Oorlogsvluchtelingen welkom, economische vluchtelingen niet

In opinie op 16-08-2015 | 21:48

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) wil dat Nederland minder vluchtelingen opneemt dan het nu al doet, slechts een kwart wil dat Nederland meer vluchtelingen toelaat. Nog eens een kwart wil het laten zoals het nu is en 8% weet het niet. Dit blijkt als de vraag ‘Moeten er in Nederland wat u betreft meer, even veel of minder vluchtelingen worden toegelaten?’ zonder informatie wordt voorgelegd. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research voor de Volkskrant.

Er zijn zeer grote verschillen naar politieke voorkeur: Bijna alle kiezers van de PVV (95%) willen minder vluchtelingen toelaten, maar ook kiezers van 50Plus, VVD, SP en CDA willen eerder minder dan meer vluchtelingen toelaten. Kiezers van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en D66 willen per saldo vaker meer dan minder vluchtelingen toelaten.

Nederlanders willen vooral minder economische vluchtelingen opnemen: driekwart wil dat er minder mensen naar Nederland komen die de armoede in hun eigen land ontvluchten en hun geluk hier willen beproeven. Kiezers van alle partijen willen per saldo minder economische vluchtelingen. Oorlogsvluchtelingen daarentegen – mensen op de vlucht voor oorlog of onderdrukking in hun land – zijn (per saldo) wel welkom (42% meer, 26% minder). Alleen kiezers van PVV en 50Plus zien ook dit – per saldo – niet zitten, kiezers van de andere partijen zijn hier gastvrijer.

Het onderzoek werd uitgevoerd van 6 tot en met 9 augustus 2015. In deze periode werkten 2.084 Nederlanders (18+) mee aan het onderzoek. Het I&O Research Panel vormde de steekproefbasis.

Meer kennis van het vluchtelingenvraagstuk leidt tot een welwillender houding wat betreft de opname van vluchtelingen. Als verteld wordt aan het eind van de vragenlijst hoeveel mensen er wereldwijd op de vlucht zijn en hoeveel er in Europa en in Nederland aankloppen voor asiel, wordt het verschil tussen voor en tegenstanders van een ruimhartiger opnamebeleid kleiner, maar blijven er nog steeds meer tegenstanders (39%) dan voorstanders (31%) van het toelaten van meer vluchtelingen.

(bron: IO research)

Het draagvlak voor het toelaten van meer vluchtelingen hangt samen met het opleidingsniveau. Het percentage mensen dat meer vluchtelingen wil toelaten, loopt op van 9% onder laagopgeleide Nederlanders, naar 17% onder middelbaar opgeleiden en 33% onder hoogopgeleide Nederlanders. Niettemin zijn ook onder hoogopgeleiden de groepen die meer (33%) dan wel minder vluchtelingen (32%) willen toelaten in balans.

Hoewel een minderheid wil dat Nederland meer vluchtelingen opneemt, vindt een ruime meerderheid (62%) een herverdeling van de vluchtelingen die in Griekenland en Italië aankloppen over de andere Europese landen waaronder Nederland, een goed idee.
.
Ongeveer een tiende van de Nederlanders vindt de vestiging van een asielzoekerscentrum in de buurt leuk of interessant. De grootste groep (41%) ziet een azc als een ‘noodzakelijk kwaad’, 30% wil het liever niet en 15% vindt het verschrikkelijk en zou als het kon het liefste verhuizen.

Het gehele onderzoek is hier te lezen.

Lees ook:

Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


 


Meer over asielzoekers, immigratie, ongedocumenteerden, vluchtlingen.

Delen: