Nieuw boek Hans Werdmölder: Marokkanen in de marge

In opinie op 27-07-2015 | 22:33

Criminoloog en antropoloog Hans Werdmölder volgt de problematiek van jonge criminele Marokkanen al meer dan dertig jaar. In de jaren tachtig heeft hij stukje bij beetje het vertrouwen weten te winnen van een groep criminele jongemannen in de Amsterdamse wijk De Pijp. Na dertig jaar zocht Werdmölder hen weer op. Hij vroeg zich af hoe hun levens zich verder hebben ontwikkeld.

Tegelijkertijd stelt hij aan de orde hoe de jaren tachtig-houding van gedogen, politieke correctheid, wegkijken en blind geloof in de vruchten van een zoetsappig multiculturalisme een desastreus effect heeft gehad op een groep Marokkaanse jongeren en hun opvolgers. Hij kritiseert ook het Nederlandse gedoog- en subsidiebeleid, dat in zijn ogen mede tot de teloorgang van deze groep heeft geleid. Zijn informanten zijn nooit op eigen benen komen te staan.

Het boek roept volgens de uitgever direct associaties op met de populaire BBC-serie Seven Up.

Het boek Marokkanen in de marge verschijnt in oktober. Meer informatie bij de uitgever.

Straffen die pijn doen

Naar aanleiding van de aanpak van de zogenaamde Top-600 van hardnekkig jeugdcriminelen in Amsterdam pleitte Hans Werdmölder voor straffen ‘die pijn doen’ en de inzet van ‘oud-mariniers’ (Trouw, 21 juni 2014). Als reactie hierop schreef criminologe Mieke Komen De stoere aanpak van Marokkanendeskundigen.

Meer artikelen over dit onderwerp:

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over criminaliteit, hans werdmølder, marokkaanse jongeren, marokkanen.

Delen: