Nederlands Marokkaans netwerk tegen VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun PVV

In opinie op 02-09-2010 | 16:48

Het Nederlands/Marokkaans netwerk is tegen de vorming van een VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun van Wilders. Dat verklaart het netwerk in een persbericht. Ook kondigt het netwerk de oprichting van een Meldpunt tegen racisme en voor sociale cohesie aan.

Het netwerk dat volgens woordvoerder Abdou Menebhi uit 25 organisaties uit het hele land bestaat, schrijft:
"Wij beschouwen de vorming van een kabinet met gedoogsteun van Wilders een ondermijning van de grondrechten van de rechtsstaat in Nederland. Door de vorming van een minderheidskabinet met gedoogsteun van Wilders dreigen Nederlanders met diverse identiteiten en achtergronden hun vertrouwen in de rechtsstaat, de Grondwet, de democratie en de gelijkheid voor de wet kwijt te raken. Dat is een ernstige ontwikkeling, die alleen kan leiden tot de ontwrichting van de Nederlandse samenleving en de toename van spanningen tussen bevolkingsgroepen. Ruimte geven aan de aantasting van de basisprincipes van de rechtsstaat is gelijk aan het legitimeren dat een deel van de Nederlandse bevolking als tweederangsburgers bejegend wordt. In termen van beschaving is het een terugval in de tijd naar slavernij en de apartheid. Het feit dat deze wind over heel Europa (Denemarken, Zwitserland, Italië, Engeland en Frankrijk) waait, dient krachtig veroordeeld en bestreden te worden."

Het Nederlands/Marokkaans netwerk schrijft verder dat zij de verantwoordelijkheid van deze ontwikkeling bij de partijen legt die mogelijk maken dat deze opvattingen in beleid worden vertaald.

Het Nederlands/Marokkaans netwerk kondigt de oprichting aan van een Meldpunt tegen racisme en voor sociale cohesie dat de volgende aandachtspunten zou moeten hebben:

  • Toetsen van het beleid van het kabinet aan de internationale en Europese wetgeving en akkoorden.
  • Opstellen van een zwartboek over de dagelijkse praktijk als gevolg van het beleid van het kabinet en/of de gedoogde uitspraken van Wilders.
  • Telefonische melding van klachten.
  • Samenwerken met maatschappelijke organisaties in Nederland en uit het buitenland, die strijden tegen elke vorm van racisme, xenofobie, islamofobie en homofobie.

Voor meer informatie contact opnemen met het Nederlands/Marokkaans netwerk Email: Emcemo3@gmail.com


Meer over marokkaans nederland netwerk, marokkaanse organisaties, migrantenorganisaties, pvv, wilders.

Delen: