"Nederlandse berichtgeving over Turkije is eenzijdig"

In opinie door Dries Lesage op 09-10-2016 | 22:35

"Veel Nederlandse Turken hebben het gevoel dat ze overal ter verantwoording worden geroepen. Bovendien herkennen zij zich niet in de mediaberichtgeving over Turkije en de Turkse gemeenschap. Deze wordt terecht als polariserend en eenzijdig ervaren."

Dat stelt Dries Lesage, hoogleraar aan de Universiteit van Gent in de position paper die hij schreef voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 5 oktober jl. over de gebeurtenissen deze zomer in Turkije.

Bovenop de verharding van het islamdebat, heeft de verdieping van de polarisatie in Turkije en de grotere zichtbaarheid ervan voor het Nederlandse publiek de Turkse gemeenschap volgens Lesage met een dubbel probleem geconfronteerd. Hij schrijft:

Vooreerst werden de Nederlandse Turken meer kritisch bevraagd door de media, de politiek en de publieke opinie over hun houding ten opzichte van Turkije-gerelateerde politieke kwesties, gaande van de kwestie 1915 tot de figuur van president Erdoğan. Men name sympathisanten van de Turkse president en regeringspartij AKP liggen onder vuur.

Ten tweede zijn binnen de Turkse gemeenschap zelf spanningen ontstaan tussen de aanhangers van de AKP en de leden van de Gülen-beweging.
Dit alles is in een stroomversnelling gekomen na de couppoging van 15 juli 2016 – die volgens de Turkse regering, oppositiepartijen en meeste Turkse media door gülenisten werd geleid – en de erop volgende massale zuiveringen in Turkije, waarbij tot 100.000 overheidsbeambten, leraren en journalisten werden geschorst, ontslagen of gearresteerd.

Hiermee verbonden is een groeiende onrust over een mogelijke inmenging vanuit de Turkse staat in de Nederlandse samenleving.

Lesage spreekt over een hetze tegen mainstream Nederlandse Turken (pro-AKP en/of Turks-nationalistisch, gelovig, conservatief).

Veel Nederlandse Turken hebben het gevoel dat ze overal ter verantwoording worden geroepen. Bovendien herkennen zij zich niet in de mediaberichtgeving over Turkije en de Turkse gemeenschap. Deze wordt terecht als polariserend en eenzijdig ervaren.

Qua eenzijdigheid moeten vele westerse media niet onderdoen voor de erdoğanistische media in Turkije. Gelukkig zijn er sinds de couppoging van 15 juli meer openingen te zien, waarin de complexiteit van de Turkse politiek en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het falen van de Turkse democratie meer dan voorheen worden geapprecieerd.

In het publieke debat blijft voorlopig toch het patroon overheersen waarbij de AKP en haar aanhangers worden verguisd, maar sympathisanten van het kemalisme, de Gülenbeweging, de PKK of de met haar verwante partij HDP worden verdedigd als progressieven en democraten. Desalniettemin hadden deze oppositiekrachten in Turkije in de recente periode een minstens zo problematisch record op het vlak van democratie en mensenrechten in Turkije als de regeringspartij. Deze dubbele standaard wordt consequent door opiniemakers en politieke partijen gehanteerd, wat vele Turken als stuitend ervaren.

Lees de gehele position paper van Lesage hier. (pdf)

Op 5 oktober vond een eerste ronde tafelgesprek plaats over  de Turkse gemeenschap in Nederland. Behalve met de heer Lesage sprak de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de heren Z. Arslan,  M. Ülger,  A. Talan en E.J. Zürcher en de dames  A.F.M. Sprangers en E. Steilberg. De laatste twee schreven ook een position paper: Lees hier de position paper van Elise Steilberg en hier de position paper van Lily Sprangers.

Gesprek met Turkse organisaties

Morgen spreekt de commissie met de volgende Turkse organisaties:

10.00 - 10.30 uur Zaman Vandaag en Platform INS
10.30 -11.00 uur Hak Der, Federatie van Alevitische Verenigingen in Nederland
11.00-11.30 uur  Demned, Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan
11.30- 12.00 uur  Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) en Federatie van Democratische Vereniging van Arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF)
12.00-12.30 uur Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
12.30-13.30 Pauze
13.30-14.00 uur Adviesraad Turkse Diaspora
14.00-14.30 uur Islamitische Universiteit Rotterdam
14.30-15.00 uur Milli Görüs
15.00-15.30 uur Stichting Islamitisch Centrum Nederland
15.30-16.00 uur Turkse Federatie Nederland
16.00-16.30 uur Islamitische Stichting Nederland
16.30-17.00 uur Turks-Nederlands Tegengeluid

De position papers van verschillende van deze organisaties kunt u in dit document nalezen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over dries lesage, turkije, turks nederlandse organisaties, turkse nederlanders.

Delen: