Niet zwelgen in angsten of slachtofferschap

In opinie door Brahim op 01-03-2015 | 09:02

Tekst: Brahim

Belangenbehartigers, politici, journalisten en activisten kunnen volstrekt tegengestelde meningen en belangen hebben, maar ze hebben vaak één ding gemeen: ze handelen in angst. En om die angsten te voeden schetsen ze ons graag een zwart-witte wereld voor waarin gevaarlijke daders tegenover weerloze slachtoffers. En wij identificeren ons liever met de slachtoffers.

Wanneer je Geert Wilders of PVV-aanhangers mag geloven, dan is er sprake van een razensnelle islamisering. En ja, ik kan me soms voorstellen dat Nederlanders soms bang zijn van moslims. Moslims mogen dan in Europa slechts verantwoordelijk zijn voor een heel klein (maar wel bijzonder dodelijk) percentage van de terroristische aanslagen, wereldwijd vindt er gruwelijk veel geweld plaats door mensen die zich moslim noemen en helaas zijn er in Nederland niet veel, maar wel te veel mensen die daarmee sympathiseren. Ik kan me ook goed voorstellen dat niet-moslims zich in sommige buurten onbehagelijk voelen wanneer daar heel veel moslims wonen en er sprake is van intolerant gedrag ten opzichte van vrouwen en homo's.
Maar van het Eurabië waar mensen in PVV-kringen voor vrezen zal nooit sprake zijn. Het aantal moslims in Nederland is laag, slechts 5%, waarvan lang niet allen het geloof ook belijden. En de moslims die wel gelovig zijn, vallen uiteen in tientallen religieuze en etnische stromingen en fracties. Zelfs wanneer 70% van de moslims 'fundamentalistisch' zou zijn, gaat het nog om een groep die kleiner is dan het aantal SGP-stemmers. Moslims zullen in Nederland marginaal blijven en nooit een serieus machtsblok kunnen gaan vormen. 

Moslims op hun beurt zijn bang voor de toenemende islamofobie en moslimhaat. Of er de laatste jaren sprake is van een toename weet ik niet en er zijn ook nog geen cijfers die dat onderbouwen, maar dat het klimaat in Nederland de laatste 15 jaar voor moslims een stuk onvriendelijker is, wil ik wel geloven. Alleen al het gegeven dat de grootste partij in de peilingen een uitgesproken anti-moslimpartij is, zegt iets over het maatschappelijke klimaat. Of kijk bijvoorbeeld naar deze bonte verzameling moslimhaat. Ik vind het daarom terecht dat er aandacht wordt gevraagd voor moslimhaat en dat er talloze intiatieven zijn die het onderwerp agenderen.  
Maar, we moeten ook niet overdrijven. Er zijn maar weinig landen in de wereld waar zoveel verschillende stromingen uit de islam in vrijheid kunnen samenleven en hun eigen moskeeen, scholen, omroepen kunnen beginnen. De vergelijking die soms met de jaren '30 en de holocaust wordt gemaakt vind ik volstrekt ongepast. Ja, er is discriminatie en er zijn incidenten, maar er is geen sprake van structurele uitsluiting van moslims. Er is geen sprake van pogroms of van door de staat gesanctioneerd geweld. Je kunt vinden wat je wil van dit kabinet, maar er wordt nu beetje bij beetje ook meer aandacht besteed aan islamofobie. En ja, de PVV is de grootste partij in de peilingen, maar niet alle PVV-stemmers stemmen op die partij omdat ze moslimhater zijn en een meerderheid zal de PVV nooit en te nimmer krijgen. 

Laten we eerlijk zijn: gelet op de recente aanslagen op joodse doelen in Europa, hebben joden in Nederland voorlopig meer reden voor hun leven te vrezen dan moslims en ik denk ook dat je vrijer met een hoofddoek dan met een keppel door de meeste steden kunt lopen. Het is dan ook terecht dat er steeds weer aandacht wordt gevraagd voor antisemitisme en dat joodse instellingen beveiligd worden. De recente geschiedenis heeft bewezen dat antsemitisme niet een exclusief moslimprobleem is en dat blijkt ook uit de cijfers. Toch is het antisemitisme onder moslims groot en neemt het soms agressieve vormen aan. Daarvoor kan niet voldoende aandacht worden gevraagd.
Maar, ook in dit geval geldt wel dat er weinig harde cijfers zijn die kunnen onderbouwen dat er sprake is van een structurele toename van antisemitisme. De cijfers over 2014 moeten nog verschijnen en het is niet moeilijk te voorspellen dat er vorig jaar sprake is geweest van een forse toename: dat is namelijk ieder jaar het geval geweest wanneer het conflict tussen Israel en de Palestijnen oplaaide. Maar, het is nog maar de vraag of het zo hoog zal worden als aan het begin van deze eeuw. Lees verder in dit verband ook de mooie column van Natascha van Weezel vandaag in de Volkskrant. 

Tot slot het racisme. Ja, er is in Nederland sprake van racisme. Het meest evidente bewijs daarvan waren de reacties die los kwamen naar aanleiding van de Zwarte Pietendiscussie. Of kijk alleen maar wat één enkel persoon, Quinsy Gario, over zich heen heeft gekregen. Wat mij betreft is het terecht dat er een discussie over Zwarte Piet, over het slavernijverleden of bijvoorbeeld over etnisch profileren wordt gevoerd. De heftigheid waarmee sommige autochtone Nederlanders ontkennen dat er sprake is van (institutioneel) racisme, illustreert wat mij betreft juist het belang van die discussie. Zeker bij de groep die in de meerderheid is en een tolerant zelfbeeld heeft, doen deze racismediscussies pijn.
Maar Nederland is geen apartheidsstaat en de antidiscriminatiebeginselen zijn verankerd in de grondwet. Het is ook onzin om een beeld te schetsen waarin alleen autochtonen discrimineren. Iedereen heeft last van vooroordelen en discriminatie en racisme komt voor bij alle etnische en relgieuze groepen en onder mensen van alle politieke gezindten. Het is de kunst je bewust te zijn van je eigen vooroordelen en die steeds weer in twijfel te trekken.  
Het is goed om onderwerpen als islamisering, islamofobie, antisemitisme en racisme te agenderen, het is goed om recht te doen aan angsten die mensen hebben om buitengesloten te worden en om uitwassen aan te pakken. Maar laten we niet overdrijven en niet zwelgen in onze angsten of in slachtofferschap. Laten we vooral niet meegaan in de polariserende wereldbeelden die niet alleen politici en journalisten ons voorspiegelen, maar die ook geregeld door activisten worden omarmd. Een wereldbeeld waarin daders tegenover weerloze slachtoffers staan, klopt meestal niet. Daders kunnen ook slachtoffers zijn en slachtoffers daders. Good guys kunnen bad guys zijn en vice versa.
Laten we ons tenslotte vooral niet bang voor elkaar maken, maar elkaar met open vizier tegemoet blijven treden en oog hebben voor 'de pijn' van de ander.  
 

Brahim werkt bij een bureau, hij adviseert en schrijft, soms onder pseudoniem.


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over antisemitisme, brahim, discriminatie, islamisering, islamofobie, moslimhaat, racisme.

Delen:

Reacties


Nejim - 08/03/2015 13:06

Natuurlijk Marlon, wanneer er 1 groep een privilege heeft dan zijn het de blanken en zeker de heteroseksuele mannen. Daar ligt de meeste macht, ook als het gaat om beeldvorming etc. Op nationaal en wereldniveau heb je helemaal gelijk.

Toch vind ik het een te simpele en te eendimensionale voorstelling van zaken. Het is bovendien een beeld waarbij je de schuld gemakkelijk bij een abstracte groep kunt leggen, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voor het seksisme, de homofobie en het antisemitisme onder alle groepen, discriminatie binnen niet-witte gemeenschappen e.d. bied jouw verklaringsmodel weinig handvatten.


Marlon - 07/03/2015 16:52

Een redelijk stuk met een fundamentele fout. Iedereen kan vooroordelen hebben maar racisme gaat over vooroordelen gekoppeld aan macht. Wit heeft de macht. Over de hele wereld. Je verhaal zou opgaan als macht gelijk was verdeeld over iedereen in bijvoorbeeld Nederland. Dat is niet het geval. Karten T, Andres Breivniek en Volkert van deer G worden als individuen gezien en niet als vertegenwoordigers van hun ras of geloof. Dat is White Privilige. Dat is witte macht.Macht over beeldvorming bijvoorbeeld. Individueel kan iedereen een keer dader zijn en andere keer slachtoffer. De grootste daders zijn de institutues die White Privilige in staand houden.

Faatje - 03/03/2015 09:09

De weergaloze Peter Breedveld verwoordt mijn ongenoegens en frustraties vaak als geen ander, terwijl Republiek Allochtonië één van de weinige plekken is waar ik genuanceerde verhalen lees. Wat mij betreft vullen ze elkaar perfect aan.

Peter Breedveld - 02/03/2015 08:17

Ik begrijp niet waarom Brahim zijn mainstream meninkje niet onder eigen naam durft te schrijven want erg aanstootgevend is het allemaal niet. Net zoals dagelijks in de Volkskrant e.d. worden er wat stropoppen geneukt en drogredenaties ingebracht ("moslims mogen zomaar in vrijheid samenleven in dit land" en "antidesicriminatiebeginselen zijn wettelijk vastgelegd") om vast te stellen dat het allemaal best meevalt en we een beetje normaal moeten gaan doen tegen elkaar. Wie zeggen er eigenlijk dat alleen autochtonen discrimineren? Geloof je echt pas dat islamofobie is toegenomen als het CBS dat allemaal netjes heeft samengebracht in een statistiek, terwijl de PVV de grootste in de peilingen is en de media dagelijks bol staan van hysterische stemmingmakerij tegen moslims? Aan mensen als Brahim hebben we niets, met hun gesus. Persoonlijk vind ik ze schadelijker dan de hele PVV met aanhang bij elkaar.