Onderscheiding voor Abdou Menebhi en Mustafa Ayranci

In opinie op 08-03-2012 | 21:08

Op woensdag 7 maart heeft de Amsterdamse wethouder Andree van Es de Frans Banninck Cocq penning uitgereikt aan de heren Abdou Menebhi en Mustafa Ayranci. Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst ‘Prinsenhof Revisited'.

De Frans Banninck Cocq penning wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar.

Abdou Menebhi

De heer Menebhi heeft sinds 1975 diverse belangenorganisaties mede opgericht: het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN), de Amsterdamse Stedelijke Marokkaanse Raad (SMR), Nederland bekent Kleur (NBK) en het Mediterraan Burgerplatform. Kernbegrippen voor zijn inzet zijn gelijke berechting, emancipatie, respect en vrijheid. De heer Menebhi was in 1984 medeorganisator van de Prinsenhofconferentie, die naar aanleiding van de moord op Kerwin Duijnmeijer werd georganiseerd over het thema racisme en discriminatie. Nog steeds is hij een belangrijke spil in de strijd tegen discriminatie, xenofobie, armoede en onrecht, en voor bewustwording en emancipatie.

Vanaf het midden van de jaren negentig kregen zijn activiteiten steeds meer een internationaal karakter. Rode draad hierin is zijn voorzitterschap van EMCEMO, het in Amsterdam gevestigde Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling, dat hij in 1998 oprichtte. Het EMCEMO probeert de waarden van vrijheid, gelijkheid en respect te verbreiden in Marokko en andere herkomstlanden. Migranten spelen daar een belangrijke rol in.

Mustafa Ayranci

Mustaf Ayranci was medeoprichter van de HTIB: de in Amsterdam gevestigde Turkse Arbeiders Vereniging Nederland. Sinds 2001 is hij voorzitter en ook algemeen secretaris van het Inspraakorgaan Turken (IOT), waarvan hij in 1985 medeoprichter was. Ayranci was ook betrokken bij de oprichting van het Stedelijke Overleg Diversiteit (SOD) in Amsterdam.

Ayranci zette zich in voor de bevordering van arbeidsparticipatie van immigranten en voor de bestrijding van discriminatie op verschillende terreinen. In 1984 was hij medeoprichter van het antidiscriminatie bureau, het huidige Meldpunt Discriminatie in Amsterdam. Net als Menebhi was hij betrokken bij de organisaties  van de Prinsenhofconferentie.Hij zette een open dialoog op met het COC om het thema homoseksualiteit in eigen kring bespreekbaar te maken. Het Turks homoloket houdt in het gebouw van zijn eigen organisatie HTIB dagelijks spreekuur. Ayranci is voor deze activiteiten in 2008 door COC Nederland onderscheiden met de Bob Angelo oorkonde. Ook was Ayranci één van de initiatiefnemers van een serie bijeenkomsten in Amsterdam over eerwraak en eergerelateerd geweld die voornamelijk binnen de Turkse gemeenschap plaatsvinden.

Bron: amsterdam.nl
 

 


Meer over abdou menebhi, andree van es, Frans Banninck Cocq penning, htib, kman, mustafa ayranci.

Delen: