Sociale Verzekeringsbank dat op aandringen van Emcemo is gewijzigd.

Laatste waarschuwing

Volgens De Telegraaf  hebben onder meer vicepremier Asscher, VVD-fractieleider Zijlstra en PvdA-voorman Samsom donderdag besloten Marokko verder onder druk te zetten.

De kabinetten Rutte I en Rutte II proberen het zogenoemde woonlandbeginsel toe te passen. Met dit beginsel wordt bedoeld dat de hoogte van uitkeringen wordt aangepast aan de kosten van levensonderhoud in een land. Zo wil het kabinet de kinderbijslag voor kinderen die buiten de Europese Unie wonen verlagen. Ook wil het kabinet de uitkeringen voor weduwen die in Marokko wonen te verlagen. De rechter hield dat na actie van Marokkaanse belangenorganisaties tegen, omdat het woonlandbeginsel strijdig is met het sociale zekerheidsverdrag met Marokko..

Eerder deze week bleek dat Asscher, ondanks een motie van de VVD, het verdrag met Marokko nu niet op wil zeggen, omdat dat gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de controle in het land op eventuele fraude met uitkeringen.

Door Marokko een deadline te geven, hoopt de coalitie dat Marokko alsnog wil meewerken aan het verlagen van de uitkeringen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op zondag 8 juni 2014 is er om 18.00 uur 
 een bijeenkomst over de laatste ontwikkelingen rond het beleid van de SVB. De bijeenkomst vindt plaats in de moskee Al Kabir aan de Weesperzijde. Emcemo organiseert deze bijeenkomst. HIeronder de tekst uit de uitnodiging:

Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond het beleid van de SVB. Dinsdag 3 juni vond opnieuw een overleg plaats met medewerkers van de SVB.
Een aantal vragen werd bevredigend beantwoord. De stand van zaken op dit moment is:

- Vanaf 9 juni worden nieuwe formulieren verzonden. Daaruit zijn in ieder geval de meest heikele vragen verwijderd:
1. Het nummer van de Carte d’Identite Nationale
2. Machtiging

Over de vraag met betrekking tot opgave van het verblijfadres tijdens vakantie bestaat nog verschil van mening. Wij zijn van mening dat deze vraag niet noodzakelijk is voor de beoordeling van het recht op AIO. Deze informatie moet worden beperkt tot de stad waar men verblijft. De SVB wil deze vraag echter handhaven.

Verder wordt tijdens de bijeenkomst gesproken over de discussie die in de Tweede Kamer gevoerd wordt over de bilaterale verdragen tussen Nederland en Marokko en wordt gesproken over de stappen die vanaf hier genomen moeten worden.
Voor meer informatie over dit onderwerp en/of over de bijeenkomst van 8 juni kunt u contact opnemen met Emcemo: 020-4288825 of het spreekuur bezoeken op donderdagen tussen 14.00 en 17.00 uur bij Emcemo, Eerste Weteringplantsoen 2C, 1017 SJ, Amsterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over asscher, contract, emcemo, kinderbijslag, marokko, svb, woonlandbeginsel.

Delen: