Nederlanders met Marokkaanse roots vaak onterecht behandeld voor schizofrenie

In opinie op 05-02-2014 | 12:30

Uit een onderzoek waarop psychiater Tekleh Zandi deze week aan de Universiteit van Amsterdam promoveert, blijkt dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst grote kans lijken te lopen behandeld te worden voor schizofrenie terwijl ze die ziekte niet hebben.

Nederlanders met Marokkaanse roots krijgen vier à vijf keer vaker dan autochtone Nederlanders de diagnose schizofrenie. Daar is vooralsnog geen goede verklaring voor. Volgens Zandi worden verkeerde diagnosen gesteld. Als rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond, blijken Marokkanen in Nederland geen verhoogd risico te hebben. Dat valt vandaag te lezen in de Volkskrant

Een symptoom van schizofrenie is het hebben van wanen en het horen van stemmen. Marokkanen vinken dergelijke zaken bij een onderzoek eerder aan op vragenlijsten dan Nederlanders. Na doorvragen blijkt volgens Zandi dat het horen van stemmen in een andere context plaatsvindt. Zandi: "Mensen horen vermanende uitspraken terug van hun vader of ze horen zichzelf hardop denken. Ook is er soms sprake van boze geesten, een geaccepteerd verschijnsel in de Berberse cultuur." De onderzoekster stelde 'cultuursensitieve' vragenlijsten op, om tot een betere diagnose te komen.

Kanttekening die bij de studie wordt geplaatst is het aantal onderzochte personen: er deden 26 Nederlandse van Marokkaanse komaf en 37 autochtonen mee. Dat waren de mensen die in twee jaar tijd bij GGZ Utrecht terechtkwamen waarvan gesteld werd dat zij een psychose hadden. Harde conclusies worden daarom door de promovenda niet getrokken worden. “Maar dit roept ernstige twijfels op over het gangbare idee dat schizofrenie bij Marokkaanse Nederlanders vier à vijf keer vaker voorkomt", stelt Tekleh Zandi.

Lees verder in: de Volkskrant

Meer over schizofrenie op dit blog: hier


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


Meer over gezondheidzorg, marokkaanse nederlanders, psychose, schizofrenie, tekleh zandi.

Delen:

Reacties


R.E.Künzel - 06/02/2014 09:25

zie opmerking over geloof in geesten in Berbercultuur