Ook PvdA pleit voor meldpunt achtergelaten vrouwen

In opinie op 02-09-2012 | 10:49

Fenna Ulichki (GroenLinks) en Khadija Arib (PvdA) zijn allebei voorzitter geweest van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN). Beiden zetten zich al jaren in voor de emancipatie van de (Marokkaanse) vrouw en tegen het dumpen van vrouwen en kinderen in het land van herkomst. Fenna Ulichki vanuit de Amsterdamse gemeenteraad en Khadija Arib vanuit de Tweede Kamer.

Vorige week verklaarde Fenna Ulichki dat de aandacht voor de dumping van vrouwen geen rituele dans moet worden en presenteerde zij een initiatiefvoorstel. Deze week agendeerde Khadija Arib het onderwerp. Net als Ulichki pleit zij voor onderzoek en het opzetten van een meldpunt. Ook is zij voor aanscherping van de wet. Hieronder haar brief, die ook in het Parool verscheen.

Maandag beginnen in Amsterdam de scholen weer en komen de kinderen terug van vakantie. Bijna alle kinderen. Voor sommige kinderen en vrouwen heeft de vakantie traumatische gevolgen. Kinderen waarvan de ouders komen uit landen als Somalië, Pakistan, Iran of Irak lopen het risico om te worden achtergelaten of uitgehuwelijkt. De vakantie heeft hun leven voorgoed veranderd.

Nog voordat ik in 1998 Kamerlid werd voor de PvdA, maakte ik kennis met dit probleem. De Marokkaanse vrouwenvereniging waarvan ik voorzitter was, werd na de zomervakantie gebeld door schooldirecteuren die kinderen in de klas misten. Van anderen hoorden we dat ze in Marokko waren achtergelaten of uitgehuwelijkt aan een verre neef. Vaak waren ze achtergelaten in een dorp in de bergen zonder elektriciteit, riolering of water, laat staan een school. 

Jaren later bestaat dit probleem nog steeds. En als er niet wordt ingegrepen zal het alleen maar erger worden. Anno 2012 gaan steeds meer meisjes hun eigen gang. Ze willen studeren, zelfstandig leven en zelf een partner kiezen. Voor veel meisjes in Nederland is dat een vanzelfsprekendheid, maar niet voor hen. Hoe meer ze zich emanciperen, des te groter is de kans om achtergelaten of uitgehuwelijkt te worden. Ondanks de aandacht die ik de afgelopen jaren hiervoor in de Tweede Kamer heb gevraagd, gebeurt er te weinig om een einde te maken aan deze mensonterende praktijken.

Vorige maand werd in Utrecht nog een jong meisje met geweld in een auto geduwd. Later bleek dat zij tegen haar wil zou worden uitgehuwelijkt door haar familie. Dit laat zien dat het probleem aan de orde van de dag is. Hoeveel kinderen jaarlijks worden achtergelaten en uitgehuwelijkt weet niemand. De reden is pijnlijk simpel: niemand houdt bij wie wel en wie niet van vakantie terugkomt.

Een onderzoek naar de omvang van dit probleem is dan ook hard nodig. Schooldirecteuren, leraren, vriendjes en vriendinnetjes, huisartsen, buren en familie kunnen helpen. De PvdA wil dat er een meldpunt komt waar zij kinderen die niet zijn teruggekomen kunnen melden. Van daaruit wordt onderzoek gestart en snel hulp geboden. De ambassades in landen waar deze problematiek voorkomt, moeten instructies krijgen over hoe te handelen.

Er kan een voorbeeld worden genomen aan Groot-Brittannië. Daar bestaat een ‘Forced Marriage Unit’ die meteen in actie komt bij een melding van achterlating of uithuwelijking. Deze organisatie werkt nauw samen met ambassades, spoort kinderen op en biedt hulp bij terugkeer.
Verder is het van cruciaal belang dat deze kinderen niet zomaar uit de Gemeentelijke Basis Administratie kunnen worden uitgeschreven zoals onlangs bleek bij de Gemeente Amsterdam. Onoplettendheid kan in dit geval verregaande gevolgen hebben.

Ten slotte moet de wet worden aangescherpt. Mensen die zich schuldig maken aan achterlating en uithuwelijking worden door niemand aangesproken, laat staan bestraft. Hier moet een einde aan komen. Dit zijn grove schendingen van kinderrechten en mensenrechten en een vorm van mishandeling. Dat moet in Nederland expliciet strafbaar worden gesteld, ook als de zaak zich buiten Nederland heeft afgespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat hiervan een preventieve werking zal uitgaan.
 
Khadija Arib, Tweede Kamerlid PvdA. De PvdA heeft een mailadres geopend waar melding gemaakt kan worden van vrouwen die zijn achtergelaten: meldpuntachterlating@pvda.nl

Zie ook:

Aandacht voor gedumpte vrouwen moet geen rituele dans worden (Fenna Ulichki)

Meer over het dumpen van vrouwen hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 

 


Meer over achtergelaten vrouwen, dumpen, dumping, fenna ulichki, groenlinks, khadija arib, pvda, verborgen vrouwen, vrouwen, vrouwenemancipatie.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 03/09/2012 16:38

Ik ben erg benieuwd hoe mevrouw Arib en haar progressieve collega's van GL en de SP de dumpers zouden willen straffen. Daar hoor je nooit iets over. Onderlinge haremkinnesinne, zoals van Hamid, brengt de oplossing niet naderbij.

Mag ik een voorstel in de weldenkende groep gooien? Niet de kinderen, maar de verantqoordleijke vaders worden uitgeschreven van het bevolkingsregster. Aangezien zij allen de Marokkaanse nationaliteit hebben, kunnen ze zonder bezwaar worden gedenaturaliseerd.
Wat zal van het uitzetten-als-ongewenste-vreemdeling van zelfs maar een handjevol vrouwendumpers en uithuwelijkers niet een enorme preventieve werking uitgaan!
Ik denk dat dit de integratie een enorme stap vooruit helpt.

Hamid - 02/09/2012 18:16

Ja, best hoor dat de redactie zowel PvdA als GroenLInks te vriend wil houden, maar dit lijkt me overduidelijk een gevalletje waarbij de PvdA er met een idee van GroenLInks vandaar gaat.
Khadija heeft ontzettend veel op landelijk niveau gedaan, maar het is duidelijk dat Fenna Ulichki nu als eerste met het idee kwam. Niet sjiek dat de PvdA niet verwijst naar het idee van GroenLinks.
Kippendrift?
En wat gebeurt er met het PvdA-meldpunt wanneer Khadija niet gekozen wordt? Wie bemensen dit meldpunt? Zijn dat daartoe opgeleide mensen? Is het niet raar om zo'n meldpunt aan een politieke partij te verbinden? Dat zou toch politiek neutraal moeten zijn?
Kortom, het lijkt mee een smakeloze verkiezingsstunt van de PvdA. Daarop gaan we dus niet stemmen. Dan liever SP of GroenLInks.