Nederlandse moskeeën ingezet voor propaganda van het Marokkaanse regime

In opinie door Abdelghafour Ahalli op 29-06-2011 | 22:36

Tekst: Abdelghafour Ahalli

Tijdens de vrijdagspreek van 24 juni werd in vele Marokkaanse moskeeën in Nederland openlijk opgeroepen om ja te stemmen voor de grondwetswijziging die aanstaande vrijdag in een referendum aan het volk wordt voorgelegd.
Dit gebeurt niet alleen in Nederland maar in meer landen. De preek wordt namens de koning en via het ministerie van religieuze zaken verspreid. Volgens de moskeebesturen en hun imams en koepels zoals de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland ( RMMN) van Yahya Bouyafa moeten de Marokkaanse gelovigen ‘deze religieuze en nationale plicht’ vervullen. Verder hebben de imams de leden van ’ de 20 februari beweging’ beschuldigd van alles wat Allah verboden heeft.

Deze handelwijze staat niet op zichzelf. Het is één van de voorbeelden van de institutionele bemoeienis van de Marokkaanse overheid met haar ‘onderdanen’ in het buitenland. Ook het afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit blijft onmogelijk en het Marokkaans familierecht blijft botsen met  internationale verdragen.

Het regime wil met deze grondwetswijziging zich voordoen als een democratische kracht die van Marokko een moderne samenleving wil maken. Zo stelt zij dat zij een scheiding der machten nastreeft, inclusief de scheiding van religie en politiek. Zij suggereert dat de koning zijn religieuze functie kan behouden, door een neutrale positie in te nemen boven de partijen. Dit staat echter in schril contrast met de huidige praktijken.
Naast het feit dat tijdens het vrijdaggebed werd opgeroepen om ja te stemmen, heeft de koning als religieus leider en staatshoofd gemeend een positief stemadvies uit te moeten brengen. Dit is zelfs in strijd met de bestaande grondwet.

Verder verwijt het regime de islamistische groeperingen, dat zij religie en politiek vermengen en op deze wijze de spirituele veiligheid van de Marokkaanse gelovigen verstoren. Terwijl zij zelf wel de moskeen gebruiken om de eigen officiële agenda te propageren. Op deze wijze brengt het regime gelovige Marokkanen die een ander politiek standpunt ten op zich van het referendum innemen in verlegenheid. Wie is nu de ware gelovige? Dit veroorzaakt wantrouwen en splitsingen in de gemeenschap van de gelovigen.

Koning Mohamed VI belooft het Marokkaanse volk een eind te maken aan een tijd van willekeur, despotisme en de machtsmonopolie. Bovenstaande praktijken bieden echter weinig vertrouwen in de bedoeling van het regime. Zelfs menig Imam in Marokko heeft afstand genomen van de voorgeschreven preek. De gewone moskeegangers waren onthutst over de officiële preek die zij te horen kregen.

De moskeebesturen en Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland ( RMMN) beroepen zich op de `eenheid en de eendracht’ van de Marokkaanse gelovigen. Als zij dit menen, zouden zij zich van politieke uitspraken dienen te onthouden en zich te distantiëren van opdrachten uit Rabat.

Abdelghafour Ahalli is lid van Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders.
Meer van Abdelghafour Ahalli hier, meer over Marokko en de verhouding met Marokkaanse migranten zie hier

Zie ook:

de Marokkaanse lente leidt tot heftige discussies onder Marokkaanse Nederlanders

 

 

 

 


Meer over 20februari, abdelghafour ahalli, bouyafa, marokko, mohammedVI, rmmn.

Delen:

Reacties


Antoine Berben - 30/06/2011 14:22

Zo lang dit soort gebeurtenissen blijven voorkomen vind ik dat er meer en ook wat verdergaand toezicht op moskeeen gewenst en gerechtvaardigd is.
Overigens toont ook dit verhaal maar opnieuw aan dat er hier toch echt sprake is van een leer veel meer dan van een - in onze begrippen - godsdienst. Immers, ook hier is de islam nationaal geconfisqueerd, in dit geval door het regime in Rabat.