Nieuw Midden Oosten Platform: angst vervangen door kennis en begrip

In opinie door Roemer van Oordt op 06-10-2015 | 17:17

Door: Roemer van Oordt

Op woensdag 30 september werd in Den Haag het Grote Midden Oosten Platform gepresenteerd. Het platform heeft als doel om een menselijker beeld te bevorderen van de cultuur en maatschappij in het Grote Midden-Oosten (Marokko tot Afghanistan).
De initiatiefnemers willen dat doel bereiken door bij de Nederlandse samenleving, overheden en bedrijfsleven angst te vervangen door kennis, inzicht en begrip. Het vergroten van de zichtbaarheid van Nederlandse Midden-Oosten experts door het bundelen van krachten is daarbij een belangrijk middel. Genoeg aandacht en animo, zou je denken. Republiek Allochtonië bekeek de website en sprak met één van de oprichters, Sylva van Rosse.

Op hun website presenteert het Platform Midden-Oosten deskundigen zodat ze vindbaar zijn voor nationale en lokale overheden, bedrijven, organisaties, media en personen die op zoek zijn naar expertise. Het Grote Midden Oosten Platform organiseert ook netwerkbijeenkomsten voor deskundigen, en initieert activiteiten waarbij het de deskundigen inzet die lid zijn van het Platform.

Daarbij gaat het onder meer om het organiseren van trainingen, lezingen en bijeenkomsten en het geven van analyses en advies op maat. Het Platform beschikt over een pool van Midden Oosten-deskundigen, die allemaal gepassioneerd en betrokken zijn. Zij benutten hun uitgebreide ervaring en kennis ten aanzien van een groot aantal thema’s, niet alleen over het Midden-Oosten, maar ook over de invloed van het Midden-Oosten op Nederland.

Wat opvalt is dat je lid moet worden van het platform door een jaarlijkse contributie te betalen. Waarom kiezen jullie voor zo’n model en vormt dat geen drempel voor veel geïnteresseerde kenners?

Sylva van Rosse: “Die keuze is het resultaat van de ervaringen die we de afgelopen twee jaar met het Platform hebben opgedaan. In die periode zijn er wel veel experts geweest die zich hebben aangesloten, maar dat bleef vrijblijvend. Er zat weinig wederkerigheid in. Uiteindelijk werden alle activiteiten door hetzelfde handjevol vrijwilligers opgezet en uitgevoerd. Daarom hebben we nu gekozen voor een andere opzet. We willen van die vrijblijvendheid af en denken dat te bereiken door mensen te committeren door middel van een betaald lidmaatschap. Of dat echt een drempel gaat vormen moeten we afwachten. Er zijn wel vragen over binnen gekomen, vooral van academici. Daarom hebben we een nieuwe optie ingebracht; je kunt ook worden ingezet bij activiteiten van het Platform zonder dat je lid bent. Dan rekenen we wel een percentage van het honorarium dat je voor een opdracht ontvangt.“

Op de website valt verder te lezen dat van de abonnementsinkomsten het Platform de investeringskosten kan dekken, zoals website, boekhouding, publiciteit en organisatie. Ook advies en begeleiding bij het schrijven van artikelen worden hiermee bekostigd.

Welke experts willen jullie binnenhalen en kan iedereen lid worden?

Van Rosse: “We richten ons op een zo breed mogelijke doelgroep. Ook op mensen met bepaalde expertise over het gebied die bijvoorbeeld bij medefinancieringsorganisaties of gemeenten werken. Dus zeker niet alleen wetenschappers en journalisten. Het gaat zowel om expertise over het Midden-Oosten als over kennis over de relatie en de wisselwerking tussen daar en hier.”

En op de site: We zijn geen ballotageclub waar je alleen op voordracht wordt toegelaten. We staan open voor jonge deskundigen die misschien nog maar kort werkzaam zijn in of rond het Midden-Oosten en die wij vooruit willen helpen. Wel moeten we overtuigd zijn dat mensen die zich aanmelden een meerwaarde hebben die bij het Platform past.

Jullie spreken op de site over angst voor het Midden-Oosten die moet worden bestreden door verdieping van kennis, inzicht en begrip. Over welke angst hebben jullie het? Die voor de islam? Daar lees ik verder nauwelijks iets over op jullie site.

Sylva van Rosse: ‘Goed punt en belangrijke feedback. Ik denk dat die angst vooral bestaat omdat veel mensen zich op geen enkele manier kunnen identificeren met de regio. Tijdens de Arabische Lente zag je wel een moment van interactie. Protesterende, westers uitziende jongeren, waarvan ouders hier dachten; dat zou mijn zoon of dochter kunnen zijn. Maar al snel werden die beelden vervangen door die van strijdende milities in Libië. Maar je hebt gelijk, die angst heeft zonder twijfel voor een belangrijk deel met de eenzijdige beeldvorming over de islam te maken. Het benoemen van die angst betekent overigens bepaald niet dat het Platform alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten als positief beschouwd. Wel willen wij de kennis over en het inzicht in die ontwikkelingen daar zo breed mogelijk in Nederland voor het voetlicht brengen om onbegrip en onnodige angsten weg te nemen ”

Meer informatie op de website van Het Grote Midden Oosten Platform

Zie ook dit korte, maar krachtige filmpje

Roemer van Oordt is politicoloog en onder meer redacteur van Republiek Allochtonië en Polderislam.nl. Hij was van 1988 tot 1998 verbonden aan Middle East Research Associates (MERA), een soort voorloper van het Grote Midden Oosten Platform. Meer blogs van Roemer op dit weblog: hier.


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!<


Meer over angst, beeldvorming, het grote midden oosten platform, islam, midden-oosten, roemer van oordt, sylva van rosse.

Delen:

Reacties


Wim Raven - 07/10/2015 09:09

Een heel mooi initiatief, dat ik alle succes toewens. Een beetje somber ben ik ook wel. In het verleen was er ook al kennis over het Nabije Oosten, maar vele overheden, media en individuen waren en zijn vastbesloten, niets over het Nabije Oosten te willen weten. Ik hoop dat het Grote Midden Oosten Platform meer impact heeft.